Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Теленор абонаментни планове архив

Вие сте тук

Теленор абонаментни планове архив

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

24,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2000 минути в мобилната мрежа на Теленор
200 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
1500 MB Мобилен интернет
20 минути за международни разговори и роуминг в ЕС
200 SMS към номера от мобилната мрежа на Теленор
4G Мрежа
400 Резерв национални минути
1500 MB Резерв мобилен интернет

29,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2500 минути в мобилната мрежа на Теленор
250 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
2000 MB мобилен интернет

25 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

250 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
500 Резерв национални минути
2000 MB Резерв мобилен интернет

34,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

3000 минути в мобилната мрежа на Теленор
300 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
3000 MB мобилен интернет

30 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

300 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
600 Резерв национални минути
3000 MB Резерв мобилен интернет

59,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

5000 минути в мобилната мрежа на Теленор
500 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
5000 MB мобилен интернет

50 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

500 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
1000 Резерв национални минути
5000 MB Резерв мобилен интернет

99,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

10000 минути към мобилни номера на Теленор
2000 национални минути извън Теленор
10000 MB мобилен интернет

100 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

1000 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
2000 Резерв национални минути
10000 MB Резерв мобилен интернет

За плана

Основните предимства на плана са:

Резерв национални минути – минути към всички национални мрежи, еднократно за целия срок на договора;
Резерв мобилен интернет – мобилен интернет на максимална скорост, еднократно за целия срок на договора;

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план може да сключите нов договор за срок от 1 или 2 години.

Добре е да знаете:

С абонаментен план Резерв интернетът никога не свършва! Дори след като изчерпите количество MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 128 kbps за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99.
Минималното първоначално /последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт)
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99 е 50 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Условия

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти, при сключване на нов или при продължаване на текущия договор за мобилни услуги.

Ако вече сте се възползвали от абонаментен план Резерв Стандарт, Нонстоп и Резерв, но не сте си взели мобилно устройство с отстъпка, може да се възползвате сега от нашите предложения за устройства.

Изразходване и валидност на минутите

Стандартно включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече минути за разговори.
Допълнителните месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на предоставените Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Стандартно включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече МВ за сърфиране.
Допълнителните месечни пакети с включени МВ се използват след изчерпване на предоставените Резерв МВ.

Тарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафика се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.

Използване на SMS

Стандартно включените SMS на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец SMS за пропорционална част от месечния абонамент.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате допълнителни SMS.

Използване на минути за международни разговори и роуминг

Можете да използвате посоченият брой минути на месец от абонаментни планове Резерв за разговори в роуминг в Европейски съюз, както следва:

входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;
изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За целта е необходимо да активирате услугата роуминг според приложимите процедури на Теленор, за да ползвате минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз.

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план и нямате ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период. През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай, че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор. Можете да промените абонаментен план само към такъв със същата или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути/MB, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

24,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2000 минути в мобилната мрежа на Теленор
200 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
1000 MB Мобилен интернет
20 минути за международни разговори и роуминг в ЕС
200 SMS към номера от мобилната мрежа на Теленор
160 Резерв национални минути
400 MB Резерв мобилен интернет

29,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

2500 минути в мобилната мрежа на Теленор
250 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
2000 MB мобилен интернет

25 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

250 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
200 Резерв национални минути
800 MB Резерв мобилен интернет

34,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

3000 минути в мобилната мрежа на Теленор
300 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
3000 MB мобилен интернет

30 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

300 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
240 Резерв национални минути
1200 MB Резерв мобилен интернет

59,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

5000 минути в мобилната мрежа на Теленор
500 национални минути извън мобилната мрежа на Теленор
5000 MB мобилен интернет

50 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

500 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
400 Резерв национални минути
2000 MB Резерв мобилен интернет

99,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Само с абонаментни планове от Tеленор имате свободата да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С тях получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

10000 минути към мобилни номера на Теленор
1000 национални минути извън Теленор
5000 MB мобилен интернет

100 минути за международни разговори и роуминг в ЕС

1000 SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
800 Резерв национални минути
4000 MB Резерв мобилен интернет

За плана

Основните предимства на плана са:

Резерв национални минути – минути към всички национални мрежи, еднократно за целия срок на договора;
Резерв мобилен интернет – мобилен интернет на максимална скорост, еднократно за целия срок на договора;

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план може да сключите нов договор за срок от 1 или 2 години.

Добре е да знаете:

С абонаментен план Резерв интернетът никога не свършва! Дори след като изчерпите количество MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 128 kbps за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99.
Минималното първоначално /последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт)
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за Резерв 24,99, Резерв 29,99, Резерв 99,99 е 50 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в интернет портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Условия

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти, при сключване на нов или при продължаване на текущия договор за мобилни услуги.

Ако вече сте се възползвали от абонаментен план Резерв Стандарт, Нонстоп и Резерв, но не сте си взели мобилно устройство с отстъпка, може да се възползвате сега от нашите предложения за устройства.

Изразходване и валидност на минутите

Стандартно включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече минути за разговори.
Допълнителните месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на предоставените Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Стандартно включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, се губят.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате още повече МВ за сърфиране.
Допълнителните месечни пакети с включени МВ се използват след изчерпване на предоставените Резерв МВ.

Тарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафика се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.

Използване на SMS

Стандартно включените SMS на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец SMS за пропорционална част от месечния абонамент.
С абонаментен план Резерв можете да активирате само специално създадените за тях допълнителни месечни пакети, с които получавате допълнителни SMS.

Използване на минути за международни разговори и роуминг

Можете да използвате посоченият брой минути на месец от абонаментни планове Резерв за разговори в роуминг в Европейски съюз, както следва:

входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;
изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За целта е необходимо да активирате услугата роуминг според приложимите процедури на Теленор, за да ползвате минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз.

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план и нямате ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период. През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай, че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор. Можете да промените абонаментен план само към такъв със същата или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути/MB, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

29,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Няма нужда да спирате. Абонаментни планове Нонстоп ви дават неограничени минути за разговори към всички национални мрежи всеки месец. С тях получавате месечно и национален мобилен интернет и минути в роуминг.

Неограничени национални минути
2000 MB Мобилен интернет
Неограничен мобилен интернет към Facebook и WhatsApp
Неограничен мобилен интернет към Novini.bg, Gong.bg, Abv.bg и Sinoptik.bg
Неограничени SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
200 минути за международни разговори в Зона 1
4G Мрежа

39,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Няма нужда да спирате. Абонаментни планове Нонстоп ви дават неограничени минути за разговори към всички национални мрежи всеки месец. С тях получавате месечно и национален мобилен интернет и минути в роуминг.

Неограничени национални минути
3000 MB Мобилен интернет
Неограничен мобилен интернет към Facebook и WhatsApp
Неограничен мобилен интернет към Novini.bg, Gong.bg, Abv.bg и Sinoptik.bg
Неограничени SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
200 минути за международни разговори в Зона 1
200 минути за разговори в роуминг в ЕС
4G Мрежа

49,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Няма нужда да спирате. Абонаментни планове Нонстоп ви дават неограничени минути за разговори към всички национални мрежи всеки месец. С тях получавате месечно и национален мобилен интернет и минути в роуминг.

Неограничени национални минути
5000 MB Мобилен интернет
Неограничен мобилен интернет към Facebook и WhatsApp
Неограничен мобилен интернет към Novini.bg, Gong.bg, Abv.bg и Sinoptik.bg
Неограничени SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
200 минути за международни разговори в Зона 1
200 минути за разговори в роуминг в ЕС
4G Мрежа

69,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Няма нужда да спирате. Абонаментни планове Нонстоп ви дават неограничени минути за разговори към всички национални мрежи всеки месец. С тях получавате месечно и национален мобилен интернет и минути в роуминг.

Неограничени национални минути
10000 MB Мобилен интернет
Неограничен мобилен интернет към Facebook и WhatsApp
Неограничен мобилен интернет към Novini.bg, Gong.bg, Abv.bg и Sinoptik.bg
Неограничени SMS-и към номера от мобилната мрежа на Теленор
200 минути за международни разговори в Зона 1
1000 минути за разговори в роуминг в ЕС
4G Мрежа

29,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Няма нужда да спирате. Абонаментни планове Нонстоп ви дават неограничени минути за разговори към всички национални мрежи всеки месец. С тях получавате месечно и национален мобилен интернет и минути в роуминг.

2000 национални минути
2000 MB Мобилен интернет
200 минути за международни разговори в Зона 1

За плана

Aбонаментни планове Нонстоп

Основни предимства

Всеки месец ползвате:

Минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България;
Национален мобилен интернет на максимална скорост;
Минути за разговори към международна Зона 1;

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план, може да сключете нов договор за срок от 1 или 2 години съобразно приложимите условия.

Добре е да знаете:

При подписване на договор за 24 м. националните минути са неограничени и се предоставят всеки месец.
С абонаментен план Нонстоп интернетът никога не свършва. Дори след като изчерпите включените национални MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 128 kbps.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 100 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg. Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Условия

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти, при сключване на нов или при продължаване на текущия договор за мобилни услуги.

Ако вече сте се възползвали от абонаментен план Резерв Стандарт, Нонстоп и Резерв, но не сте си взели мобилно устройство с отстъпка, може да се възползвате сега от нашите предложения за устройства.

Изразходване и валидност на минутите

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

Изразходване и валидност на MB

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.

Tарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите неограничен брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пълен брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Използване на минути за международни разговори и роуминг

Можете да използвате посочени брой минути на месец от абонаментни планове Нонстоп за разговори в роуминг в Европейски съюз, както следва:

входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;
изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За целта е необходимо да активирате услугата роуминг според приложимите процедури на Теленор, за да ползвате минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз.

Повече информация относно разпределението на държавите и мрежите от международна Зона 1 можете да откриете като разгледате международни разговори за абонаментни планове.

Използване на SMS

Включените SMS-и на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите неограничен брой от включените на месец SMS-и за пропорционална част от месечния абонамент.
С абонаментни планове Нонстоп не можете да активирате допълнителни пакети с включени SMS-и, като например SMS 25, 50, 100 и Message

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор.
Можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

Пакетни услуги Combo+

Номерата, ползващи условия по абонаментни планове Нонстоп не могат да бъдат използвани за създаване на нова или да бъдат включвани в съществуваща пакетна услуга Combo+.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути/MB, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

8,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

С този абонаментен план можете да говорите с всички. С него получавате Резерв национални минути, с които не се притеснявате от високи сметки.

100 национални минути
50 Резерв национални минути

14,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

400 национални минути
300 MB мобилен интернет
100 Резерв национални минути
300 MB Резерв мобилен интернет

19,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

600 национални минути
600 MB мобилен интернет
Неограничен мобилен интернет към Facebook и WhatsApp
Неограничен мобилен интернет към Novini.bg, Gong.bg, Abv.bg и Sinoptik.bg
4G мрежа
150 Резерв национални минути
600 MB Резерв мобилен интернет

25,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

1000 национални минути
1500 MB мобилен интернет
Неограничен мобилен интернет към Facebook и WhatsApp
Неограничен мобилен интернет към Novini.bg, Gong.bg, Abv.bg и Sinoptik.bg
4G мрежа
250 Резерв национални минути
1500 MB Резерв мобилен интернет

За плана

Абонаментни планове Резерв Стандарт

Абонаментен план Резерв Стандарт ви дава национални минути, за да говорите с всички. Дори и ако имате много за споделяне.

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план, може да сключете нов договор за срок от 1 или 2 години съобразно приложимите условия.

Важно е да знаете:

Мобилният интернет към Facebook и WhatsApp не изразходва от включените национални MB на максимална скорост.
Дори след като изчерпите включените национални MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 64 kbps за Резерв Стандарт 14,99, Резерв Стандарт 19,99 и до 128 kbps за Резерв Стандарт 25,99, Резерв Стандарт 39,99, Резерв Стандарт 99,99.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за Резерв Стандарт 8,99, Резерв Стандарт 14,99, Резерв Стандарт 19,99, Резерв Стандарт 25,99, Резерв Стандарт 39,99 е 50 лв., а за Резерв Стандарт 99,99 е 150 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала YettelApp на адрес http://yettel.bg/yettelapp. Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти, при сключване на нов или при продължаване на текущия договор за мобилни услуги.

Ако вече сте се възползвали от абонаментен план Резерв Стандарт, Нонстоп и Резерв, но не сте си взели мобилно устройство с отстъпка, може да се възползвате сега от нашите предложения за устройства.

Изразходване и валидност на минутите

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт минути, с които получавате допълнителни минути за разговори.
Закупени допълнителни месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на наличните (включени в абонаментния план и допълнително закупени) Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Tарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.

При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пълен обем от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

Потребителите, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират в зона на покритие на 4G/LTE мрежата и при условие, че:
в периода между 01.12.2015 и 31.01.2016 са слючили нов договор за срок от 24 месеца на абонаментни планове Резерв, Резерв Стандарт или Нонстоп и месечен абонамент от/ над 19,99 лв.,*
или в периода от 01.12.2015 до 31.01.2016 са се възползвали от възможността да общуват по-пълноценно с бързите скорости за пренос на данни на 4G/LTE мрежата*
или
след 01.02.2016г. сключат нов договор за срок от 24 месеца на абонаментен план Резерв, Резерв Стандарт или Нонстоп с месечен абонамент от и над 19,99 лева
могат да използват мобилен интернет чрез 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор и максимално достижимата скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата.

Във всички останали случаи, след 01.02.2016 г., ползването на мобилен интернет/МВ става единствено чрез 2G/3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата

* При следващото подновяване на договора потребителя може да реши дали да продължи да се възползва от 4G/LTE за пренос на данни, според предложенията за предоставяне на достъп до 4G/LTE мрежата за ползване на мобилен интернет, валидни към момента на подновяване и условията на избрания абонаментен план.

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор.
Можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

8,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

С този абонаментен план можете да говорите с всички. С него получавате Резерв национални минути, с които не се притеснявате от високи сметки.

100 национални минути
20 Резерв национални минути

14,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

200 национални минути
300 MB мобилен интернет
40 Резерв национални минути
120 MB Резерв мобилен интернет

19,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

300 национални минути
600 MB мобилен интернет
60 Резерв национални минути
240 MB Резерв мобилен интернет

25,99 лв

Срок на договора: 12 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

500 национални минути
1500 MB мобилен интернет
100 Резерв национални минути
600 MB Резерв мобилен интернет

За плана

Абонаментни планове Резерв Стандарт

Абонаментен план Резерв Стандарт ви дава национални минути, за да говорите с всички. Дори и ако имате много за споделяне.

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план, може да сключете нов договор за срок от 1 или 2 години съобразно приложимите условия.

Важно е да знаете:

Мобилният интернет към Facebook и WhatsApp не изразходва от включените национални MB на максимална скорост.
Дори след като изчерпите включените национални MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 64 kbps за Резерв Стандарт 14,99, Резерв Стандарт 19,99 и до 128 kbps за Резерв Стандарт 25,99, Резерв Стандарт 39,99, Резерв Стандарт 99,99.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за Резерв Стандарт 8,99, Резерв Стандарт 14,99, Резерв Стандарт 19,99, Резерв Стандарт 25,99, Резерв Стандарт 39,99 е 50 лв., а за Резерв Стандарт 99,99 е 150 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg. Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Посочените условия важат за нови и настоящи клиенти, при сключване на нов или при продължаване на текущия договор за мобилни услуги.

Ако вече сте се възползвали от абонаментен план Резерв Стандарт, Нонстоп и Резерв, но не сте си взели мобилно устройство с отстъпка, може да се възползвате сега от нашите предложения за устройства.

Изразходване и валидност на минутите

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт минути, с които получавате допълнителни минути за разговори.
Закупени допълнителни месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на наличните (включени в абонаментния план и допълнително закупени) Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Tарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.

При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пълен обем от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

Потребителите, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират в зона на покритие на 4G/LTE мрежата и при условие, че:
в периода между 01.12.2015 и 31.01.2016 са слючили нов договор за срок от 24 месеца на абонаментни планове Резерв, Резерв Стандарт или Нонстоп и месечен абонамент от/ над 19,99 лв.,*
или в периода от 01.12.2015 до 31.01.2016 са се възползвали от възможността да общуват по-пълноценно с бързите скорости за пренос на данни на 4G/LTE мрежата*
или
след 01.02.2016г. сключат нов договор за срок от 24 месеца на абонаментен план Резерв, Резерв Стандарт или Нонстоп с месечен абонамент от и над 19,99 лева
могат да използват мобилен интернет чрез 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор и максимално достижимата скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата.

Във всички останали случаи, след 01.02.2016 г., ползването на мобилен интернет/МВ става единствено чрез 2G/3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата

* При следващото подновяване на договора потребителя може да реши дали да продължи да се възползва от 4G/LTE за пренос на данни, според предложенията за предоставяне на достъп до 4G/LTE мрежата за ползване на мобилен интернет, валидни към момента на подновяване и условията на избрания абонаментен план.

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор.
Можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

Повече информация за новите условия

99,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

 

2000 национални минути  
10000 MB мобилен интернет  
1000 Резерв национални минути  
10000 MB Резерв мобилен интернет  

За плана

Абонаментен план Резерв Стандарт ви дава всичко необходимо, за да общувате пълноценно. С него получавате минути към всички национални мрежи и мобилен интернет на максимална скорост.

Основните предимства на плана са:

Включени всеки месец минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България и мобилен интернет;
Резерв национални минути – минути към всички национални мрежи, еднократно за целия срок на договора;
Резерв мобилен интернет – мобилен интернет на максимална скорост, еднократно за целия срок на договора.

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план, може да сключете нов договор за срок от 1 или 2 години.

Добре е да знаете:

С абонаментен план Резерв Стандарт интернетът никога не свършва! Дори след като изчерпите количество MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост - скоростта на връзката пада до128 kbps.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 150 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала MyTelenor на адрес http://my.telenor.bg. Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Условия

 Изразходване и валидност на минутите

Стандартно включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв минути, с които получавате още повече минути за разговори.
Закупени допълнителни месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на наличните (включени в абонаментния план и допълнително закупени) Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Стандартно включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв МВ, с които получавате още повече МВ за сърфиране.

Tарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафика се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план и нямате ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор.
Можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути/MB, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.

Посочените условия не са валидни за нови клиенти.

39,99 лв

Срок на договора: 24 месеца

Този абонаментен план ви дава възможност да водите дълги разговори и да сърфирате на воля. С него получавате Резерв национални минути и Резерв мобилен интернет, с които не се притеснявате от високи сметки.

 

800 национални минути
4000 MB мобилен интернет
400 Резерв национални минути
4000 MB Резерв мобилен интернет

За плана

Абонаментен план Резерв Стандарт ви дава всичко необходимо, за да общувате пълноценно. С него получавате минути към всички национални мрежи и мобилен интернет на максимална скорост.

Основните предимства на плана са:

Включени всеки месец минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България и мобилен интернет;
Резерв национални минути – минути към всички национални мрежи, еднократно за целия срок на договора;
Резерв мобилен интернет – мобилен интернет на максимална скорост, еднократно за целия срок на договора.

Как да се абонирате?

Вие сте нов или настоящ клиент на Теленор, физическо лице? За да се възползвате от атрактивното ни предложение по този абонаментен план, може да сключете нов договор за срок от 1 или 2 години.

Добре е да знаете:

С абонаментен план Резерв Стандарт интернетът никога не свършва! Дори след като изчерпите количество MB на максимална скорост продължавате да сърфирате на ниска скорост без допълнително таксуване. Скоростта на връзката пада до 128 kbps.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).
Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 50 лв.
Можете да получите фактура в електронен формат, която да виждате по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала MyTelenor на адрес http://yettel.bg/yettelapp. Освен това можете да получавате и информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

Вижте всички останали цени на услуги.

Условия

Изразходване и валидност на минутите

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Резерв минутите се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв минутите мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план минути, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв минутите, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт минути, с които получавате допълнителни минути за разговори.
Закупени допълнителни месечни пакети с включени минути се използват след изчерпване на наличните (включени в абонаментния план и допълнително закупени) Резерв минути.

Изразходване и валидност на MB

Включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Неограничените МВ към Facebook и WhatsApp могат да се ползват за интернет потребление в България от и към приложения за смартфон Facebook (включително Facebook Messenger) и WhatsApp, както и при достъп до Facebook и WhatsApp през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.
Резерв МВ се предоставят еднократно за първоначалния срок на договора.
Резерв МВ мога да бъдат използвани след изчерпване на включените в абонаментния план МВ, през който и да е месец от срока на договора.
Резерв МВ, които не са изразходвани до края на първоначалния срок на договора, както и при промяна на абонаментния план, се губят.
С абонаментни планове Резерв Стандарт можете да активирате само специално създадените за тях пакети с Резерв Стандарт МВ, с които получавате допълнителни МВ за сърфиране.

Tарифиране и отчитане на минути

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути за пропорционална част от месечния абонамент.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Тарифиране и отчитане на MB

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пълен обем от включените на месец MB на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - telenorbg.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт).

Скорост при използване на мобилен интернет в мрежата на Теленор

До 31.01.2016 г. използването на мобилен интернет/МВ е чрез 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Ползването на 4G/LTE мрежата е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 4G/LTE покритие. В случай на несъвместими SIM карта или устройство или извън зона на 4G/LTE покритие, максимално достижимата скорост е според 2G/3G стандарт на мрежата.

Считано от 01.02.2016 г., ползването на мобилен интернет/МВ е чрез 2G/3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата.

Промени в договора или абонаментния план

Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само в случай че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор.
Можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

При промяна на абонаментен план неизразходваните Резерв минути/MB, в случай че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор.