Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Абонаментни планове

Вие сте тук

Можеш да направиш проверка на PUK кода на твоя телефонен номер по 2 начина:

онлайн през уеб портала Yettel > секция Услуги > услуга PUK код
с обаждане до Центъра за обслужване на клиенти на номер 123 (според актуалната ценова листа на Yettel)

Този отговор помогна ли ти?

Имаш възможност да следиш сметката си, баланса на минутите/ MB-ите от твоя абонаментен план, както и текущия си кредитен лимит по няколко начина:
Безплатно - през автоматичното My Menu *123#
През Автоматичното информационно обслужване с обаждане на номер 123 (0,024 лв. с ДДС независимо от продължителността)
В уеб портала Yettel
С изпращане на SMS до номер 1000 (цената е според цената за SMS на съответната абонаментен план)

Този отговор помогна ли ти?

До 5 дни след издаването й твоята фактура ще бъде достъпна онлайн.

Подробности как да се регистрираш за E-фактура ще откриеш в уеб портала Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

Обновяването на информацията в тарифиращата система на Yettel изисква технологично време от регистриране ползването на услуга до изчисляване на задължения, минути и мегабайти съгласно избрания от потребителя абонаментен план. Обновяването на информацията се извършва периодично и зависи от интензивността на използваните мобилни услуги от потребителя. По тази причина е възможно предоставената информация при извършена проверка да не включва част от последните проведени разговори, изпратени SMS-и или ползвани интернет услуги.

Този отговор помогна ли ти?

Твоята фактура се издава за първи път до няколко дни след активация на SIM картата. В бъдеще именно на датата на първото й издаване, фактурата ще се издава всеки месец.

Тя ще бъде доставена на адреса, който си упоменал при подписване на договора за мобилни услуги.

Ако не искаш да получаваш хартиена фактура, заяви Отказ от хартиена фактура. Тогава ще можеш да се възползваш от услугата Е-фактура и да правиш онлайн преглед и детайлна разпечатка на месечното си потребление.

Ако искаш бързо, в движение и по всяко време да проверяваш оставащото си потребление – оставащи минути, оставащи MB и оставащи SMS-и – свали мобилното приложение Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

18 дни от датата на издаването ѝ. Ако фактурата ти излиза на 5-то число всеки месец, трябва да платиш дължимата сума до 23-то число на същия месец. В приложението Yettel следиш фактурите ти лесно и в движение.

Този отговор помогна ли ти?

В първата ти фактура след активация на SIM картата се начисляват:
Авансова абонаментна такса по избрания план за следващия отчетен период
Пропорционална месечна абонаментна такса по избрания абонаментен план за периода от активацията до издаване на първата фактура
Потребление от използвани услуги от датата на активация до издаване на първата фактура
Отстъпки по избрания план, в случай че има такива
Такси за избрани от теб допълнителни услуги, в случай че те се заплащат

Пример: Картата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на твоята първа фактура е 01.05. Фактурата ще съдържа следните елементи:
Частична абонаментна такса за периода 15.04 – 30.04
Авансова абонаментна такса за периода 01.05 – 31.05

Можеш да преглеждаш своята месечна фактура в уеб портала Yettel.

Всички посочени цени в уеб портала Yettel са без ДДС.

Също можеш да провериш стойността на месечната си фактура бързо, лесно и безплатно, като набереш *123# (опция 1) в My Menu от твоя телефон.

Този отговор помогна ли ти?

От активацията на SIM картата до първата дата на фактуриране ползваш пропорционален брой от месечното количество минути за този период.

Пример: Картата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на първа фактура е 01.05. Съответно от датата на активация на SIM картата до датата на първото фактуриране има 15 дни.

Имаш включени 300 минути на месец по абонаментния си план. В този случай за тези 15 дни до издаване на фактурата можеш да ползваш ½ от тези минути – тоест 150 минути.

Пълният пакет от 300 минути ще можеш да ползваш от началото на следващия месец – съответно от 01.05.

Можеш да проверяваш колко минути имаш налични по всяко време, бързо и безплатно като набереш следния код от менюто на телефона си: *123# (опция 2) от My Menu.

Този отговор помогна ли ти?

Ако направиш промяна на абонаментния си план по време на отчетния период, получаваш пропорционален брой от включените минути:
Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът - например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал - за другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути- ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

Този отговор помогна ли ти?

Някои абонаментни планове на Yettel предлагат допълнителни промоционални минути всеки месец за определен период от договора ти. За тези допълнителни промоционални минути имай предвид, че:
За отчетния период, през който валидността им изтича, получаваш пропорционален брой минути
Конкретният пропорционален брой минути зависи от броя на дните от датата на фактуриране до крайната дата на тяхната валидност.

Пример: Абонат си на абонаментен план с включени 500 основни минути за целия срок на договора и 300 промоционални минути за първите 3 месеца.

SIM-картата ти е активирана на 5-ти март, валидността на промоционалните минути е 5-ти юни, а датата на фактуриране е 1-во число на месеца.

В този случаи промоционалните минути ще бъдат предоставени както следва:
от 5-ти март до 30-ти март - 260 мин. за 26 дни
от 1-ви април до 30-ти април – 300 мин. за 30 дни
Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът - например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал - за другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути- ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

от 1-ви май до 31-ви май – 300 мин. за 31 дни
Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът - например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал - за другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути- ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

от 1-ви юни до 5-ти юни – 50 мин. за 5 дни

Всички минути се предоставят само за периода на тяхната валидност и не е възможно да ги ползваш след това. След този период разговорите ти се тарифират съгласно условията на твоя абонаментен план.

Този отговор помогна ли ти?

Отчетен период е периодът, за който се начисляват използвани услуги, месечни такси и отстъпки, съгласно условията на абонаментния план. Отчетния период е с продължителност един месец и започва всеки месец на една и съща дата, наречена дата на фактуриране.

На датата на фактуриране се начислява използването на мобилни услуги през последния отчетен период, както и авансови абонаментни такси и отстъпки за предстоящия отчетен период. След датата на фактуриране текущата сметка се занулява.

Този отговор помогна ли ти?

Ако в момента ползваш абонаментен план на Yettel, можеш да го смениш след изтичане на първия месец от датата на влизане в сила на договора по този план. Нямаш ограничения на броя на промените в рамките на срока на договора, но можеш да правиш такива само веднъж на отчетен период.

Във всички случаи на смяна на абонаментен план по време на срока на договора, това може да стане само към нов план със същата или по-висока месечна такса и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

Имай предвид че при промяна на абонаментен план неизразходваните минути, в случай че такива са предвидени в предходно ползвания абонаментен план, се губят и се предоставят нови за срока на новия договор, ако новият абонаментен план включва такива.

При промяна на абонаментен план неизразходваните включени минути не се прехвърлят към новия план. За първия и последния отчетен период, в който се ползва избрания абонаментен план се получават пропорционален брой минути срещу пропорционален месечен абонамент по новия план.

Ако срокът на договора ти е изтекъл, можеш да преминеш към абонаментен план с по-висок, същия или по-нисък месечен абонамент, като сключиш нов срочен договор.

Този отговор помогна ли ти?

Когато заявиш желание за смяна на абонаментен план, подписаният документ се проверява и обработва от Yettel в рамките на 7-дневен срок.

А в следващата фактура ще се отразят следните суми, свързани с месечната такса:
приспада се авансово заплатената месечна такса oт стария план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период
начислява се месечна такса по новия план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период
начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

Този отговор помогна ли ти?

Нови клиенти могат да си вземат смартфон на лизинг още в деня на сключване на първия договор с Yettel. Това става след извършване на оценка на риска. В зависимост от направената оценка на риска, Yettel може да изиска предплащане на месечни абонаменти, да предложи друго устройство или устройството да бъде закупено на цена в брой.

Този отговор помогна ли ти?