Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Какво е оценка на риска?

Назад

Вие сте тук

Оценката на риска е автоматизиран процес, който прилагаме, когато клиент желае да вземе устройство на преференциална цена заедно с абонамент за мобилни услуги. За целите на такава оценка Yettel може да изиска допълнителна информация дали клиентът има неплатени задължения към А1 и Vivacom, например. Оценката на риска е начин, чрез който се оценява доколко вероятно е потребител да спре да плаща задълженията си към Yettel или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави. В зависимост от резултатите от оценката е възможно да се наложи предплащане на една или повече месечни такси, заплащане на определена първоначална вноска или предоставяне на друга гаранция.

There is currently no content classified with this term.