Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Нива на оторизация на номера

Назад

Вие сте тук

НИВА НА ОТОРИЗАЦИЯ НА НОМЕРА

Светът, в който живеем е дигитален отдавна. Толкова често и за все повече потребности разчитаме на дигитални възможности, с които бързо, лесно и удобно да ги удовлетворим. Желанието ни да правим всичко или почти всичко онлайн е вече някак естествено и съвсем логично.

За да сме в крак с тенденциите, ние в Yettel разработихме и непрестанно развиваме дигиталните си канали. Целта ни е те да обслужват тези твои потребности, за които наистина не е необходима допълнителна човешка намеса, а и за които можеш да си спестяваш време.

Приложението Yettel

управляваш своя абонамент и услугите, които ползваш и искаш да ползваш, следиш потребление и фактури, плащаш сметките си и всичко това в движение от своя смартфон

Онлайн магазин

поръчваш онлайн нова карта или подновяваш абонамента си, може и заедно с поръчка на желано мобилно устройство

Уеб портал Yettel

проследяваш потреблението си, активираш допълнителни услуги и следиш своите фактури от комфорта на своя компютър

Бизнес портал

Разработен за бизнес клиентите ни за управление на услуги и достъп до информация по всяко време

Възможностите да имаш електронен достъп до информация за своя план, да управляваш услугите, които ползваш и тези, които искаш да ползваш, да взимаш нова карта и подновяваш договорите за услуги на своите номера бързо, лесно и сигурно от разстояние, онлайн, са осигурени в нашите дигитални канали. В нашия дигитален свят, технологиите ни позволяват да ползваме всички тези бързи, лесни и сигурни възможности. С една цел - да имаш пълен и надежден контрол върху услугите, които ползваш в Yettel!

Както вече знаеш, за да осигурим това разнообразие от действия, които да можеш да правиш в нашите дигитални канали бързо, удобно и сигурно, може да зададеш нива на оторизация за номерата, които имаш при нас. Зад нивата на оторизация за твоите номера всъщност стоят различни права, които твоите номера получават или по- конкретно, права за това какво можеш да правиш чрез твой номер от разстояние в дигиталните ни канали.

Какво представляват нивата на оторизация?

Всеки твой телефонен номер има ниво на оторизация. Нивата на оторизация са свързани с телефонните номера, защото достъпът до дигиталните ни канали е организиран именно по телефонен номер. Номерът, с който влизаш в приложението Yettel, уеб портала Yettel, в нашия онлайн магазин или в Бизнес портала, се ползва като потребителско име за вход.

Можеш да задаваш и променяш нива на оторизация за своите номера напълно безплатно в предпочитан от теб магазин на Yettel или чрез Търговския си представител за бизнес клиенти, като по този начин определяш какви права даден твой номер да ползва за извършване на действия от разстояние.

Чрез твой номер според нивото на оторизация можеш от разстояние да:

Достъпваш информация

За абонаментен план за твой номер
За твоето потребление на минути, МВ, Трафик пакети, SMS
За активирани услуги
За твоите текущи сметки, фактури и плащания

Управляваш разнообразие от услуги

допълнителни услуги към абонаментния си план
услуги за достъп до дигитално съдържание
допълнителни пакети за мегабайти, минути, SMS, минути в роуминг, международни минути
допълнителни основни услуги – роуминг, лимит за роуминг

Извършваш сделки, обвързващи те с договор за електронни съобщителни услуги

Подновяваш договора си за абонаментен план
Взимаш нова карта с нов договор за услуги
Поръчваш устройство в брой или на лизинг заедно с договор за мобилни услуги

Кои са нивата на оторизация и какво получаваш с всяко едно от тях?

Основно правило, което спазваме е, че всеки твой номер към даден момент може да има само едно ниво на оторизация за извършване на действия от разстояние. Ако искаш да промениш нивото на оторизация на твой номер, за да разшириш или ограничиш правата му за действия в дигиталните ни канали, можеш да го направиш, когато пожелаеш напълно безплатно в предпочитан от теб магазин на Yettel или през своя Търговски представител за бизнес клиенти.

Чрез номер с това ниво на оторизация ще можеш в дигиталните ни канали да:
Достъпваш информация за всички твои номера в Yettel
Управляваш разнообразие от услуги за всички твои номера в Yettel
Извършваш сделки, обвързващи те с договор за електронни съобщителни услуги за всички твои номера в Yettel

Когато тази функционалност е налична в дигитален канал, чрез ОСНОВЕН НОМЕР можеш да определяш и нивата на оторизация за всички останали номера на твое име.

Ако имаш само един номер на свое име, този номер получава по подразбиране ниво ОСНОВЕН НОМЕР. Ако имаш повече от един номер на свое име, посочваш кой от твоите номера получава това ниво - ОСНОВЕН НОМЕР.

Номерът с това ниво на оторизация е би трябвало да бъде този, който активно и основно ползваш като негов собственик и през който искаш да управляваш останалите си номера. Това е най-високото ниво на оторизация, затова е важно да прецениш кой от твоите номера следва да има тези права на действия от разстояние.

Определянето на това ниво на оторизация не е задължително. Изборът дали да го дадеш на някой от твоите номера, и на кои номера да го дадеш, е изцяло твой.

Чрез номера с това ниво на оторизация в дигиталните ни канали ще може да се:
Достъпваш информация за всички твои номера в Yettel
Управляваш разнообразие от услуги за всички твои номера в Yettel
Извършваш сделки, обвързващи те с договор за електронни съобщителни услуги за всички твои номера в Yettel

Чрез НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР обаче не могат да се задават и променят от разстояние нивата на оторизация за други номера на твое име в дигиталните ни канали, дори такава функционалност да е налична в тях.

Такова ниво на оторизация за твой номер можеш да посочиш, например, ако този твой номер се ползва от друг родител в семейството, или при бизнес клиентите - служител на ръководна позиция. Важно е ползвателите на номера с такова ниво на оторизация да са хора, на които можеш да се довериш и да позволиш да управляват услуги и сключват сделки с договор за услуги, както за номерата, които ползват така и за всички останали номера на твое име.

Определянето на това ниво на оторизация не е задължително. Изборът дали да го дадеш на някой от твоите номера, и на кои номера да го дадеш, е изцяло твой.

Чрез номера с това ниво на оторизация в дигиталните ни канали ще може да се:
Достъпва информация само за конкретния номер с това ниво на оторизация
Управлява разнообразие от услуги само за конкретния номер с това ниво на оторизация
Извършват сделки, обвързващи те с договор за електронни съобщителни услуги само за конкретния номер с това ниво на оторизация

Чрез ОТОРИЗИРАН НОМЕР също не могат да се задават и променят от разстояние нивата на оторизация.

Такова ниво на оторизация за твой номер можеш да посочиш, например, ако този номер се ползва от друг член на семейството или твой близък, или при бизнес клиентите – служители в компанията. Необходимо е да прецениш на кой можеш да се довериш и да позволиш да управлява услуги и сключва сделки с договор за услуги за номера, който ползва от твое име.

Чрез такъв номер в дигиталните ни канали ще може само да се:
Достъпва информация само за конкретния номер
Управлява разнообразие от услуги само за конкретния номер

Такива номера, след вход в дигитален канал, не могат да извършват сделки, които те обвързват с договор за електронни съобщителни услуги. Например, чрез такъв номер след вход в дигитален канал не може да се поднови договор на абонаментен план или да се поръча нова карта с нов договор за услуги.

Ако имаш повече от един номер на свое име, по подразбиране твоите номера получават такива права за действия от разстояние, като ти можеш да определиш нива на оторизация за тях допълнително.
Такива ограничени права е добре да имат, например, номера, които се ползват от деца или при бизнес клиентите – определени служители в компанията, или с други думи, ползватели които не би следвало да имат пълни права за действие от разстояние за номера на твое име.

важно

Ако не всички номера на твое име се ползват от теб самия, ако част от тях си предоставил за ползване от членове на семейството или твои близки, или служители в твоята компания, когато задаваш нива на оторизация за номера, които се ползват от тях, приемаме, че си ги упълномощил да извършват от твое име и за твоя сметка съответните действия, предвидени за нивото, което задаваш на съответния номер. Отговорността е твоя да решиш:
дали да зададеш нива на оторизация за номерата, които се ползват от други потребители, а не лично от теб
какво да бъде нивото на оторизация за всеки номер като имаш предвид правата, които получават с всяко ниво

Тук ще те информираме за начина, по който прилагаме нивата на оторизация за достъп до информация, управление на услуги и извършване на сделки, които те обвързват с договор за електронни съобщителни услуги.

Тъй като ще продължаваме да развиваме приложението на тези нива напред във времето, ще те запознаваме с това как ги прилагаме тук и в условията за ползване на услугите или дигиталните ни канали. Във всички случаи, ще следваме определените вече равнища на права, които получава номер с конкретно ниво на оторизация.

Електронен достъп до фактури

Кой може? За какво получаваш достъп? Къде получаваш достъп? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
Фактури по всички твои клиентски номера до 6 месеца назад
Сметки на всички твои номера, с лесно проследяване на статус „платена/неплатена“
Обща справка за потреблението, съдържаща обобщена информация за всички твои номера
Детайлизирани справки за потреблението за тези твои номера, за които си ги заявил
Преминаване към плащане на конкретна сметка в приложението Yettel, дори и да не е на клиентския номер, с който го използваш
Мобилното приложениe Yettel
Yettel портала
Бизнес портала за бизнес клиенти
За частни клиенти на абонаментен план
За бизнес клиент без персонален Търговски представител
Yettel портал
Бизнес портала за бизнес клиенти
За бизнес клиент с персонален Търговски представител
ОТОРИЗИРАН НОМЕР
Номер, за който не е определено ниво на оторизация
Обща справка за потреблението, съдържаща обобщена информация, само за конкретния номер
Детайлизирана справка само за конкретния номер, ако си заявил такава
Мобилното приложениe Yettel
Yettel портала
За частни и бизнес клиенти на абонаментен план

Виж повече информация

Услуга „Онлайн защита“

Кой може? Какво можеш да правиш? Къде можеш да управляваш услугата? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
Управление на услугата за всички номера на твое име мобилното приложениe Yettel За частни и бизнес клиенти на абонаментен план
ОТОРИЗИРАН НОМЕР
Номер, за който не е определено ниво на оторизация
Управление на услугата за конкретния номер, който се ползва За частни и бизнес клиенти на абонаментен план

Виж повече информация

Подновяване на договор за услуги в приложението Yettel

Кой може? Какво можеш да правиш? Къде можеш да подновиш договор за услуги? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
ОТОРИЗИРАН НОМЕР
Подновяваш абонамент за мобилни услуги за ползвания номер, който си ползвал и за вход в дигиталния канал Мобилното приложениe Yettel За частни клиенти на абонаментен план

Виж повече информация

Управление на номера в приложението Yettel

Номера с какви нива на оторизация могат? За какво получават достъп номера с това ниво на оторизация? Къде можеш да управляваш своите номера? За кои потребители?
ОСНОВЕН НОМЕР
НОМЕР НА АДМИНИСТРАТОР
Управляваш всички номера на титуляря, които са на абонаментен план през твоето приложение Yettel:
- Достъпваш информация, свързана с условия на абонаментен план, потребление, текущи сметки, активни услуги, правиш плащания за тях;
- Активираш или деактивираш разнообразие от услуги за номерата онлайн, в реално време – дигитални услуги, допълнителни пакети МВ, роуминг пакети и роуминг услуги.
Мобилното приложение Yettel частни клиенти на абонаментни планове;
бизнес клиенти на абонаментни планове без персонален Търговски представител.

Виж повече информация

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да промениш нивото на оторизация за номер на твое име в магазин на Yettel след като успешно се идентифицираш като собственик на номера и титуляр по договора за мобилни услуги за същия този номер. Бизнес клиентите е необходимо да се свържат със своя Търговски представител.

Само един номер на твое име може да има ниво на оторизация ОСНОВЕН НОМЕР. Този номер може да извършва всички предвидени действия за всички твои номера от разстояние в дигиталните ни канали, затова е важно да избереш за ОСНОВЕН НОМЕР този номер, който основно и активно ползваш като собственик.

Заповядай в магазин на Yettel или се свържи със своя Търговски представител, ако си наш бизнес клиент. Трябва да знаеш, че ако имаш повече от един номер на свое име и имаш вече номер със зададено ниво ОСНОВЕН НОМЕР, но решиш да посочиш друг твой номер за ОСНОВЕН НОМЕР, то предходният номер, който е имал това ниво на оторизация го губи. За номера, на който променяш нивото на оторизация можеш да посочиш друго ниво.

Ако прекратиш договора си за номер, на който си определил ниво ОСНОВЕН НОМЕР, всички твои други номера губят нивата на оторизация, които са били зададени до този момент и стават номера, за които не е определено ниво на оторизация.
Разбира се, в магазин на Yettel или през своя Търговски представител ако си наш бизнес клиент, можеш да зададеш нива на оторизация за твоите номера като имаш предвид какви права получава номера при всяко ниво.

От една страна, задаването на това ниво не е задължително. От друга страна, можеш да избереш повече от един номер, за които да зададеш това ниво. Ако телефонен номер, за който искаш да зададеш това ниво, не се ползва лично от теб, добре е да прецениш дали да зададеш това ниво на оторизация за номера, тъй като с него могат да бъдат извършвани множество действия от разстояние, при това за всички твои номера.
Такова ниво на оторизация за твой номер можеш да посочиш, например, ако този номер се ползва от друг член на твоето семейство или служител в твоята компания. Това трябва да бъде ползвател на твой номер, на който можеш да се довериш и да позволиш да управлява услуги и сключва сделки с договор за услуги, както за номера, който ползва така и за всички останали номера на твое име. Не забравяй, че отговорността да обясниш на ползвателя какви права получава номера с това ниво на оторизация е твоя.

От една страна, задаването на това ниво също не е задължително. От друга страна, можеш да избереш повече от един номер, за които да зададеш това ниво. Ако телефонен номер, за който искаш да зададеш това ниво, не се ползва лично от теб, добре е да прецениш дали да зададеш това ниво на оторизация за номера, защото ще се ползва от друг ползвател.
Такова ниво на оторизация за твой номер можеш да посочиш, например, ако този номер се ползва от друг член на семейството, твой близък или служител в твоята компания. Това трябва да бъде ползвател на твой номер, на който можеш да се довериш и да позволиш да управлява услуги и сключва сделки с договор за услуги за номера, който ползва от твое име. Не забравяй, че отговорността да обясниш на ползвателя какви права получава номера с това ниво на оторизация е твоя.

Този отговор помогна ли ти?