Абонаментни планове

Business Pro 44

Неограничени минути (в България и роуминг зона ЕС)

Неограничени минути (в България в затворена група)

Неограничени МВ 50 Mbps (максимална скорост в България)

30 000 МВ (в роуминг зона ЕС)

120 минути (за международни разговори към номера от Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани )

100 SMS (към национални мрежи и в роуминг зона ЕС)

38 ,04 лв.*

Цена за 24 месеца

50 ,72 лв.**

Цена за 12 месеца

Business Pro 35

Неограничени минути (в България и роуминг зона ЕС)

Неограничени минути (в България в затворена група)

12 000 МВ (в България)

24 100 МВ (в роуминг зона ЕС)

100 SMS (към национални мрежи и в роуминг зона ЕС)

120 минути (за международни разговори към номера от Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани )

30 ,25 лв.*

Цена за 24 месеца

40 ,33 лв.**

Цена за 12 месеца

Business Pro 29

Неограничени минути (в България и роуминг зона ЕС)

Неограничени минути (в България в затворена група)

10 000 МВ (в България)

20 000 МВ (в роуминг зона ЕС)

120 минути (за международни разговори към номера от Зона 1, Зона 2 и Зона Балкани )

25 ,07 лв.*

Цена за 24 месеца

33 ,42 лв.**

Цена за 12 месеца

Business Pro 22

1000 минути (в България и роуминг зона ЕС)

Неограничени минути (в България в затворена група)

3 000 МВ (в България и роуминг зона ЕС)

19 ,01 лв.*

Цена за 24 месеца

25 ,35 лв.**

Цена за 12 месеца

Business Pro 15

500 минути (в България и роуминг зона ЕС)

Неограничени минути (в България в затворена група)

1 000 МВ (в България и роуминг зона ЕС)

13 ,82 лв.*

Цена за 24 месеца

17 ,28 лв.**

Цена за 12 месеца

*След изтичане на 24 месечния срок на договора, месечните такси са както следва: Business Pro 15 – 17,28лв, Business Pro 22 – 25,35лв, Business Pro 29 – 33,42лв, Business Pro 35 – 40,33лв и Business Pro 44 – 50,72лв.
** Месечните такси за 12 месечен договор не се променят след изтичане срока на договора.

Тарифиране и отчитане на минутите:

Посочения брой минути на месец в абонаментните планове Business Pro могат да се използват, както за национални разговори, така и за изходящи разговори в роуминг в Зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в Зона ЕС и зона Великобритания.
Входящите обаждания в роуминг зона ЕС не се таксуват и не черпят от включените в абонаментния план минути.
Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Първият / последният месечен абонамент и включените минути за избрания абонаментен план се предоставят в пропорционален размер, в зависимост от дните, оставащи до края на отчетния период, съответно до прекратяване ползването на плана.
Минималното първоначално време за таксуване на национални разговори е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Тарифиране и отчитане на MB:

Включените MB (национални и ЕС) на максимално достижима скорост, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
Включените МВ в избрания абонаментен план се предоставят в пълен размер още през първия отчетен период, независимо от дните, оставащи до края му.
Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - internet.
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни в България е 1/1 КВ (килобайт).
Минималното първоначално/ последващо тарифиране на данни в роуминг Зона ЕС е 1KВ.

Валидност/Деактивация:

Пакетите Добави са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период
Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.
Валидни са за всички тарифни планове Business Pro.

В България

В случай, че включените национални МВ са изразходени и не сте закупили или не закупите друг пакет Добави, ще продължите да ползвате мобилен интернет в България на ниска скорост (64 kbps) - съобразно условията на абонаментния план, без допълнително таксуване, до края на съответния отчетен период.

В зона Европейски съюз

В случай че МВ за ползване в роуминг в зона Европейски съюз са изразходени и не сте закупили друг пакет Добави или друг пакет с включен мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, ще продължите да ползвате мобилен интернет в Зона ЕС, съгласно абонаментния план, до края на съответния отчетен период.

Тарифиране и заплащане

Цената на избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща заедно с ползваните услуги по договора за мобилни услуги за SIM картата/ мобилния номер, за който е активиран пакет Добави, за съответния месец.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на данни в роуминг в Зона ЕС и в България е 1KВ.

МВ на максимално достижима скорост са предоставени съгласно политиката за справедливо ползване за роуминг в зона ЕС.
Посочените цени са без ДДС.
За Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Цени на основните бизнес услуги

Вижте повече

Предплатени планове

С предплатен план Yettel получавате минути към номера от мрежата на Yettel при всяко направено презареждане.

Вижте повече

Планове за домашен телефон

По-дълги разговори с близки и приятели, бързо и лесно през домашния телефон.

Вижте повече