Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

multiSIM

Един номер, един тарифен план - две устройства.

Спортувай с любимата си музика директно от смарт часовника си.

Остави смартфона вкъщи и говори от смарт часовника си, където и да си.

Движи се свободно без смартфона си и не губи връзка.

multiSIM е услуга, с която използваш един номер едновременно на твоя смартфон и смарт часовник. Водиш важните за теб разговори навсякъде и по всяко време без да носиш телефона със себе си.

Можеш да свържеш смартфона със смарт часовника си и да останеш свързан, дори докато спортуваш в парка или си почиваш на плажа. Активацията на услугата става бързо и лесно през приложението Yettel.

Преди да активираш multiSIM, ще ти зададем няколко въпроса, за да преценим дали услугата е подходяща за теб. Въпросите са общи. Използвай препоръката дали услугата е подходяща за теб само за сведение.

Услугата може да активираш на смарт часовници, които поддържат eSIM функционалност и с операционна система Android или Harmony. На този етап не поддържаме свързаността на часовници като Apple Watch, например.

Месечна такса 4.99 лв.
Промо: Еднократна активационна такса при първа активация 0.00 лв.
Еднократна активационна такса при повторна активация 4.99 лв.

*Промоционалните условия за еднократна активационна такса при първа активация на multiSIM важат от 30.08.2021 до 30.09.2021.

Активацията на Multi SIM преминава в две основни фази – активация през приложението Yettel и сдвояване на смартфона със смарт часовника.

За сдвояване между смартфона и смарт часовника е необходимо да инсталираш още приложението на съответния производител на смарт часовника и да следваш инструкциите. Сдвояването е процес, който може да отнеме известно време.

Услугата може да се активира на едно допълнително устройство.

Не. Устройствата се свързват към мобилната мрежа самостоятелно и работят в режим на синхронизирано получаване на обаждания или данни. Технологията замества свързването с Bluetooth, при което е необходимо двете устройства да бъдат във физическа близост.

Смарт часовникът трябва да поддържа операционна система Android или Harmony, както и функционалността eSIM.

Не. Само смарт часовникът няма да работи в роуминг. Смартфонът може да се използва в роуминг нормално.

Не. multiSIM продължава да бъде активна и в роуминг. Независимо, че клиентът не може да използва услугата, ще се начисли месечна такса.

Самата multiSIM услуга ще бъде спряна и клиентът няма да може да извършва обаждания от смарт часовника си. Когато основната карта се активира отново, multiSIM услугата ще бъде отново автоматично достъпна.

Самата multiSIM услуга ще бъде спряна и клиентът няма да може да извършва обаждания от смарт часовника си. Докато основната карта е в статус „ограничен“, не се начислява такса за multiSIM услугата.

multiSIM ще остане активна. Смарт часовникът ще се свърже с новия номер на клиента.

Не. Когато клиентът направи преподписване на договора си, то услугата остава активна, докато не бъде изрично деактивирана през приложението Yettel.

Услугата ще се деактивира автоматично. Клиентът ще трябва изрично да я активира отново и да заплати активационна такса, защото това няма да бъде първият път, в който активира услугата.

multiSIM ще бъде автоматично деактивирана. Клиентът няма да може да пренесе услугата при новия оператор.

Не. multiSIM ще бъде деактивирана и ще трябва да я активираш отново след смяната на SIM-a на смартфона си.

Смяна на SIM не е възможна. Клиентът сам трябва да активира и деактивира услугата. В противен случай, мобилните услуги за смартфона и смарт часовника могат да спрат да функционират коректно.

Смарт часовникът се свързва към основния номер и черпи от параметрите на неговия абонаментен план. Всякакво потребление, което е извършено от смарт часовника, ще излезе във фактурата като потребление, извършено от смартфона. Месечната такса за услугата ще излезе на допълнителен ред във фактурата.

Не. Клиентът получава информация за потреблението и наличните параметри само на основния си договор с оператора.

Да. Устройствата звънят едновременно. Клиентът решава от кое устройство да приеме обаждането. Съобщения (SMS) се получават само от смартфона.

При първоначално активиране на услугата активационна такса не се начислява. Такава е приложима само при последващи деактивирания и активирания на услугата.

HUAWEI WATCH 3 LTE 46mm
HUAWEI WATCH 3 Pro LTE 48mm
SAMSUNG Galaxy Watch 3 LTE 41mm
SAMSUNG Galaxy Watch 3 LTE 45mm
SAMSUNG Galaxy Watch4 40mm LTE
SAMSUNG Galaxy Watch4 44mm LTE
SAMSUNG Watch4 Classic 42mm LTE
SAMSUNG Watch4 Classic 46mm LTE

Същност на услугата

Услугата представлява възможност за свързване на две устройства, които се определят като основно устройство от една страна и допълнително устройство, което се свързва към първото. Основното устройство е носител на физическа или eSIM карта, получена от клиента на база на сключен договор за мобилни услуги. Чрез нея се осъществява достъпа на потребителя до мрежата на Оператора и до услугите, включени в избрания тарифен план, съгласно договора - използване на минути, мегабайти и други. При използване на мрежата на Оператора чрез допълнителните устройства, те черпят от минутите и мегабайтите на висока скорост, включени в абонаментния план за SIM картата, поставена в основното устройство, към която са свързани.

Активация и деактивация на услугата

Услугата се активира дигитално чрез приложението Yettel, достъпно за сваляне през Google Play Store, Apple App Store и AppGallery. Активацията протича в два основни етапа – активация на услугата и сдвояване на устройствата. Преди активацията на услугата на клиентите се предоставя анкета, която да определи съвместимостта на услугата. Анкетата обхваща най-общите ситуации и технически ограничения, които клиентите могат да срещнат. Възможни са специфични ситуации и технически конфигуирации, които не са обхванати подробно - определен модел устройство, версия на ОС и други фактори, които биха могли да променят препоръката за използване на услугата. Резултатите от анкетата следва да се използват за сведение и приблизителен ориентир. Резултатите не представляват крайна препоръка за активация на услугата.
След успешна активация в приложението Yettel, клиентът следва да направи връзка между основното устройство и допълнителното такова. Активацията на multiSIM в приложението Yettel завършва с генерирането на QR код. Сдвояването на основното и допълнително устройство се извършва чрез потребителското приложение на съответното допълнително устройство. В същото се сканира вече генерирания в приложението Yettel QR код. Сдвояването между основното и допълнителното устройство е възможно да отнеме известно технологично време.
Деактивацията на услугата се извършва през приложението Yettel. Повторна активация е възможна в срок до 24 часа след последната деактивация.
Активацията и деактивацията на услугата са възможни само от потребители с ниво на оторизация „основен номер“, „номер на администратор“ и „оторизиран номер“ . Повече за нивата на оторизация можете да намериш тук .

Условия

За използване на multiSIM се начислява месечна такса според ценовата листа на оператора. Всяко допълнително активиране на услугата се таксува еднократно. Активацията на услугата не предполага встъпването в срочни договорни отношения между клиента и Оператора и същата може да бъде деактивирана от клиента по всяко време без начисляването на неустойки.
Използването на функционалността multiSIM е възможно само в мрежата на Yettel България. Мегабайтите, които се черпят от допълнителното устройство, са от абонаментния план използван от SIM картата на основното устройство, като са приложими условията на съответния договор за мобилни услуги сключен за нея.

Технически параметри и ограничения

Използването на услугата предполага сдвояването на съвместими устройства. Основното устройство може да поддържа физическа SIM карта или eSIM, а допълнителното задължително следва да поддържа функционалността „eSIM“ , съгласно посочените характеристики на производителя. Допълнителното устройство следва да е било сертифицирано за работа в мрежата на оператора. Активацията на услугата е възможна през приложението Yettel.

Входящо повикване може да се приеме от основното или допълнително устройство. То се появява едновременно и на двете сдвоени устройства.

Услугата не е съвместима с mVPN.

Други

Освен условията на услугата, приложими са още условията на абонаментния план, определени от Договора за мобилни услуги, сключен за SIM картата на основното устройство.