Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Предплатени пакети


Предплатени пакети

Предплатен пакет Yettel 8 лв.

3 лв. кредит

300 минути към всички национални мрежи в България и
роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 14 дни след активацията

6000 MB мобилен интернет в България, валидни за срок от 14 дни след активацията

3800 MB мобилен интернет за роуминг в зона ЕС, валидни
за срок от 14 дни след активацията


*цена на Предплатен Стартов пакет

При презареждане:  


До 200 минути към мобилната мрежа на Yettel

До 100 минути към всички национални мрежи
в България и роуминг в зона ЕС

До 6000 MB мобилен интернет в България

3400 MB в роуминг в зона ЕС

8,00 лв.*
Предплатен пакет Yettel 10 лв.

3 лв. кредит

400 минути към всички национални мрежи в България и роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 30 дни след активацията

8000 MB мобилен интернет в България, валидни за срок от 30 дни след активацията

4800 MB мобилен интернет за роуминг в зона ЕС, валидни за срок от 30 дни след активацията


*цена на Предплатен Стартов пакет

При презареждане:  


До 200 минути към мобилната мрежа на Yettel

До 100 минути към всички национални мрежи
в България и роуминг в зона ЕС

До 6000 MB мобилен интернет в България

3400 MB в роуминг в зона ЕС

10,00 лв.*
Предплатен пакет Yettel 15 лв.

3 лв. кредит

15000 MB за първите три дни или до изчерпването им на максимално достижима скорост в 2G/3G/4G/LTE мрежата на Yettel в България и 15 000 MB за 30 дни

500 минути към всички национални мрежи в България;

1000 минути в мрежата на Yettel в България


*цена на Предплатен Стартов пакет

При презареждане:  


До 600 минути към всички национални мрежи в България

До 600 минути към мобилната мрежа на Yettel

До 20 000 MB мобилен интернет в България

15,00 лв.*

С посочения предплатен пакет Yettel 8 лв ползвате предплатен план Yettel с условия при активиране и допълнителни условия при всяко направено презареждане, както следва – условия.

След като регистрирате предплатената си карта, активирането й става с първото обаждане или интернет сесия на територията на България.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Yettel.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера(включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата.

Посочените национални минути важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286.

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети.

Националните минути включени в предплатената карта, както и в допълнителните пакети не включват изходящи разговори към кратки номера (включително Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, номера от типа *), към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани услуги, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

Считано от 01.02.2020г. националните минути, включени в предплатената карта, както и в допълнителни пакети включват изходящи разговори към номера от диапазон 0700. Причината за промяната е влизането в сила на Наредба № 1 от 22 юли 2010г. За правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на Номера,адреси и имена от КРС.

Посочените национални минути и МВ при активиране на картата важат и за роуминг в зона ЕС по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2286. След изтичане на посочения период, ще ползвате условията на предплатен план Yettel и актуалните условия при презареждане.

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на посочения период се заплаща съответната такса, която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта. Допълнителните условия при презареждане могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. Вижте повече информация за условията при активация и допълнителните условия при презареждане в раздел „Условия“, „Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта“.

Допълнителните условия при презареждане на предплатената карта, ползваща предплатен план Yettel - включени минути и MB, могат да се ползват след получаване на потвърдителен SMS. За тях се заплаща такса, съгласно посоченото в горната таблицата. Допълнителните условия се получават от потребителя, а таксата се приспада от наличния кредит по картата при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България е възможен в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.

* Вижте повече информация за ползваната мрежа и възможностите за ползване на 4G/LTE мрежата в раздел „Условия“, „Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/LTE мрежата“.

Номерата от мобилната мрежа на Yettel, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

При извършено презареждане на картата и получаване на допълнителни условия, получените нови национални и Yettel минути и MB за сърфиране, се прибавят към наличните минути и/или MB от същия вид и предназначени за ползване в същата зона, чиято валидност не е изтекла към този момент (ако такива има). Датата на валидност на всички минути и/или MB (налични и нови) става равна на по-късната от двете дати на валидност - на наличните или на получените нови.

Валидността на следните пакети с MB, активирани за номер на предплатени услуги: 1. Пакети валидни едновременно за ползване в България и в роуминг, в зона ЕС; 2. Пакети валидни за ползване в България и; 3. пакети валидни за ползване само в роуминг, в зона ЕС, не се натрупва, съответно те се използват с тяхната валидност и условия. Следи потреблението на всеки пакет в приложението Yettel.

Потребител си купува предплатен стартов пакет с първоначален бонус от 4000МВ,валидни за България и роуминга зона ЕС (валидни за 14 дни), след което веднага презарежда със сумата от 10 лв. и получава 3500МВ валидни за България и 3400МВ, валидни за роуминг зона ЕС (валидни за 14 дни).
Ако потребителят се намира в България първо ще започне да ползва от пакета с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (4000МВ). При изчерпване на този пакет, ако не е изтекла валидността от 14 дни, ще продължи да използва пакета с МВ, валидни за България (3500МВ).
Ако потребителят се намира в роуминг зона ЕС при наличие на описаните пакети, при потребление на мобилен интернет от предплатения номер на потребителят, ще се използва първо пакета с МВ валидни за роуминг зона ЕС (3400МВ), като след неговото изразходване ще се използва пакета с МВ валидни за сподeлено ползване в България и роуминг зона ЕС (4000МВ), ако не е изтекла валидността от 14 дни.

Активиране на допълнителни пакети

При активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия при презареждане на кредит по предплатената карта се преустановява и се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Yettel. Наличните минути, SMS и MB по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

При активиране на допълнителни пакети за Мобилен интернет или допълнителни пакети Roam&Surf, допълнителните условия при презареждане продължават да се предоставят. Наличните минути и SMS по предплатената карта (ако такива има), се запазват за срока на тяхната валидност.

Принцип на тарифиране

Тарифиране на разговори и текстови съобщения

Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.
В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа само на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.
За разговори и SMS в роуминг, в това число и в роуминг в зона ЕС, таксуването се извършва спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз.

Тарифиране на интернет трафик и достъп до 4G/ LTE мрежата

При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).
Ако се генерира интернет трафик в роуминг извън включения в допълнителни пакети и/или допълнителни условия при активиране и презареждане на предплатена карта, таксуването и тарифирането се извършват спрямо стандартни цени в роуминг и действащата Роуминг регулация в Зона Европейски съюз за предплатени карти, или спрямо условията на допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупен такъв пакет.
Достъп до 4G/LTE мрежата на Yettel
Първоначално предоставените при активация на картата 4000+2000 MB се ползват в мобилната мрежа на Yettel (през APN internet) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата. Важат за използване на територията на Република България.
Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.
Достъпът до 4G/LTE мрежата на Yettel в България, който се получава при активиране на картата, може да бъде удължен чрез едно от долуизброените действия, извършено в периода на валидност на МВ с 4G достъп:
1Презареждане на кредит по предплатената карта, при което се получават допълнителни условия - МВ за ползване в България и MB за ползване в роуминг в зона ЕС; или
2Активиране на допълнителен пакет с включени MB за ползване в България и роуминг в зона ЕС или допълнителен пакет с включени МВ за ползване в България и МВ за ползване в роуминг зона ЕС, ако за него е предвиден 4G/LTE достъп. Периодът на валидност на достъпа до 4G/LTE мрежата на Yettel е равен на по-големия от двата периода на валидност – този на новия активиран допълнителен пакет/новите предоставени допълнителни условия (МВ) или този на текущо ползваните МВ.
В случай че не се извършат описаните по-горе действия, интернет трафикът се извършва единствено през мобилната мрежа на Yettel (през APN yettelbg) с максимално достижима скорост само според 2G/3G стандарт на мрежата и важи за използване на територията на Република България и роуминг в зона ЕС.
Интернет трафикът се използва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на Yettel с максимално достижима скорост за сваляне и качване според 2G/3G и 4G/LTE стандарт на мрежата и важи за използване в България и/или зона ЕС, в зависимост от използвания пакет. Ползването на 4G/LTE мрежата на Yettel от потребители на предплатен план е възможно със съвместими SIM карта с устройство, в зона на покритие на 4G мрежата.

Всички цени са с включен ДДС.


Предплатени планове

Стандартен предплатен план

Стандартният предплатен план предоставя възможност за добавяне на допълнителни пакети с минути за разговори, SMS-и и мобилен интернет, които да се комбинират в зависимост от индивидуалните ви нужди чрез услугата My Menu, достъпна след набиране на *123#.

Виж повече

Предплатен план Yettel

С предплатен план Yettel получавате минути към номера от мрежата на Yettel при всяко направено презареждане.

Виж повече

Предплатени планове 30 и 30s

За любителите на по-кратките телефонни разговори, Yettel предлага предплатени планове, с които разговорите се таксуват и отчитат на 30 секунди първоначално, след което - на секунда.

Виж повече

Виж предплатените пакети с мобилен интернет

Всички цени са с ДДС. Посочените цени на стартовите пакети са препоръчителни.

Регистрация на потребители за предплатени услуги