Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Фактура

Назад

Вие сте тук

Във фактурата си ясно виждаш елементите, които формират месечната ти сметка:

 • абонаментен план, принцип на тарифиране и включени пакети;
 • закупени допълнителни пакети към основния план;
 • потребление на услуги от закупените пакети, както и потребление извън включените пакети
 • предоставени отстъпки, ако са налични;
 • общо дължима сума за конкретния мобилен/фиксиран номер за отчетния период;
 • информация за други (напр. лизинг, дарения, застраховка и др.)
Този отговор помогна ли ти?

Ако си клиент на мобилна услуга, твоите фактури за услуги в Yettel се издават в електронен формат по подразбиране. Основният начин за получаването им е през дигиталните канали на Yettel. За електронен достъп до твоите фактури е необходимо да си направиш регистрация в някой от дигиталните канали на Yettel след създаване на потребителски профил:

Ако си клиент на фиксирана услуга (Домашен телефон или Интернет за дома) е необходимо титулярят да посети предпочитан магазин на Yettel, в който да попълни заявление за добавяне на имейл адрес. След това ще може да направиш регистрация и да създадеш свой потребителски профил в някой от дигиталните канали на Yettel:

Тук имаш възможност да преглеждаш месечните си фактури и детайлизирана справка онлайн по всяко време.

Ако предпочиташ да получаваш хартиена фактура, титулярят на договора следва да подаде заявление за това в магазин на Yettel.

Все пак помогни ни да постъпим отговорно към твоите лични данни и с грижа към природните ресурси. Всичко за твоето месечно потребление можеш да намериш бързо, удобно и по всяко време в мобилното приложение Yettel и на уеб портала Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

„Основен номер“ или „Номер на Администратор“ - чрез номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:

 • данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал;
 • фактури за всички твои клиентски номера;
 • детайлизирани сметки, които съдържат обобщена информация за всички твои номера
 • детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки.
 • данни за текущото потребление на този номер

„Оторизиран номер“ или номер, за който не е определено ниво на оторизация - чрез номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:

 • данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал;
 • детайлизирана сметка, която съдържа обобщена информация за този номер
 • детайлизирана справка за този номер, ако си заявил такава.

Ако имаш само един номер, след като създадеш своя Yettel профил, с който можеш да влизаш в мобилното приложение Yettel и уеб портала Yettel, ще получиш електронен достъп до фактурите си с права като „Основен номер“. За допълнителна информация относно нивата на оторизация виж секция Нива на оторизация на номер.

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да заявиш детайлизирана справка за твой телефонен номер, като имаш възможност да избираш между:

 • детайлизирана справка в електронен формат, която можеш да заявиш по следните начини:
  - в Yettel уеб портала като влезеш в профила на номера, за който искаш да заявиш детайлизирана справка;
  - в предпочитан магазин на Yettel с попълване на заявление, което може да бъде подадено само от титуляря;
  - на info@yettel.bg с попълване на заявление, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), посочвайки номера, за който искаш да я получаваш по имейл
 • детайлизирана справка на хартия, която може да заяви само титулярят:
  - в предпочитан магазин на Yettel, заедно със заявяване на фактура на хартия, ако не е вече заявена.
  - на info@yettel.bg с попълване на заявление, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), посочвайки номера, за който искаш да я получаваш Ако получаваш фактура само на електронен носител, не можеш да заявиш получаване на детайлизирана справка на хартиен носител.

Важно!
Ако искаш да се откажеш от това да получаваш фактура на хартиен носител, ако към нея имаш заявена детайлизирана справка на хартия, при отказ от фактура на хартиен носител, се деактивира и детайлизираната справка на хартия.

Този отговор помогна ли ти?