Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Допълнителни въпроси, свързани с моята фактура.

Вие сте тук

Твоята първа фактура се издава, след като вече имаш активна услуга. Датата на издаване на първата фактура е и датата, на която редовно ще издаваме твоите фактури.

По подразбиране фактурите са налични онлайн в електронен формат в Дигиталните канали на Yettel:
мобилното приложението Yettel
уеб портала Yettel
Бизнес порталът (само за бизнес клиенти)

За вход в тези дигитални канали е необходимо да имаш Yettel профил. Ако все още нямаш Yettel профил, може да го създадеш като следваш стъпките тук.

В тези дигитални канали на Yettel имаш възможност да преглеждаш месечните си фактури и детайлизирана справка за последните 6 месеца онлайн по всяко време.

Когато електронен достъп до фактури приложението Yettel или уеб портала Yettel се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез този номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато електронен достъп до фактури в приложението Yettel или уеб портала Yettel се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или от номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако все пак предпочиташ да получаваш хартиена фактура, можеш да подадеш заявление за това в предпочитан от теб магазин на Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

Срокът, в който трябва да платиш своята фактура е 15 дни и стартира от датата на издаването й.

Пример: Ако фактурата ти излиза на 5-то число всеки месец, срокът, в който трябва да платиш дължимата сума е 23-то число на същия месец.

За да не пропускаш срока за плащане на сумите по издадените фактури и да следиш всичко лесно, изтегли мобилното приложението Yettel. През него можеш както да следиш своята текуща сметка, така и да плащаш онлайн сметките си по вече издадена фактура с кредитна или дебитна карта.

Този отговор помогна ли ти?

След двустранно спиране на номера, в твоята първа фактура ще видиш следните такси:
Пропорционална месечна такса от датата на активиране до издаването на фактурата. Това означава, че ще ти се начисли сума за плащане, спрямо времето от датата на активиране на твоя план до датата на издаване на следваща фактура.
Авансова месечна такса за следващ отчетен период

Можеш да ползваш и минутите в количество, пропорционално на дните, през които е бил активен номерът.

Пример: Месечният ти абонамент е 30 лв. и получаваш по 300 минути месечно. Датата на фактутиране е 20-то число и номерът е бил спрян двустранно, заради неплатени задължения. Ти си заплащаш и го активираш на 10-то число. И това което получаваш е пропорционално 100 минути за оставащите 10 дни до излизане на фактурата на 20-то число от месеца.

В този случай, ще бъде начислена месечна такса, която също е частична и пропорционална спрямо оставащите дни – 10 лева за 10 дни. Ще трябва да платиш и пълна такса в размер на 30 лева за започващия отчетен период.

Този отговор помогна ли ти?

Какво се начислява в първата фактура след активиране на услугата?
Авансова абонаментна такса по избрания план за следващия отчетен период
Пропорционална месечна абонаментна такса по избрания абонаментен план за периода от активирането на услугата до издаването на първата фактура
Потребление от използвани услуги от дата на активиране на услугата до издаване на първата фактура.

Пример: Услугата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на твоята първа фактура е 01.05. Фактурата ще съдържа следните елементи:

Частична абонаментна такса за периода 15.04 – 30.04
Авансова абонаментна такса за периода 01.05 – 31.05

Можеш да преглеждаш своите месечни фактури в уеб портала Yettel , както и в мобилното приложението Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

В първата си фактурата след промяна на условията по договора, ще видиш следните суми, свързани с месечните такси:
приспада се авансово заплатената месечна такса от стария план
начислява се месечна такса по твоя нов план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период
начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

Пример: Бил си на план с месечен абонамент 30лв. и преминаваш на план за 40лв месечно. Датата на фактуриране ти се запазва, а именно 20то число. На 10.04 влиза в сила новия план. Съответно на 20.04, когато ти излиза фактура, ще се отразят следните такси:
приспада се авансово заплатената месечна такса oт стария план – понеже си предплатил 30лв. за използване на стария план за 30 дни (пропорционално на дните се получава, че заплащаш по 1лв. на ден), но всъщност си бил на него 20 дни, ти се възстановяват 10лв.
начислява се месечна такса по новия план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период- от 10.04 до 19.04 ти си използвал новия план и заплащаш само за тези дни.
начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

Колко минути ще получа, ако си сменя плана по средата на отчетния период?

Ако направиш промяна на плана си по средата на отчетния период, ще получиш пропорционално количество минути:
Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът - например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал - за другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути- ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

Този отговор помогна ли ти?

Отчетен период на фактуриране е период от 1 месец, като всеки месец започва от една и съща дата – датата на фактуриране, на която се начислява използването на мобилни услуги на Yettel.

Можеш да провериш бързо и лесно датата на издаване на фактура в меню Моят план в мобилното приложението Yettel.

Този отговор помогна ли ти?