Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Допълнителни въпроси, свързани с моята фактура.

Вие сте тук

Какво се начислява в първата фактура след активиране на услугата?

 • Авансова абонаментна такса по избрания план за следващия отчетен период
 • Пропорционална месечна абонаментна такса по избрания абонаментен план за периода от активирането на услугата до издаването на първата фактура.
 • Потребление от използвани услуги от дата на активиране на услугата до издаване на първата фактура.

Пример: Услугата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на твоята първа фактура е 01.05. Фактурата ще съдържа следните елементи:

 • Пропорционална абонаментна такса за периода 15.04 – 30.04
 • Авансова абонаментна такса за периода 01.05 – 31.05

Можеш да преглеждаш своите месечни фактури в уеб портала Yettel, както и в мобилното приложение Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

В първата си фактура след промяна на условията по договора ще видиш следните суми, свързани с месечните такси:

 • приспада се авансово заплатената месечна такса от стария план;
 • начислява се месечна такса по твоя нов план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период;
 • начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период.

Пример: Бил си на план с месечен абонамент 30 лв. и преминаваш на план за 40 лв. месечна такса. Датата на фактуриране се запазва, а именно 20то число. На 10.04 влиза в сила новият план. На 20.04, когато излиза фактурата ти, ще се отразят следните такси:

 • приспада се пропорционална сума от авансово заплатената месечна такса по стария план. Предплатил си 30лв. за използване на стария план за 30 дни (пропорционално на дните се получава така, че заплащаш по 1 лв. на ден), но всъщност си бил на него 20 дни и ти се възстановяват 10 лв
 • начислява се месечна такса по новия план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период. От 10.04 до 19.04 си използвал новия план и заплащаш само за тези дни.
 • начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период.

Пример: Бил си на план с месечен абонамент 30 лв. и преминаваш на план за 40 лв. месечна такса. Датата на фактуриране се запазва, а именно 20то число. На 10.04 влиза в сила новият план. На 20.04, когато излиза фактурата ти, ще се отразят следните такси:

Колко минути ще получа, ако си сменя плана по средата на отчетния период?

Ако направиш промяна на плана си по средата на отчетния период, ще получиш пропорционално количество минути:

 • Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът. Например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
 • Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал. За другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути, ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

Този отговор помогна ли ти?

След спиране на входящите и изходящите обаждания на номера в твоята първа фактура ще видиш следните такси:

 • Пропорционална месечна такса от датата на активиране до издаването на фактурата. Това означава, че ще ти се начисли сума за плащане, спрямо времето от датата на активиране на твоя план до датата на издаване на следваща фактура.
 • Авансова месечна такса за следващ отчетен период.

Можеш да ползваш и минутите в количество, пропорционално на дните, през които е бил активен номерът.

Пример: Месечният ти абонамент е 30 лв. и получаваш по 300 минути месечно. Датата на фактуриране е 20-то число и номерът е бил спрян двустранно заради неплатени задължения. Ти си заплащаш и го активираш на 10-то число. Следователно това, което получаваш, е пропорционално 100 минути за оставащите 10 дни до излизане на фактурата на 20-то число от месеца.

В този случай, ще бъде начислена месечна такса, която също е частична и пропорционална спрямо оставащите дни – 10 лв. за 10 дни. Ще трябва да платиш и пълна такса в размер на 30 лв. за започващия отчетен период.

Този отговор помогна ли ти?