Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Допълнителни въпроси, свързани с моята фактура.

You are here

Твоята първа фактура се издава, след активиране на SIM картата. В бъдеще датата на издаване на първата фактура ще бъде и датата, на която редовно ще получаваш своята фактура.

Фактурата ще бъде доставена на адреса, който си упоменал при подписване на договора в срок до 2 седмици.

Ако предпочиташ да не получаваш хартиена фактура, възползвай се от услугата на Yettel Е-фактура. Тя ти предоставя възможност за онлайн преглед на месечната ти фактура и детайлна разпечатка.

Was this helpful?

Срокът, в който трябва да платиш своята фактура е 15 дни и стартира от датата на издаването й.

Пример: Ако фактурата ти излиза на 15-то число всеки месец, срокът, в който трябва да платиш дължимата сума е 20-то число на същия месец.

За да не пропускаш срока за плащане на сумите по издадените фактури и да следиш всичко лесно, изтегли мобилното приложение MyTelenor. През него можеш както да следиш своята текуща сметка, така и да плащаш онлайн сметките си с кредитна или дебитна карта.


Всички посочени цени в мобилното приложение My Yettel са без ДДС.

Was this helpful?

След двустранно спиране на номера, в твоята първа фактура ще видиш следните такси:
Пропорционална месечна такса от датата на активиране до издаването на фактурата. Това означава, че ще ти се начисли сума за плащане, спрямо времето от датата на активиране на твоя план до датата на издаване на следваща фактура.
Авансова месечна такса за следващ отчетен период

Можеш да ползваш и минутите в количество, пропорционално на дните, през които е бил активен номерът.

Пример: Месечният ти абонамент е 30 лв. и получаваш по 300 минути месечно. Датата на фактутиране е 20-то число и номерът е бил спрян двустранно, заради неплатени задължения. Ти си заплащаш и го активираш на 10-то число. И това което получаваш е пропорционално 100 минути за оставащите 10 дни до излизане на фактурата на 20-то число от месеца.

В този случай, ще бъде начислена месечна такса, която също е частична и пропорционална спрямо оставащите дни – 10 лева за 10 дни. Ще трябва да платиш и пълна такса в размер на 30 лева за започващия отчетен период.

Was this helpful?

В твоята първа издадена фактура, след активация на SIM картата, се начисляват:
Авансова абонаментна такса по избрания план за следващия отчетен период
Пропорционална месечна абонаментна такса по избрания абонаментен планза периода от активацията до издаването на първата фактура
Потребление от използвани услуги от дата на активация до издаване на първата фактура.

Пример: Картата ти е активирана на 15.04, а датата на издаване на твоята първа фактура е 01.05. Фактурата ще съдържа следните елементи:
Частична абонаментна такса за периода 15.04 – 30.04
Авансова абонаментна такса за периода 01.05 – 31.05

Можеш да преглеждаш своята месечна фактура в уеб портала MyTelenor.

Всички посочени цени в уеб портала MyTelenor са без ДДС.

Was this helpful?

В първата си фактурата след промяна на условията по договора, ще видиш следните суми, свързани с месечните такси:
приспада се авансово заплатената месечна такса от стария план
начислява се месечна такса по твоя нов план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период
начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

Пример: Бил си на план с месечен абонамент 30лв. и преминаваш на план за 40лв месечно. Датата на фактуриране ти се запазва, а именно 20то число. На 10.04 влиза в сила новия план. Съответно на 20.04, когато ти излиза фактура, ще се отразят следните такси:
приспада се авансово заплатената месечна такса oт стария план – понеже си предплатил 30лв. за използване на стария план за 30 дни (пропорционално на дните се получава, че заплащаш по 1лв. на ден), но всъщност си бил на него 20 дни, ти се възстановяват 10лв.
начислява се месечна такса по новия план, пропорционално за броя дни от влизане в сила на новия план до края на отчетния период- от 10.04 до 19.04 ти си използвал новия план и заплащаш само за тези дни.
начислява се авансова месечна такса по новия план за следващия отчетен период

Колко минути ще получа, ако си сменя плана по средата на отчетния период?

Ако направиш промяна на плана си по средата на отчетния период, ще получиш пропорционално количество минути:
Минути от стария план за дните, в които е бил активен номерът - например, ако в стария план имаш 300 минути на месец и си бил на него 15 дни, ще получиш 150 минути.
Минути за новия план, изчислени пропорционално за дните, в които си го използвал - за другите 15 дни ще получиш половината от минутите по новия план. Например, ако по него имаш 1000 минути- ще получиш 500.

Ако през съответния отчетен период си изговорил повече минути от тези, които се полагат, разговорите ти ще се таксуват.

Was this helpful?

Отчетен период на фактуриране е период от 1 месец, който всеки месец започва от една и съща дата – датата на фактуриране, на която се начислява използването на мобилни услуги на Yettel.

Проверявай бързо и лесно датата на излизане на фактура в мобилното приложение MyTelenor.

Всички посочени цени в мобилното приложение MyTelenor са без ДДС.

Was this helpful?