Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Before going abroad

You are here

Важно е да разбереш това, за да знаеш кога, как и за какво ще бъдеш таксуван.

Национален разговор – ако се намираш в България и се обадиш от български номер до друг български номер, ще проведеш национален разговор. Няма значение дали получателят на обаждането се намира в България или не. Ключовите условия са повикващият абонат – този, който се обажда – да се намира в България, номерът, от който се осъществява обаждането да е български и номерът на получателя на обаждането също да е български.
Международен разговор – когато се намираш в България и се обадиш от български номер до номер от мрежата на чуждестранен оператор, ще проведеш международен разговор. Важно условие тук е, че номерът, към който се осъществява обаждането, е от мрежата на чуждестранен оператор. Ако случаят е такъв, дори приемащият обаждането да се намира в България, разговорът се регистрира и таксува като международен.
Разговор в роуминг – разговор в чужбина, осъществен от абонат на един мобилен оператор в мрежата на друг мобилен оператор. Важното условие тук е да се намираш в чужбина и да се обаждаш от българския си номер. Ако се намираш например в Германия и се обадиш от българския си номер до германски номер, ще проведеш разговор в роуминг

Was this helpful?

Роумингът e услуга, предоставяща ти възможност да използваш твоя мобилен номер в друга държава през мрежите на роуминг партньорите на Yettel.

Услугата ти е активирана автоматично при сключване на нов договор и не се налага да я заявяваш допълнително, като можеш по всяко време да я деактивираш.

Ако си потребител на абонаментен план, повторното активиране на услугата роуминг става бързо, лесно и безплатно.

Можеш да провериш дали имаш активна роуминг услуга или да я активираш по един от следните начини:
През мобилното приложение YettelApp
През MyMenu на *123# опция 5 > опция 1
Като изпратиш безплатен SMS с текст „А” на 1210

Ако си потребител на предплатен пакет Yettel стандарт активирането на услугата роуминг става като избереш *111# от твоя мобилен телефон и натиснеш бутона за набиране. Ще получиш SMS с потвърждение за успешна активация на услугата.

В роуминг в държави извън ЕС се тарифират входящите и изходящите разговори, когато използваш мрежа на роуминг партньор на Yettel.

Новата регулация за роуминг в Зона ЕС

Was this helpful?

You can check up whether you have roaming service activated as it follows:
Free of charge, on MyMenu by dialing *123#
Calling 123 from your mobile phone (the price per call for customers of postpaid plans in Yettel Bulgaria is 0.024 BGN and 0.10 BGN/min. for customers using prepaid plans. Prices are VAT inclusive).

It is required that you have been our customer for more than 3 months and your number has not been suspended unilaterally or bilaterally for outgoing and incoming calls in the last 3 months.

In case you do not meet one of the abovementioned requirements, you may activate the roaming service in a shop from the commercial network of Yettel by placing a deposit of 120 BGN.

Important: After July 1, 2014 you may use Alternative roaming service providers (other than Yettel) in the European Union, while continue using roaming from Yettel in the rest of the world.

Was this helpful?

If you are using a postpaid plan, you can activate a roaming service by sending free of charge SMS with text “А” to number 1210.
Calling 123 from your mobile phone (the price per call for customers of postpaid plans in Yettel Bulgaria is 0.024 BGN and 0.10 BGN/min. for customers using prepaid plans. Prices are VAT inclusive).

Important: After July 1, 2014 you may use Alternative roaming service providers (other than Yettel) in the European Union, while continue using roaming from Yettel in the rest of the world.

Was this helpful?

No, you cannot use this payment service. The payments you can make via the service Online payment could be used only for covering due amounts as well as for advance payments.

Was this helpful?

By dialing *111# from your mobile phone and then press the call button. You will receive a text message notification (SMS) upon successful service activation.
By calling 123 at the price of 0.10 BGN/min.

It is important to know that activation of the roaming service on prepaid SIM cards could be done only in Bulgaria.
Before you leave Bulgaria we recommend that you check whether you have activated the service.
When you activate the international roaming service you agree to the General terms and conditions of Roam&Surf service (BG).

Was this helpful?