Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Предплатен план

Вие сте тук

Ако не ползваш стандартния предплатен план на Yettel, можеш да преминеш към него като:
изпратиш безплатен SMS с текст “standart“ на номер 125;
закупиш някой от допълнителните пакети за предплатени услуги с включени минути. Ако закупиш допълнителен пакет само със SMS-и или MB-ти не променяш тарифния си план.

Ако закупиш някой от допълнителните пакети, преминаваш към стандартен предплатен план на Yettel при самата покупка. Необходимо е само да потвърдиш активацията на пакета и промяната на плана.

При преминаване към стандартен предплатен план на Yettel:
няма да заплащаш такси и съответно няма да ползваш минути при презареждане на кредит на предплатената си карта,
Extra номерът, в случай че ползваш такъв, не се запазва и наличните минути в него не се прехвърлят,
спираш да получаваш минути и други специални условия (специална цена) при презареждане на кредит и съответно не ти се удържа такса за тях, като започват да се прилагат само условията на стандартен предплатен план на Yettel, 
запазваш всички останали налични минути, както и закупени допълнителни пакети, като можеш да ги използваш до изтичане на тяхната валидност.

Важно:
Потребителите на предплатени планове за мобилен интернет и Предплатен стартов пакет Yettel Tourist, не могат да преминават към стандартен предплатен план на Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

Изразходването на минутите, с които разполагаш по твоя предплатен план, става в различна последователност. С предимство се изразходват минутите с по-висок приоритет.

Какви са приоритетите за изразходване на минутите в твоята предплатена карта?
Приоритети от най-висок към най-нисък (1 - най-висок до 4 - най-нисък):

1.Минути към предпочетените номер в група За приятели
2. Минути към мрежата на Yettel
3. Минути към всички национални мрежи
4. Пакети с неограничени минути в мобилната мрежа на Yettel.

При обаждане, от минутите, с които разполагаш, най-напред се изразходват наличните минути с най-висок приоритет, а при тяхното изразходване - се черпят наличните минути със следващ приоритет.

Начинът, по който са получени минутите в предплатения ти план (първоначално включени, получени при презареждане или чрез закупуване на допълнителен пакет) влияе на последователността на изразходването им, когато наличните минути са с еднакъв приоритет. В този случаи с предимство се изразходват минутите, чиято валидност изтича по-скоро.

Пример:
Имаш общо 500 минути към група За приятели. 250 от тях си получил при презареждане на картата ти и са с 20 дни оставаща валидност. Останалите 250 си закупил с пакет и са с валидност 30 дни. С по-висок приоритет ще се изразходят минутите, придобити при презареждане, тъй като тяхната валидност ще изтече по-скоро.

Този отговор помогна ли ти?

Първоначално в група За приятели можеш да добавиш безплатно до 5 предпочитани номера от мобилната мрежа на Yettel, в зависимост от избрания план. Всяко следващо добавяне номер се таксува според актуалната ценова листа на Yettel и влиза в сила след получаване на потвърдителен SMS.

Можеш да добавяш и променяш номера в група За приятели:
през My Menu  с избиране на *123# и ОК/бутона за набиране
с обаждане на номер 123 (цената е според ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети) – от номер 123 можеш да въвеждаш, променяш и прослушваш номера от група За приятели, като след първоначално избраната опция 4 избереш „Настройки на предпочетени номера от група За приятели“.

Важно е да знаеш: Номерата от група За приятели не могат да бъдат кратки номера и номера за услуги с добавена стойност и национални негеографски услуги - 0700 и 0800 .

Този отговор помогна ли ти?

При зареждане на предплатена карта, ползваща предплатен план на Yettel, периодът на валидност се удължава, в зависимост от избраната сума за презареждане:

60 дни при презареждане от 8,00 до 9,99 лв.
90 дни при презареждане над 10,00 лв.

Важно: Имай предвид, че презареждане се осъществява само, ако оставащият период на валидност на кредита е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане – тоест ако оставащият период е по-малък от 60 или 90 дни.

Ако оставащият период на валидност на картата, която предстои да се зарежда, е по-голям от периода на валидност на кредита, презареждане не се осъществява и текущият период на валидност на предплатената ти карта остава същия.

Пример: Ползваш Стандартен предплатен план на Yettel, чиято валидност е 365 дни. Към момента ти остават 115 дни. В този случаи, няма как да направиш презареждане нито за 60 дни, нито за 90 дни.

А когато валидността на картата ти достигне например 72 дни, ще можеш да направиш презареждане само с кредит за 90 дни.

Какво става, ако пропуснеш да презаредиш?

Ако не бъде направено презареждане на предплатената карта в рамките на периода на валидност на текущия кредит, той се губи.
Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можеш да използваш този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО:

След направено презареждане, ще бъдеш уведомен с SMS за новия период на валидност на кредита.

При проверка на валидността на кредита през My Menu или през Автоматичното информационно обслужване, с избор на 123, ще получиш информация само за неговата валидност. Информация за периода на валидност на картата ще получиш от Автоматичното информационно обслужване,с избор на 123 (цената на обаждане е 0,15лв) и опцията Връзка със сътрудник от отдел обслужване на клиенти (цената на обаждане 0,15лв).

Можеш да правиш проверка на валидността на кредита и през мобилното приложение Yettel. Ще видиш колко е твоят кредитен лимит още с отварянето на приложението.

Този отговор помогна ли ти?

Малко след като заявиш покупка на пакет с минути или SMS-и, ще получиш SMS с потвърждение за успешно зареждане на минутите/SMS-ите, а цената на пакета ще се приспадне от наличния кредит.
Ако желаеш може да заредиш предплатен номер и през мобилното приложение Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

С предплатен план на Yettel ползваш мобилния си ползваш мобилния си телефон без да плащаш месечни сметки и без да сключваш дългосрочни договори. Плащаш толкова, колкото си преценил, че ще използваш. Просто закупуваш предплатена SIM карта и лесно контролираш разходите си, без да се налага да плащаш месечни такси.

Този отговор помогна ли ти?

Да, можеш да прехвърлиш наличния си кредит на друга предплатена карта на Yettel по някой от следните начини:

С обаждане на номер 123 до Отдела за обслужване на клиенти от номера, от който ще прехвърляш сумата - за да се осъществи прехвърлянето на кредита, е необходимо картата, от която искаш да го направиш да е с изразходван първоначален баланс, да е била вече презареждана поне веднъж и към момента на прехвърляне на кредита да е заредена с повече от 20 лева.
С подаване на заявление за прехвърляне на кредит в магазин от търговската мрежа на Yettel - условията тук са да имаш минимум 20 лева кредит и да си изразходил първоначалния кредит по картата, от която ще прехвърляш сумата.

Този отговор помогна ли ти?

При смяна на предплатения план, ползваните от теб минути и SMS се преустановяват. Запазват се само допълнително закупените минути и SMS, както и всички пакети за Интернет.

Този отговор помогна ли ти?

365 дни е периодът на валидност на предплатената ти карта, щом направиш първоначална активация.
След изтичането на този период, валидността може да бъде удължена, чрез презареждане на картата и  в съответствие със стойността на това презареждане.
Валидността на кредита (заредената сума) е различна при всяко презареждане и зависи от стойността на конкретното презареждане и от оставащия период на валидност на текущия кредит.

Ако периодът не бъде удължен в рамките на текущия кредит, картата се деактивира автоматично и повече не можеш да използваш същия номер. В този случай, губиш неизразходваните кредит и потребление.

Този отговор помогна ли ти?

Ако искаш да получиш подробна справка за проведените от теб разговори, трябва да попълниш съответния формуляр в някой от търговските обекти на Yettel.
Цената за справка на проведените разговори е 7,20 лв. (с ДДС), като сумата се приспада от текущия кредит.

Подробна справка се предоставя само за последните 3 месеца. Разпечатката се доставя с куриер на посочения в молбата адрес.

Този отговор помогна ли ти?

За да направиш проверка на кредитен лимит, налични минути за разговори, допълнителни пакети, SMS, MB, можеш да ползваш безплатната услуга My Menu на номер *123#. Трябва да избереш опция 4 Balans.
Тази проверка е възможна също с обаждане към номер 123 (цената е според ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети) и избиране на опция 1 (проверка на кредит).
Освен това можеш да провериш какъв размер е твоят кредитен лимит и колко остава до достигането му в уеб портала Yettel и в мобилното приложение Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да създадеш своя перфектен предплатен план, като добавяш разнообразни допълнителни пакети минути, SMS и MB. Тези пакети можеш да закупиш и активираш:

през обновената услуга на Yettel My Menu, достъпна с безплатно набиране на *123#
с безплатен SMS до номер 125 с текст съответния код на пакета
с обаждане до номер 123 (цената е според ценова листа на Yettel за предплатени услуги и пакети) и избор на опция 3 (Допълнителни пакети)
през мобилното приложение Yettel

Виж всички пакети за предплатени планове.

Този отговор помогна ли ти?

Да. Можеш да направиш смяна на своята дефектна, изгубена или открадната SIM карта, като ще запазиш своя мобилен номер и всички настройки на старата SIM карта. Необходимо е да посетиш магазин на Yettel и да предоставиш своя личен код на сътрудник в магазина.

В случай на доказан дефект, подмяната на SIM картата ти е безплатна. Ако твоята SIM карта е механично увредена, изгубена или открадната, се заплаща такса от 10,00 лева за подмяната.

Този отговор помогна ли ти?

Да, можеш да презаредиш кредит на предплатен план на Yettel от друг телефон, чиято карта ползва абонаментен план, по 2 начина:

с изпращане на безплатен SMS към номер 1818 в следния формат: 089ХХХХХХХ,YY (номер, сума)
през уеб портала Yettel
през мобилното приложение My Yettel

Този отговор помогна ли ти?

За да направиш регистрация на своята предплатена карта, е необходимо:

 да посетиш магазин от търговската мрежа на Yettel или клон на Български пощи ЕАД 
да се идентифицираш с документ за самоличност
да попълниш Формуляр за регистриране на потребители на предплатени услуги

Също така, при регистрация на SIM картата, е необходимо да представиш някои документи.

Документи за регистрация на предплатена SIM карта: ?

За регистрация на физически лица:

три имена
ЕГН
Постоянен адрес

За регистрация на чуждестранни лица:

Чуждестранни лица с ЛНЧ номер – имена на клиента, номер на ЛНЧ и адрес на пребиваване

Чуждестранни лица без ЛНЧ номер – имена на клиента, номер на паспорт или друг еквивалентен документ за самоличност, тип документ, националност дата на раждане

* За потребители под 14 години, както и за потребители от 14 до 18 години, които не притежават документ за самоличност, се събират данни за законните им представители;

За регистрация на юридически лица и ЕТ:

Юридически лица с ЕИК - удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 6 (шест) месеца преди представянето му или заверено извлечение от търговския регистър
Юридически лица с БУЛСТАТ - удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 6 (шест) месеца преди представянето му и копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ *

Изискването, условията и сроковете за регистрация са на основание Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1 януари 2010 г, приети с Решение № 1085 от 3.IX.2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и Закон за електронни съобщения.

Този отговор помогна ли ти?

За да спреш своята предплатена карта, е необходимо:
да посетиш магазин на Yettel
да се идентифицираш с документ за самоличност
за твое удобство сме изготвили Заявление за отказ от предплатени услуги, което да попълниш
мобилният номер на предплатена карта може да бъде спрян само в случай, че след активирането му с първото обаждане или интернет сесия на територията на България, е бил активен най-малко 30 календарни дни преди датата, на която си заявил желанието си за спирането му

Този отговор помогна ли ти?

Твоята предплатена карта ще се активира автоматично с изходящо обаждане. За да се осъществи активиране  обаче, преди това обаждане трябва да направиш регистрация на SIM картата с твоите лични данни, удостоверени с документ за самоличност. За целта е необходимо:

да посетиш магазин от търговската мрежа на Yettel или клон на Български пощи ЕАД 
да попълниш Формуляр за регистриране на потребители на предплатени услуги

Можеш да попълниш формуляра и в магазин от търговската мрежа на Yettel.

За да регистрираш предплатената си карта трябва да предоставиш данните си лично, както и чрез законен представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно

Моля, обърни внимание, че след първото обаждане, е необходимо да измине технологично време, преди да стане възможно да използваш всички предплатени услуги.

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да направиш презареждане на предплатена карта на Yettel по най-удобния за теб начин:

като закупиш ваучер от обозначените пунктове за продажба и след това въведеш *115*, кода за презареждане на ваучера, # и ОК/ бутона за набиране – всичко става безплатно и директно от твоя телефон

Примерен формат: *115* 123456789000 # и бутона за набиране

чрез Cash Refresh презареждане в търговската мрежа на Yettel или в обозначените пунктове за продажба

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да промениш предпочетен номер от група За приятели на номер 123 (цената за връзка с Автоматично информационно обслужване е 0,15лв на обаждане и връзка с Отдел Обслужване на клиенти е 0,15лв на обаждане). Стъпките за осъществяване на промяната са:

1. Набери 123
2. След свързване с оператора, от менюто натисни 4 „Проверка, добавяне и промяна на номера в група За приятели“
3. После отново натисни 4 „За прослушване или промяна на номер от група За приятели“
4. В отвореното меню въведи номера, който искаш да премахнеш от група За приятели, след това набери новия номер, последван от #

Номерата от група За приятели могат да бъдат променяни и с обаждане до наш сътрудник от Отдела за обслужване на клиенти (цената на обаждане е 0,15 лв.).

Можеш да променяш номера от група За приятели многократно. Всяка промяна на номер се таксува по 1,00 лв., приспада се от наличния кредит и влиза в сила след получаване на потвърждаващ SMS.

Този отговор помогна ли ти?

В случай че имаш активен пакет и добавиш пакет от същия вид, периодът на валидност на текущия ти пакет ще се увеличи с валидността на новия. А закупените нови минути/SMS/MB-ти ще се добавят към наличните. Така на практика ще се получи натрупване на минути/SMS/MB-ти.

Това правило отпада, ако към активния пакет добавиш пакет от друг вид. В този случай двата вида пакета се ползват поотделно, няма добавяне на минути/SMS/MB-ти и не се получава натрупване. Просто имаш 2 пакета.

Този отговор помогна ли ти?

Ще получиш PUK кода за твоята SIM карта като се обадиш на номер 123 и съобщиш:

Твоите три имена
ЕГН

Можеш да направиш проверка на PUK код онлайн в уеб портала YettelApp. Само влизаш в меню Услуги и кликваш на Покажи PUK код. Щом го направиш, на екрана ще изскочи съобщение с информация за телефонен номер, PUK код, начин за отблокиране на PIN кода на твоята SIM карта.

Този отговор помогна ли ти?