Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Общи условия архив

Вие сте тук

Общи условия архив

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 918 KB

/приложими към 07.07.2016 г./

Период на валидност: 07.07.2016 – 02.09.2018

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД "Цени за терминиране на обаждания в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 492 KB

/приложими към 01.12.2016г./

Период на валидност: 01.12.2016-24.07.2017

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД "Цени за терминиране на обаждания в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 263 KB

/приложими към 25.07.2017г./

Период на валидност: 25.07.2017-02.09.2018

Общи условия на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР - 754 KB

/В сила от 01.06.2020г./

Период на валидност: 01.06.2020-28.02.2022

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик в мобилната мрежа на ТЕЛЕНОР - 1,01 MB

/Приложими към 03.09.2018г./

Период на валидност: 03.09.2018-30.05.2020

Приложение 1 - „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ОБАЖДАНИЯ В МОБИЛНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕНОР“ - 498 KB

/Приложими към 01.06.2019г./

Период на валидност: 01.06.2019-30.06.2021

Приложение №1 „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ В МОБИЛНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕНОР“ - 378 KB

/Изм. в сила от 01.07.2021/

Период на валидност: 01.07.2021-28.02.2022

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 966 KB

/приложими към 07.07.2016г./

Период на валидност: 07.07.2016 -02.09.2018

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД "Цени за терминиране на обаждания във фиксираната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 274 KB

/приложими към 01.11.2016г./

Период на валидност: 01.11.2016-24.07.2017

Приложение №1 към Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 200 KB

/приложими към 25.07.2017г./

Период на валидност: 25.07.2017 - 02.09.2018

Приложение №1 „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ ВЪВ ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА ТЕЛЕНОР“ - 370 KB

/Изм. в сила от 01.07.2021/

Период на валидност: 01.07.2021-28.02.2022

Общи условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД при предоставяне на услуги по взаимно свързване с и/или достъп за терминиране на трафик във фиксираната мрежа на ТЕЛЕНОР - 1,23 МB

/Изменени, в сила от 03.09.2018г./

Период на валидност: 03.09.2018 – 28.02.2022

Приложение №1 към Общите условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД „Цени за терминиране на обаждания във Фиксираната мрежа на ТЕЛЕНОР" - 499 KB

/приложими към 01.01.2019г./

Период на валидност: 01.01.2019-30.06.2021