Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Абонаментни програми архив

Вие сте тук

Абонаментни програми архив

АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА
GLOBUL MAX
 GLOBUL MAX
Включени минути* за разговори към мобилната мрежа на оператора/ на месец300 мин.*
Включени минути* за разговори към номера от фиксираната мрежа на оператора / на месец300 мин.*
Включени минути за разговори към други национални мрежи/месец-
Цена за разговори към мобилната мрежа на оператора след изчерпване на включените минути и към други национални мобилни и фиксирани мрежи / на минута0,32 лв.
Цена на SMS към всички национални мобилни мрежи0,14 лв.
Цена на MMS към мобилната мрежа на оператора0,14 лв.
Цена на видеоразговори към мобилната мрежа на оператора/ на минута0,32 лв.
Цена на стандартен месечен абонамент9,90 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL SMART
GLOBUL
SMART
GLOBUL
SMART PLUS
GLOBUL
SMART WAY
GLOBUL
SMART GROUP
Включени минути за разговори за нови абонати към номeрaта от групата „За приятели”100 мин.2000 мин.2000 мин.2000 мин.
Брой номера, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”до
3 номера
до
3 номера
до
5 номера
до
12 номера
Максимален брой номера от Зона 1 за международни разговори, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”---3 номера
Цена за разговори към номерата от Зона 1, включени в групата „За приятели” след изчерпване на включените минути---0,35
лв./мин.
Цена за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи0,32 лв./мин.
Цена за разговори към номерата от мрежата на оператора, включени в групата „За приятели” след изчерпване на включените минути0,10 лв./мин.
Цена на стандартен месечен абонамент10,80 лв.6,90 лв.9,90 лв.15 лв.
Стандартен брой включени минути при смяна на програма преди изтичане срока на подписания договор100 мин.150 мин.250 мин.500 мин.

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Дългосрочни отношения

Продължете своя абонамент онлайн 
 

Преди повече от 7 години създадохме нашата Програма за лоялност.

Нарекохме я ЗАЕДНО, защото вярваме, че успехът идва само когато за него работят ЗАЕДНО много хора. Тази философия събра над 4 милиона човека и ни превърна в най-бързо развиващия се мобилен оператор в България.

Този успех е не само на компанията, а и на всички вас, които я предпочетохте. Затова искаме да ви благодарим и да ви направим част от успеха.

В знак на благодарност към вас - лоялните ни клиенти, Програма ЗАЕДНО ви осигурява разнообразни привилегии, които нарастват в зависимост от продължителността на вашия абонамент.

По-голямата част от вас, които са с нас от дълго време, вече са се възползвали от някои от преференциите по Програма ЗАЕДНО - ползвали са допълнителни минути за безплатни разговори или отстъпка в месечните фактури и са получили телефон на преференциална цена или дори напълно безплатно.

Какво получавате

Oферта за продължаване на договор

 

Допълнителна информация за Програма ЗАЕДНО можете да получите в търговската мрежа или чрез запитване до електронната ни поща.

Ако в момента нямате действащ срочен договор или договорът ви предстои да изтече, можете да проверите персоналната си оферта за подновяване на договор по Програма ЗАЕДНО в нашия уеб портал.

Абонаментните програми i250, i500, i750, i1000 и i2000 се предлагат единствено при закупуване на iPhone 3GS и iPhone 3G.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ за iPhone
i250i500i750i1000i2000
Включени MB на месец250 MB500 MB750 MB1000 MB2000 MB
Включени минути за разговори в мрежата на оператора на месец100 мин.125 мин.150 мин.600 мин.1200 мин.
Включени SMS съобщения в мрежата на оператора на месец25 SMS50 SMS75 SMS150 SMS250 SMS
Включени MMS съобщения в мрежата на оператора на месец---150 MMS250 MMS
Цена на SMS към други национални мрежи и в мрежата на оператора след изчерпване на включените SMS-и0,14 лв.
Цена на MMS към мрежата на оператора след изчерпване на включените MMS-и0,14 лв.
Цена на MMS към други национални мобилни мрежи0,54 лв.
Цена на MB след изчерпване на включените0,10 лв.
Цена за разговори към мрежата на оператора след изчерпване на включените минути и към други национални мобилни и фиксирани мрежи / на минута0,32 лв.
Месечна такса14,90 лв.19,90 лв.24,90 лв.49,90 лв.79,90 лв.

Посочените условия са валидни при подписване на 12–месечен договор.

 • Минималното първоначално време на тарифиране на разговори към датата на подписване на заявлението е 60 секунди, след което отчитането става на всяка секунда.
 • Минимално първоначално тарифиране на данни: 1KB (килобайт) и таксуване с точност до 1 KB.
 • Първоначалният кредитен лимит е 50 лв.
 • Абонаментните програми за iPhone са валидни за нови абонати при сключване на 1-годишен договор и само при покупка на мобилен телефон iPhone 3GS или iPhone 3G.
 • Абонаментните програми за iPhone предоставят определен брой включени МВ на месец и активиране на допълнителни пакети GoWeb Unlimited с неограничен трафик за данни не е възможно.
 • За нови абонати пакетът с включените MB влиза в сила до 24 часа след активация на СИМ картата.
 • Пакетите с включени MB работят с Access Point Name /APN/ – telenorbg
 • Посочените условия за предаване на данни се отнасят за територията на Р България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва спрямо цените на съответния оператор.
 • За срока на договора клиентът има право да променя абонаментната си програма само към абонаментна програма GLOBUL i250, GLOBUL i500, GLOBUL i750, GLOBUL i1000 или GLOBUL i2000. Смяната на абонамента програма към програма с по-ниска месечна такса не е възможна за срока на договора, освен в случаите, когато е уговорено друго в договора за мобилни услуги или приложение към него.
 • Включените минути за гласови обаждания, SMS-и и MMS-и в мрежата на оператора, както и мегабайтите(МВ) за Интернет браузване са валидни за целия срок на договора/допълнителното споразумение.
 • Неизразходваните включени минути, MB, SMS и MMS съобщения не се прехвърлят за следващия месец.
 • За периода от активация на SIM картата до излизане на първата фактура, клиентът разполага с пропорционална част от своите пакети, равна на пропорционалната част от месечния абонамент.
 • Услугите, които не са посочени, се тарифират според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.
 
АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL MAX
 GLOBUL GLOBUL MAX PLUS GLOBUL GLOBUL FULL MAX GLOBUL GLOBUL SUPER MAX
Включени минути за разговори и SMS към мобилната мрежа на GLOBUL200 мин.
20 SMS
300 мин.
30 SMS
600 мин.
60 SMS
Цена за разговори към мобилната мрежа на GLOBUL след изчерпване на включените минути и към други национални мобилни и фиксирани мрежи / на минута0,32 лв.
Цена на SMS към всички национални мобилни мрежи0,14 лв.
Цена на MMS към мобилната мрежа на GLOBUL0,14 лв.
Цена на видеоразговори към мобилната мрежа на GLOBUL0,32 лв.
Цена на стандартен месечен абонамент14,90 лв.19,90 лв.34,90 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GENERATION GLOBUL
GENERATION GLOBUL
Включени минути за разговори и SMS-и към мобилната мрежа на оператора/ на месец2000 минути между 22:00 и 08:00 часа и събота и неделя2000 минути между 22:00 и 08:00 часа и събота и неделя
Включени минути за разговори и SMS-и към номера от група "За приятели" / на месец2000 минути
2000 SMS
2000 минути
2000 SMS
Брой номера, които могат да бъдат включени в група "За приятели"510
Цена на разговори след изчерпване на включените минути към група "За приятели" / на минута0.01 лв.0.01 лв.
Включени МВ** / на месецНеограничени **
Цена за разговори към мобилната мрежа на оператора след изчерпване на включените минути и към други национални мрежи / на минута0.32 лв.
Цена на SMS и MMS към мобилната мрежа на оператора след надвишаване на включените / на съобщение0.14 лв.
Месечен Абонамент7.90 лв.10.90 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Абониране

От условията за програмите Generation GLOBUL можете да се възползвате само ако сте на възраст до 24 години и сключите срочен договор.

Всеки абонат, физическо лице на възраст до 24 години, може да сключи договор само за една SIM карта на абонаментни програми Generation GLOBUL.

 С използването на програми Generation GLOBUL се предоставя фактура на електронен носител, която може да бъде видяна безплатно и по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала на оператора.

От програми Generation GLOBUL можете да се възползвате дори и ако не сте навършили 18 години – достатъчно е да сте поне на 14 години и да имате издадена лична карта. Заедно с вас в магазина трябва да дойде и някой от родителите ви. Необходим ви е също така и акта ви за раждане.

Номера в група "За приятели"

За програми Generation GLOBUL - дефинирането на номерата в групата "За приятели" става по стандартния начин

Смяна на абонаментна програма

Можете да преминете към някоя от програмите Generation GLOBUL (ако ползвате друга абонаментна програма и сте до 24 години), както и можете да преминете към друга програма (ако ползвате програма Generation GLOBUL), при следните условия:

Ако сте сключили нов договор за услуги от оператора или сте подновили своя договор по Програма ЗАЕДНО по абонаментните програми, валидни от 28.05.2013 г.

можете да променяте абонаментната си програма неограничен брой пъти в рамките на първоначалния срок на вашия договор след 3 месеца от датата, на която сте сключили новия/ подновили своя договор, до момента на получаване на оферта по Програма ЗАЕДНО.

 • можете да промените абонаментна си програма, като преминете към такава с по-висок, същия или по-нисък месечен абонамент.
 • при промяна към абонаментна програма с по-нисък месечен абонамент, можете да избирате от абонаментните ни програми, чиито месечен абонамент е равен или по-висок от месечния абонамент на последно избраната от вас абонаментна програма, посочена в сключения от вас договор за услуги от оператора или в последно сключеното допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО.

Тарифиране и отчитане

За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути, SMS-и и MB за пропорционална част от месечния абонамент.

Минималното първоначално време на таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL UNIVERSE
GLOBUL Universe
Включени минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз* / на месец100 мин.150 мин.300 мин.500 мин.
Допълнителни промоционални минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи и към номера от Зона 1 за международни разговори / на месец **50 мин.100 мин.50 мин.200 мин.
Цена за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи след изчерпването на включените минути/ минута0,32 лв.0,30 лв.0,28 лв.0,26 лв.
Цена на стандартен месечен абонамент13,90 лв.19,90 лв.24,90 лв.39,90 лв.
Промоционална месечна такса за целия абонаментен период
-7.19%
12,90 лв.
---

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

 • АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
  GLOBUL UNLIMITED
  GLOBUL
  UNLIMITED WEEKEND
  GLOBUL
  UNLIMITED WEEKEND & EVENING
  GLOBUL
  UNLIMITED
  Включени минути за разговори и SMS към мобилната мрежа на оператора / на месец1500 мин.
  1500 SMS за събота и неделя
  1500 мин.
  1500 SMS в ненатов. часова зона и събота и неделя

  1500 мин.
  1500 SMS 

  по всяко време

  Включени минути за разговори към други национални мобилни и фиксирани мрежи / на месец--30 мин.60 мин.90 мин.120 мин.150 мин.
  Включени мегабайти / на месец------Неограничени*
  MB на максимално достижима скорост / на месец------150 MB
  Цена на MMS към мобилната мрежа на оператора0,14 лв.
  Цена на разговори след изчерпване на включените минути към мобилната мрежа на оператора/ на минута0,32 лв.
  Цена на разговори след изчерпване на включените минути към други мрежи / на минута0,32 лв.
  Цена на стандартен месечен абонамент9,90 лв.14,90 лв.19,90 лв.24,90 лв.29,90 лв.34,90 лв.39,90 лв.
 • Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL UNLIMITED
GLOBUL
UNLIMITED
Включени минути и SMS към мобилната мрежа на оператора/ на месец2000 мин.
2000 SMS
Включени минути към други национални мрежи / на месец50 мин.100 мин.150 мин.200 мин.250 мин.
Включени MB на максимално достижима скорост/ на месец----150 MB
Цена на МB след изчерпване на включените в пакета----0,00 лв.
Цена на MMS към мобилната мрежа на оператора0,14 лв.
Цена на минута към мобилната мрежа на оператора след изчерпване на включените минути0,32 лв.
Цена на минута към други национални мрежи след изчерпване на включените минути0,32 лв.
Стандартен месечен абонамент19,90 лв.24,90 лв.29,90 лв.34,90 лв.39,90 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Абонаментнa програмa GLOBUL предлага пакети с различен брой включени минути заразговори към всички телефонни мрежи в страната

След изчерпване на включените минути вие говорите на една, при това по-ниска тарифа към всички мрежи в страната.

Пакет
минути

 GLOBUL 10

 GLOBUL 30

GLOBUL 60 

GLOBUL 120 

 GLOBUL 240 GLOBUL 480
Включени минути за национални разговори
/на месец/
10 минути30 минути60 минути120 минути240 минути480 минути
Месечен абонамент12.00 лв.20.40 лв.32.40 лв.54.00 лв.91.20 лв.147.60 лв.
Цена за разговори към номерата от групата “За ПРИЯТЕЛИ” /на минута/0.23 лв.0.18 лв.0.16 лв.0.13 лв.0.11 лв.0.07 лв.
Брой номера, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”до 3 номера
Цена за разговори към всички национални тел. мрежи след изчерпване на включените минути
/на минута/
0.44 лв.0.42 лв.0.40 лв.0.37 лв.0.35 лв.0.29 лв.

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

Международни разговори, разговори в роуминг, услуги с добавена стойност, гласова поща, SMS, данни и факс се начисляват и заплащат допълнително.
Минималното първоначално време за таксуване е 30 секунди, след което отчитането става на секунда. 
Всички цени са с включен ДДС.
Неизразходваните минути от пакета се прехвърлят в следващия месец.
Всички останали услуги са тарифират според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

ПРЕДИМСТВА:

Прехвърляне на неизразходваните минути
Излишно е да се притеснявате, че няма да успеете да изговорите включените минути. Неизразходваните минути се прехвърлят  в следващия месец, като прехвърлените минути не могат да надвишават броя на минутите от избрания пакет.

Една цена към всички мрежи в страната:
Минутите, включени в пакета, са за разговори към всички национални телефонни мрежи. След изчерпването им продължавате да говорите на една, при това-по-ниска тарифа към всички мрежи в страната.

 

Абонаментна програма 
Месечен абонамент12 лв.
Включени минути за разговори в мрежата на оператора и фиксираните мрежи в страната / месечно30 мин.
Цена за разговори в мрежата на оператора и фиксираните мрежи в страната след изчерпване на включените минути0,32 лв./мин.
Цена за разговори към други мобилни оператори в страната0,44 лв./мин.
Цена за разговори към номерата от групата За приятели0,14 лв./мин.
Брой номера, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”до 3 номера
Кредитен лимит50 лв.

Цените са с ДДС.

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

Минимално първоначално време за таксуване е 60 секунди, а от 61-вата секунда отчитането става на всяка секунда.
Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.
Неизползваните минути от пакета не се прехвърлят в следващия месец.

 

За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути за пропорционална част от месечния абонамент.

Aбонаментна програма GLOBUL 30+ е валидна за нови абонати при подписване на едногодишен договор. Новите абонати заплащат 12 лв. за SIM картата, а първият месечен абонамент се заплаща с първата издадена фактура.

Смяна на абонаментна програма

С преминаването към абонаментна програма GLOBUL 30+ срокът на текущия договор се подновява за нов едно- или двугодишен период (в зависимост от срочността на текущия договор), считано от датата на влизане в сила на програма GLOBUL 30+. 
Преминаване от програма GLOBUL Family към програма GLOBUL 30+ се допуска само ако след преминаването остават не по-малко от 2 SIM карти, ползващи програма GLOBUL Family.

С абонаментна програма GLOBUL Family имате възможност:
 
 • да споделяте с най-близките си общ пакет включени минути за национални разговори 
 1. да говорите в група в с тях  безплатно до 500 минути на месец*
 • да ползвате по-ниски цени в мрежата на оператора и фиксираните мрежи след изчерпване на пакета включени минути
 • В една програма GLOBUL Family можете да включите минимум 2 и максимум 4 SIM карти / линии.**
Вашата затворената група се формира между тях. Всички включени SIM карти / линии ползват заедно минутите за национални разговори – това са общите ви минути, които споделяте.
След изчерпването им всички SIM карти / линии говорят на по-ниските тарифи за разговори.
 
* При сключване на двугодишен договор. 500-те минути са общи за всички SIM карти / линии включени във фамилната програма.
** В случаите, когато в eдна абонаментна програма GLOBUL Family се включват SIM карти GLOBUL 2in1, всяка с по две линии, максималният възможен брой SIM карти  GLOBUL 2in1 е 2 и максималният възможен брой линии е 4.

Пакет минути

    
Цена на месечен абонамент25.20 лв.46.80 лв.84.00 лв.140.40 лв.
Включени минути за национални разговори60120240480
Цена на разговори в мрежата на оператора след изчерпване на включените минути /на минута/0.31 лв.0.29 лв.0.26 лв.0.24 лв.
Цена на разговори към фиксирани национални мрежи след изчерпване на включените минути /на минута/0.31 лв.0.29 лв.0.26 лв.0.24 лв.
Цена на разговори към други мобилни мрежи след изчерпване на включените минути /на минута/0.43 лв.0.41 лв.0.38 лв.0.36 лв.
Цена на разговори в затворената група /до 500 мин. на месец/*0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
Месечна такса на SIM карта / линия7.20 лв.7.20 лв.7.20 лв.7.20 лв.

Цените са валидни при подписване на двугодишен абонаментен договор.
* След изчерпване на месечния пакет от 500 минути, цената на разговор в затворена група е 0.11 лв. на минута

 

Цена на разговори в затворена група
/на минута/ при едногодишен
абонаментен договор
0.11 лв.0.11 лв.0.11 лв.0.11 лв.

Цените са с ДДС

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

Международни разговори, раговори в роуминг, услуги с добавена стойност, гласова поща, SMS, данни и факс се начисляват и заплащат допълнително.
Цените на всички останали услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.
Услугата За приятели не е достъпна за абонатите с фамилни абонаментни програми.
Минимално първоначално време за таксуване е 30 сек, след което отчитането става на секунда..
Неизразходваните минути се прехвърлят в следващия месец.

 

ПРЕДИМСТВА

Спестявате:

 • ● от цената на месечния абонамент. Вместо да заплащате няколко месечни абонамента за програми с по-малко включени минути за всеки във семейството ви, заплащате един месечен абонамент за общата фамилна програма с повече включени минути, което е по-икономично.
 • ● преференциите за разговори в група съкращават значително онази част от разходите, които досега сте плащали за разговори с най-близките си.
 • ● от по-ниските цени за разговори след изчерпване но включените минути

Получавате само една месечна сметка, с което си осигурявате  удобството да имате по-точна представа за потреблението на всеки в семейството ви, а да се грижите за плащане само веднъж месечно.

Сключвате само един договор – общ за всички SIM карти/линии, включени във фамилната програма. Срокът на договора ще бъде с еднаква продължителност за всички SIM карти/линии и всички те ще ползват преференциите на фамилната програма (общи минути за национални разговори, разговори в група, по-ниски цени след изчерпване на включените минути) за целия срок на договора.

УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

Номера в група „За приятели”

 • Дефинирането на номерата в групата „За приятели“ става по стандартния начин, като следвате инструкциите в опция 4 на Автоматичното меню на номер 123. Номерата се въвеждат във формат 089ххххххх (или 08хххххххх, когато номерът е пренесен в мобилната мрежа на оператора), а международните – във формат 00 и кода на държавата
 • След запълването на максимално възможния брой номера в групата „За приятели”, можете да променяте номерата от групата. Всяка промяна се таксува по 0,60 лв. с ДДС.
 • Безплатна проверка, въвеждане и замяна на номера от група „За приятели” може да бъде осъществена и през my.telenor.bg

Дефинирането и активирането на предпочетени номера за абонаментна програма 60+ се осъществява според условията, описани в „Допълнителна информация за абонаментни програми 60+“.

Изразходване и валидност на минути

 • Неизразходваните минути не се прехвърлят в следващия месец.
 • При промоции, при които се получават промоционални допълнителни минути за разговори, SMS или MMS, най-напред се изразходват стандартните включени минути, SMS или MMS по съответната програма, след което подлежат на изразходване промоционалните допълнителни минути, SMS или MMS. Изключение представляват само промоционалните уикенд минути, които се изразходват с най-висок приоритет.
 • Допълнителните минути, SMS, MMS и MB са валидни в случай, че мобилният номер на потребителя е активен към момента на получаването им и в случай на използване на същата абонаментна програма, избрана при подписване на договора.
 • При промоции, при които се получават промоционални допълнителнителни МВ, промоционалните допълнителни MB няма да бъдат повече активни, в случай че през срока им на валидност бъде активиран допълнителен пакет GoWeb Unlimited.

Тарифиране и отчитане

 • За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути за пропорционална част от месечния абонамент.
 • За всички програми, на чиито страници не е изрично посочен начинът на тарифиране, минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.
 • При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Кредитен лимит

Първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв.

Абонаментни програми GLOBUL UNLIMITED предлагат:

 • Възможност за изключително много разговори и SMS към номера от мобилната ни мрежа.
 • Включени минути за разговори към номера извън мрежата ни всеки месец.
 • АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
  GLOBUL UNLIMITED
  GLOBUL
  UNLIMITED WEEKEND
  GLOBUL
  UNLIMITED WEEKEND & EVENING
  GLOBUL
  UNLIMITED
  Включени минути за разговори и SMS към мобилната мрежа на GLOBUL / на месец1500 мин.
  1500 SMS за събота и неделя
  1500 мин.
  1500 SMS в ненатов. часова зона и събота и неделя
  1500 мин.
  1500 SMS
  по всяко време
  Включени минути за разговори към други национални мобилни и фиксирани мрежи / на месец--30 мин.60 мин.90 мин.120 мин.150 мин.
  Включени мегабайти / на месец------Неограничени*
  MB на максимално достижима скорост / на месец------150 MB
  Цена на MMS към мобилната мрежа на оператора0,14 лв.
  Цена на разговори след изчерпване на включените минути към мобилната мрежа на оператора / на минута0,32 лв.
  Цена на разговори след изчерпване на включените минути към други мрежи / на минута0,32 лв.
  Цена на стандартен месечен абонамент9,90 лв.14,90 лв.19,90 лв.24,90 лв.29,90 лв.34,90 лв.39,90 лв.
 • Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

Базова абонаментна програма

 
Месечен абонамент7.20 лв.
Цена за разговори към номерата от групата “ЗА ПРИЯТЕЛИ” /на минута/0.30 лв.
Една цена за разговори към всички национални тел. мрежи /на минута/0.52 лв.

Цените са с ДДС.
Минималното първоначално време за таксуване е 30 сек.
Всички останали услуги са тарифират според aктивния ценоразпис на оператора, 
към датата на предлаганеБазовата абонаментна програма GLOBUL е достъпна за всички нови абонати – частни лица и корпоративни клиенти, и се предлага със и без срочен договор, по желание на потребителя.

 

Смяна на абонаментна програма

 • При преминаване към друга абонаментна програма, смяната на абонамента програма към програма с по-ниска месечна такса не е възможна за срока на договора, освен в случаите на подновяване на текущия договор по  или ако е уговорено друго в договора за мобилни услуги или приложение към него.
 • При смяна на абонаментната програма преди изтичане срока на договора се получават стандартните включени за избраната абонаментна програма условия (минути, SMS, MMS, MB).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

Номера в група „За приятели”

 • Дефинирането на номерата в групата "За приятели" става по стандартния начин, като следвате инструкциите в опция 4 на Автоматичното меню на номер 123. Номерата се въвеждат във формат 089ххххххх (или 08хххххххх, когато номерът е пренесен в мобилната мрежа на оператора), а международните – във формат 00 и кода на държавата
 • След запълването на максимално възможния брой номера в групата „За приятели”, можете да променяте номерата от групата. Всяка промяна се таксува по 0,60 лв. с ДДС.

Безплатна проверка, въвеждане и замяна на номера от група „За приятели” може да бъде осъществена и през уеб портала ни.

Номерата в групата "За приятели" при абонаментна програма GLOBUL Smart Group и GLOBUL Smart с месечна такса 15.00 лв. могат да бъдат максимум 12, от тях - до 3 международни от Зона 1 за международни разговори, а останалите (в зависимост от броя свободни позиции в групата) – от мрежата на оператора. Международните разговори към номера от Зона 1, които не са включени в групата „За приятели“, се таксуват на стандартната цена за международни разговори. При пренасочване на обажданията към номер от групата разговорът се таксува като стандартен разговор, съответно към оператора или към Зона 1 за международни разговори. Според предпочитанията на абоната са възможни следните комбинации:

 • 3 международни номера + 9 номера от мрежата на оператора
 • 2 международни номера + 10 номера от мрежата на оператора
 • 1 международен номер + 11 номера от мрежата на оператора
 • 0 международни номера + 12 номера от мрежата на оператора

Смяна на абонаментна програма

 • При преминаване към друга абонаментна програма, смяната на абонамента програма към програма с по-ниска месечна такса не е възможна за срока на договора, освен в случаите на подновяване на текущия договор по програма ЗАЕДНО или ако е уговорено друго в договора за мобилни услуги или приложение към него.
 • Преминаване от опция на абонаментна програма / пакет GLOBUL Universe без срочен договор към абонаментна програма / пакет със срочен договор или към друга програма / пакет без срочен договор е възможно по всяко време с подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на оператора.
 • При смяна на абонаментната програма преди изтичане срока на договора се получават стандартните включени за избраната абонаментна програма условия (отстъпки, минути, SMS, MMS, MB).

Изразходване и валидност на минути

 • Неизразходваните минути не се прехвърлят в следващия месец.
 • Уикенд минутите могат да бъдат използвани за разговори към номера от мрежата на оператора от 0.00 часа в събота до 24:00 часа в неделя.
 • При промоции, при които се получават промоционални допълнителни минути за разговори, SMS или MMS, най-напред се изразходват стандартните включени минути, SMS или MMS по съответната програма, след което подлежат на изразходване промоционалните допълнителни минути, SMS или MMS. Изключение представляват само промоционалните уикенд минути, които се изразходват с най-висок приоритет.
 • Допълнителните минути, SMS, MMS и MB са валидни в случай, че мобилният номер на клиента е активен към момента на получаването им и в случай на използване на същата абонаментна програма, избрана при подписване на договора.
 • При промоции, при които се получават промоционални допълнителнителни МВ, промоционалните допълнителни MB няма да бъдат повече активни, в случай че през срока им на валидност бъде активиран допълнителен пакет GoWeb Unlimited.

Тарифиране и отчитане

 • За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути за пропорционална част от месечния абонамент.
 • Минималното първоначално време на таксуване е 60 сек., след което отчитането става на секунда, освен за програми GLOBUL UNIVERSE 9,90, GLOBUL UNIVERSE 12,90, GLOBUL UNIVERSE 19,90, GLOBUL UNIVERSE 24,90 и GLOBUL UNIVERSE 39,90 със стандартни включени минути съответно 100, 150, 300, 400 и 800 за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз, за програма GLOBUL Max 9.90 със стандартни включени 300 минути към мобилната мрежа на GLOBUL и 300 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL, за програма GLOBUL Max 12.90 със стандартни включени 500 минути към мобилната мрежа на GLOBUL и 500 минути към фиксираната мрежа на GLOBUL, за програми GLOBUL Unlimited с месечен абонамент 19.90 лв., 24.90 лв., 29.90 лв., 34.90 лв. и 39.90 лв. със стандартни включени 2000 минути и 2000 SMS към мобилната мрежа на оператора и съответно 50, 100, 150, 200 и 250 стандартни включени минути към други национални мрежи, както и за програми GLOBUL Smart 5.00, GLOBUL Smart 6.90, GLOBUL Smart 9.90 и GLOBUL Smart 15.00.
 • При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Кредитен лимит

Първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв.

Съобщение

 
АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL WEB&TALK
GLOBUL
WEB&TALK LITE
GLOBUL
WEB&TALK START
GLOBUL
WEB&TALK EXTRA
GLOBUL
WEB&TALK SUPER
GLOBUL
WEB&TALK ULTRA
Включени минути за разговори към други национални мрежи / на месец--30 мин.100 мин.150 мин.
Включени минути за разговори и SMS в мобилната мрежа на операотора/ на месец150+150 мин.***1500 мин.
1500 SMS
2000 мин.
1500 SMS
Включени МВНеограничени*
Включени MMS в мрежата на оператора/ на месец-150
Цена на разговори след изчерпване на включените минути към мобилната мрежа на оператора/ на минута0,32 лв
Цена на разговори след изчерпване на включените минути към други мрежи / на минута0,32 лв
Цена на SMS и MMS към мобилната мрежа на оператора след надвишаване на включените / на съобщение0,14 лв
Промоционален месечен абонамент**

-

9,95 лв.12,45 лв.17,45 лв.24,95 лв.
Месечен aбонамент12,90 лв.19,90 лв.24,90 лв.34,90 лв.49,90 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА GLOBUL ТAXOUT

 

Важно:
Абонаментна програма GLOBUL TaxOut не се предлага за нови и настоящи абонати.

Абонаментната програма GLOBUL TaxOut предлага:

 • Отстъпка от 100% или 50% от месечния абонамент в зависимост от потреблението
 • 100 безплатни минути към номерата от групата За приятели всеки месец
 • 5 GLOBUL номера в групата За приятели

 

АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА
GLOBUL TAXOUT

GLOBUL
TAXOUT

Включени минути за разговори към номерата от група „За приятели” / на месец

150 мин.

Брой номера от мрежата на GLOBUL, включени в групата За приятели

5 номера

Цена за разговори към номерата, включени в групата За приятели след изчерпване на включените минути/ на минута

0.10 лв.

Цена за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи / на минута

0.32 лв.

Цена на месечен абонамент при месечно потребление над 30 лв.

0.00 лв.

Цена на месечен абонамент при месечно потребление от 15 до 29,99 лв.

4.95 лв.

Цена на месечен абонамент при месечно потребление до 14,99 лв.

9.90 лв.

Всички цени са с ДДС

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

 

Абонаментна програма

 

Включени минути за разговори към номерата от група За приятели / на месец

100 мин.

Брой номера от мрежата на оператора, включени в групата За приятели

5 номера

Цена за разговори към номерата, включени в групата За приятели след изчерпване на включените минути/ на минута

0,19 лв.

Цена за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в страната/ на минута

0,32 лв.

Цена на месечен абонамент

9,90 лв.

Цените са с ДДС

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

 • Принцип на таксуване с абонаментна програма GLOBUL TimeStop при провеждане на разговор към мрежата на GLOBUL или към групата За приятели при изчерпани включени минути:
  • до 1 (една) минута – 60 секунди минимално първоначално време на таксуване
  • от 1-та до 2-та минута – таксуване на секунда
  • от 2- та до 20 - та минута – минутите не се таксуват
  • след 20-та минута – таксуването е на секунда
 • Принцип на таксуване при провеждане на разговор към други мобилни и фиксирани мрежи
  • до 1 (една) минута – 60 секунди минимално първоначално време на таксуване
  • след 1-та минута – таксуване на секунда
 • Минутите за разговори към номерата от група За приятели са валидни за всеки месец от периода на договора.
 • Неизразходваните минути не се прехвърлят в следващия месец.
 • От включените минути към номерата от групата За приятели се приспада реалното потребление. 

Пример: Разговор от 20 минути към номер от групата За приятели изразходва 20 от включените минути.

 • Разговор с номер от групата За приятели, който е започнал при налични включени минути и ги е надхвърлил се таксува след изчерпване на минутите.

Дефинирането на номерата в групата За приятели става по стандартния начин, като следвате инструкциите в опция 4 на Автоматичното меню на номер 123. Номерата се въвеждат във формат 089ххххххх.

 • След запълването на списъка от 5 номера в групата За приятели можете да променяте номерата от групата. Всяка промяна се таксува по 0,60 лв. с ДДС.
 • Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.
  При пренасочване на обажданията към номер от групата разговорът се таксува като стандартен разговор към мрежата на GLOBUL.
 • За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути за пропорционална част от месечния абонамент.
 • При промоции, при които се получават допълнителни промоционални минути за разговори, най-напред се изразходват основните безплатни минути по съответната програма, след което подлежат на изразходване допълнителните промоционални минути.

Смяна на абонаментна програма

 • При преминаване към друга абонаментна програма, смяната на абонамента програма към програма с по-ниска месечна такса не е възможна за срока на договора, освен в случаите на подновяване на текущия договор по програма ЗАЕДНО или ако е уговорено друго в договора за мобилни услуги или приложение към него.
 • При смяна на абонаментната програма преди изтичане срока на договора се получават стандартните включени за избраната абонаментна програма условия (минути, SMS, MMS, MB).

Минималното първоначално време за таксуване (включително безплатните  минути към групата За Приятели) е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.
Всички цени са с включен ДДС.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL NATIONAL

Важно:
Абонаментни програми GLOBUL National не се предлага за нови и настоящи абонати.

Абонаментни програми GLOBUL National предлагат:

 • Минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи всеки месец
 • Включени минути за разговори с номерата от групата „За приятели” всеки месец

 

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL NATIONAL

GLOBUL
NATIONAL 25

GLOBUL
NATIONAL 50

GLOBUL
NATIONAL 100

Включени минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи и към номера от Зона 1 за международни разговори / на месец

30 мин.

50+10 мин.

100+20 мин.

Включени минути за разговори с номерата от групата „За приятели” / на месец

100 мин.

150+50 мин.

300+100 мин.

Брой номера от мрежата на GLOBUL, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”

до 3 номера

до 5 номера

до 10 номера

Цена за разговори с номерата от групата „За приятели” след изчерпване на включените минути / на минута

0,10 лв.

Цена за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи след изчерпването на включените минути / минута

0,32 лв.

Цена на стандартен месечен абонамент

11,90 лв.

19,90 лв.

29,90 лв.

Всички цени са с ДДС.

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

 

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL SMART


Важно:
Абонаментни програми GLOBUL Smart с описаните долу условия не се предлагат за нови и настоящи абонати, с изключение на програми GLOBUL Smart 5,00 и GLOBUL Smart 6,90. 

2000 минути месечно за разговори към 12 номера от групата „За приятели”.

Aбонаментни програми GLOBUL Smart предлагат:

 • Голям брой включени минути за разговори с до 12 номера в група „За приятели”, от които до 3 могат да са международни – от Зона 1 за международни разговори, а останалите – от мрежата на оператора.
 • Преференциални цени за разговори към номерата от групата „За приятели” след изчерпване на включените минути.
 • Ниска цена за разговори към всички национални мрежи.

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

GLOBUL SMART 

GLOBUL
SMART 5.00

GLOBUL
SMART 6.90

GLOBUL
SMART 9.90

GLOBUL
SMART 15.00

Включени минути към номeрaта от групата „За приятели” / на месец

100 мин.

2000 мин.

2000 мин.

2000 мин.

Брой номера, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”

до
3 номера

до
3 номера

до
5 номера

до
12 номера

Максимален брой номера от Зона 1 за международни разговори, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”

-

-

-

3 номера

Цена на минута към номерата от Зона 1, включени в групата „За приятели” след изчерпване на включените минути

-

-

-

0,35
лв./мин.

Цена на минута към всички национални мрежи

0,32 лв./мин.

Цена на минута към номерата от мрежата на оператора, включени в групата „За приятели” след изчерпване на включените минути

0,10 лв./мин.

Стандартен месечен абонамент

5,00 лв.

6,90 лв.

9,90 лв.

15,00 лв.

Всички цени са с ДДС.

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за посочената тарифа.

Тарифирането се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Настоящите клиенти, подновяващи текущия си договор по Програма ЗАЕДНО, могат да се възползват от специални промоционални оферти за лоялни клиенти.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ BLACKBERRY PLUS

Насладете се максимално на удобствата и предимствата на услугата BlackBerry със своя нов BlackBerry апарат, благодарение на атрактивните тарифи – BlackBerry Plus.

Новите BlackBerry Plus тарифи предлагат:

  • Включени мегабайти във всеки тарифен план
  • 1500 минути за разговори към мобилната мрежа на оператора.
  • Допълнителен пакет с включени минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи
  • 1500 SMS съобщения в мрежата на оператора

 

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
BLACKBERRY PLUS

BLACKBERRY
PLUS 23.50

BLACKBERRY
PLUS 28.50

BLACKBERRY
PLUS 33.50

Включени минути за разговори в мобилната мрежа на оператора

1500 минути

Включени кратки текстови съобщения (SMS) в мрежата на оператора

1500 SMS

Включени минути за разговори към други национални мобилни и фиксирани мрежи / на месец

30 мин.

60 мин.

90 мин.

Включени мегабайти на месец

100 МВ

Цена на разговори след изчерпване на включените минути към мобилната мрежа на оператора / на минута

0,32 лв.

Цена на разговори след изчерпване на включените минути към други мрежи / на минута

0,32 лв.

Цена на МВ след изчерпване на включените в пакета

0,60 лв.

Цена на SMS в мрежата на оператора след превишаване на включените в пакета

0,14 лв.

Цена на SMS към всички национални мобилни мрежи

0,14 лв.

Цена на стандартен месечен абонамент

23,50 лв.

28,50 лв.

33,50 лв.

Начален кредитен лимит

50 лв.

Всички цени са с ДДС

За да се възползвате от специалните BlackBerry Plus тарифи е необходимо да закупите BlackBerry апарат от магазините ни. За целта разгледайте нашите изключително атрактивни оферти за BlackBerry апарати.


 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ BLACKBERRY PLUS

 • Минималното първоначално време за таксуване на разговорите е 60 секунди, след което отчитането е на всяка секунда. Минимално първоначално таксуване на включените мегабайти е 1 KB.
 • След изчерпване на включените МВ таксуването на трафик ще се извършва на цена от 2,00 лв./МВ.
 • За нови абонати избраният пакет от тарифа BlackBerry Plus тарифа влиза в сила до 24 часа след активиране на съответната СИМ карта. До влизане в сила на избрания пакет трафикът ще бъде тарифиран на цена от 2,40 лв./МВ. Във всички останали случаи новите условия влизат в сила до 7 (седем) дни от подписване на необходимото заявление.
 • Разговори в група, роуминг, международни обаждания, услуги с добавена стойност, минути за разговори и кратки текстови съобщения извън включените в пакета, в това число превишаващи разумното месечно потребление в мрежата на вашия оператор, МВ след изчерпване на включени в пакета, факс и други не се включват в предоставените пакети и се заплащат допълнително от абоната.
 • Месечните абонаменти за всеки следващ месец, както и предоставените услуги, невключени в пакета, за всяка СИМ карта поотделно се заплащат от абоната ежемесечно, съгласно издадената ви фактура.
 • Неизползваните в рамките на отчетния период включени минути, МВ, SMS съобщения, не се прехвърлят в следващ отчетен период.
 • При промяна на пакета/програмата, както и при прекратяване на договора за мобилни услуги неизразходваните минути, мегабайти и SMS се губят.
 • Промяна на пакет е възможна само към друг пакет, с по-висок месечен абонамент от тарифи BlackBerry Plus и се допуска еднократно в рамките на един отчетен период, като промените влизат в сила до 7 (седем) календарни дни.
 • В случай че към момента на абониране за пакет абонатът има друг тип пакет за пренос на данни, същият подлежи на деактивиране от момента на абониране за пакет от тарифа BlackBerry Plus, независимо дали е изчерпан. Неизразходваните МВ от пакета се губят.
 • Тарифите BlackBerry Plus се предлагат само при подписване на срочен договор.
 • Посочените условия за предаване на данни се отнасят за територията на Р.България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва спрямо цените на съответната роуминг тарифа.
 • Допълнителните пакети GoWeb Unlimited са несъвместими с абонаментните програми BlackBerry Plus.
 • Посочените цени включват ДДС.

Aбонаментна програма GLOBUL Music

 

Бихме искали да ви информираме, че от 1 май 2014 г. услугата ще бъде прекратена и потребителите, които ползват допълнителен пакет GLOBUL Music, могат да разполагат с него до края на месец април, след което той ще бъде деактивиран.

Абонатите на програма GLOBUL Music могат да разгледат нашите актуални предложения, към датата на предлагане и да изберат най-подходящата за тях абонаментна програма.

 

akazoo     GLOBUL
                   MUSIC
16,99 лв.
на месец
Включени минути към мобилни номера от мрежата на GLOBUL/ на месец 
Включени MB/ на месец300 мин.
Достъп до музикалната услуга Akazoo, предоставяна чрез мобилно приложение за смарт телефон и през уеб портал.300 MB 
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от мрежата на оператора и към мобилни и фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените минутиБезплатен
Всички цени са с ДДС.0,32 лв.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМА И ПАКЕТ GLOBUL MUSIC

След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според, aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

Допълнителен пакет GLOBUL Music

От допълнителен пакет GLOBUL Music може да се възползва всеки наш потребител – физическо лице, над 18 години, или юридическо лице, страна по договора за мобилни услуги, по абонаментна програма, различна от абонаментна програма GLOBUL Music, или наш потребител на предплатена услуга.

В случай че потребител премине от абонаментна програма GLOBUL Music към друга абонаментна програма или предплатена услуга, неговият профил в Akazoo се запазва, но той може да достъпва услугата само в режим „Преглед“. За да има пълен достъп до услугата, потребителят трябва да се абонира за допълнителен пакет GLOBUL Music.

В случай че потребител има активиран допълнителен пакет GLOBUL Music и премине към абонаментна програма GLOBUL Music, неговият профил в Akazoo се запазва, допълнителният пакет GLOBUL Music се деактивира и потребителят получава пълен достъп до услугата чрез абонаментна програма GLOBUL Music.

Потребители на допълнителен пакет GLOBUL Music заплащат използвания трафик на данни съгласно използваната от тях абонаментна програма/ предплатена услуга.

Месечният абонамент за допълнителния пакет GLOBUL Music се начислява към месечната сметка (за абонати) или се приспада от текущия баланс/ кредит (за потребители на предплатени услуги).

 

Всички цени са с включен ДДС.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL 60+

 

Абонаментните програми GLOBUL 60+, специално създадени за всички на възраст 60 и повече години, предлагат:

 • Неограничени разговори, SMS-и, MMS-и и видео обаждания с до 3 или 5 номера в мобилната мрежа на оператора;
 • Минути за разговори към цялата ни мрежа и към всички национални фиксирани мрежи.

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL 60+

GLOBUL 60+

Включени минути към мобилната мрежа на оператора и към всички национални фиксирани мрежи / на месец

50 мин.

100 мин.

Включени минути за разговори, видеоразговори, SMS-и и MMS-и с допълнителна услуга GLOBUL Call Unlimited към предпочетени номeрa от мобилната мрежа на оператора/ на месец

неограничени

Брой предпочетени номера, които могат да бъдат включени за ползване с допълнителна услуга GLOBUL Call Unlimited

От 1 до 3 номера
(GLOBUL Call Unlimited 3)

От 1 до 5 номера
(GLOBUL Call Unlimited 5)

Цена на минута към всички национални мрежи след изчерпване на включените минути, когато това е приложимо

0.32 лв.

Стандартен месечен абонамент

6.90 лв.

9.90 лв.

Всички цени са с ДДС.

От програмите могат да се възползват нови и настоящи абонати при сключване на нов договор за мобилни услуги за нова СИМ карта, при условията за смяна на абонаментна програма, както и при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО, като минималният първоначален срок за ползването й е 1 или 2 години. При сключване на нов договор за мобилни услуги за нова СИМ карта или при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО, срокът за ползване на програмата може да бъде и 6 месеца, но в този случай не е възможно закупуването на мобилен телефон на преференциална цена с абонаментна програма.

Допълнителните услуги Call Unlimited 3 и Call Unlimited 5 са безплатни само ако се ползват съответно с програма GLOBUL 60+ с месечен абонамент 6.90 лв. и с програма GLOBUL 60+ с месечен абонамент 9.90 лв. За да бъдат ползвани, е необходимо активирането на допълнителните услуги при приложимите за това условия. При преминаване от абонаментни програми GLOBUL 60+ към друга абонаментна програма, различна от програмите GLOBUL 60+, допълнителните услуги Call Unlimited 3 и Call Unlimited 5 се запазват с новата програма, освен ако абонатът не подаде Заявление за деактивиране на услугата в магазин от търговската мрежа на оператора. В този случай, при запазване на допълнителните услуги Call Unlimited 3 и Call Unlimited 5, абонатът заплаща допълнителен месечен абонамент за тяхното ползване.

Предпочетените номера могат да бъдат само от мобилната мрежа на оператора, като номера на услуги с добавена стойност и кратки номера не могат да бъдат включвани от абоната. При абонаментни програми GLOBUL 60+ абонатът може да добави минимум 1 предпочетен номер за неограничено потребление. Въвеждането на номерата в групата Call Unlimited е безплатно до запълване на свободните позиции. Промяна на номер се заплаща по 2.90 лв. за всеки номер и не може да се прави по-често от 1 път в рамките на един отчетен период.

Абонаментни програми GLOBUL 60+ са предназначени за абонати – физически лица, на възраст 60 години или повече. Всеки абонат, физическо лице, може да сключи договор само за една СИМ карта на абонаментни програми GLOBUL 60+.

Първоначално определеният кредитен лимит е 30 лв. За абонати на програми GLOBUL 60+ следните услуги са безплатни:

 • Свързването с Центъра за обслужване на клиенти на 123;
 • Получаването на подробна разпечатка на хартия;
 • Получаването на входящ трафик при незаплатено в срок задължение.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Всички цени са с включен ДДС.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

 АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ

GENERATION GLOBUL

GENERATION GLOBUL

Включени минути и SMS-и към мобилната мрежа на оператора/ на месец

300 минути и 300 SMS

500 минути и 500 SMS

1000 минути и 1000 SMS

2000 минути и 2000 SMS*

Включени минути към номера от група "За приятели" към всички национални мрежи и международна зона 1 с изключение на кратки номера и номера за услуги с добавена стойност / на месец*

20 минути**

30 минути**

50 минути**

-

Брой номера, които могат да бъдат включени в група "За приятели"

1

-

Цена на минута към група "За приятели" след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

-

Включени MB на максимално достижима скорост/ на месец

100 MB

Цена на МB след изчерпване на включените в пакета

0,00 лв.

Цена на минута към мобилната мрежа на оператора и към други национални мрежи след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

0,32 лв.

Цена на SMS към мобилната мрежа на оператора след надвишаване на включените / на съобщение

0,14 лв.

0,14 лв.

Стандартен месечен абонамент

7,90 лв.

10,90 лв.

13,90 лв.

13,90 лв.

Всички цени са с ДДС.

* Абонаментна програма Generation GLOBUL, предлагаща 2000 минути и 2000 SMS-и към мобилната мрежа на оператора с месечна такса 13,90 лв., се предлага само при нов 2-годишен договор за мобилни услуги за нова SIM карта, при условията за смяна на абонаментна програма, както и при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО. Включените минути и SMS-и се получават за целия срок на договора.

** Включените минути към един номер от група „За приятели“ се предоставят само при нов 2 -годишен договор за мобилни услуги за нова SIM карта, при условията за смяна на абонаментна програма, както и при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО. При сключване на 1-годишен договор за мобилни услуги за нова SIM карта, при условията за смяна на абонаментна програма, както и при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО се получават само включените минути и SMS-и към мобилната мрежа на оператора.

В случай, че потребителят е сключил едногодишен срочен договор и има въведен номер в група „За приятели“, то разговорите към този номер се отчитат и таксуват като стандартни разговори към номер от мрежата на съответния оператор. Потреблението към въведения номер не се таксува от оператора като потребление в група „За приятели” и при потребление към въведения номер, пакети за разговори (вкл. включени в абонаментната програма) към номера от мрежата на оператора, както и към национални мобилни и фиксирани мрежи, не могат да бъдат използвани.

След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 128 kbps и не се прилага допълнително ограничение по отношение на скоростта.

Минутите, SMS-ите и минутите към група „За приятели“ се предоставят за целия срок на договора. Абонаментни програми Generation GLOBUL са предназначени за абонати – физически лица, на възраст от 14 до 24 години. Първоначално определеният кредитен лимит е 30 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Абониране

От условията за програмите Generation GLOBUL можете да се възползвате само ако сте на възраст до 24 години и сключите срочен договор.

Всеки абонат, физическо лице на възраст до 24 години, може да сключи договор само за една SIM карта на абонаментни програми Generation GLOBUL.

С използването на програми Generation GLOBUL се предоставя фактура на електронен носител, която може да бъде видяна безплатно и по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала на оператора.

От програми Generation GLOBUL можете да се възползвате дори и ако не сте навършили 18 години – достатъчно е да сте поне на 14 години и да имате издадена лична карта. Заедно с вас в магазина трябва да дойде и някой от родителите ви. Необходим ви е също така и акта ви за раждане.

Номера в група "За приятели"

За програми Generation GLOBUL - дефинирането на номерата в групата "За приятели" става по стандартния начин

Смяна на абонаментна програма

Можете да преминете към някоя от програмите Generation GLOBUL (ако ползвате друга абонаментна програма и сте до 24 години), както и можете да преминете към друга програма (ако ползвате програма Generation GLOBUL), при следните условия:

Ако сте сключили нов договор за услуги от оператора или сте подновили своя договор по Програма ЗАЕДНО по абонаментните програми, валидни от 28.05.2013 г.

 • можете да променяте абонаментната си програма неограничен брой пъти в рамките на първоначалния срок на вашия договор след 3 месеца от датата, на която сте сключили новия/ подновили своя договор, до момента на получаване на оферта по Програма ЗАЕДНО.
 • можете да промените абонаментна си програма, като преминете към такава с по-висок, същия или по-нисък месечен абонамент.
 • при промяна към абонаментна програма с по-нисък месечен абонамент, можете да избирате от абонаментните ни програми, чиито месечен абонамент е равен или по-висок от месечния абонамент на последно избраната от вас абонаментна програма, посочена в сключения от вас договор за услуги от оператора или в последно сключеното допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL WEB&TALK

Абонаментни програми GLOBUL Web&Talk предлагат атрактивна комбинация от:

 • Mобилен интернет с до 1600 МВ на максимална скорост;
 • Mинути за разговори към всички национални мрежи, номера от Зона 1 и Зона 2 и роуминг в ЕС;
 • Изгодни цени за разговори след изчерпване на включените минути към национални мрежи.

AБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL WEB&TALK

GLOBUL
WEB&TALK

Включени минути към всички национални мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз* / на месец

150 мин.

200 мин.

300 мин.

500 мин.

1600 мин.

Включени MB на максимално достижима скорост/ на месец 

150 МВ

200 МВ

300 МВ

500 МВ

1600 МВ

Цена на МB след изчерпване на включените в пакета

0,00 лв.

Цена на минута към всички национални мрежи след изчерпването на включените минути

0,32 лв.

0,30 лв.

0,28 лв.

0,26 лв.

0,26 лв.

Стандартен месечен абонамент

14,90 лв.

19,90 лв.

24,90 лв.

34,90 лв.

99,90 лв.

Всички цени са с ДДС

* Броят на минутите, които могат да бъдат използвани в роуминг в Европейски съюз и за международни разговори към номера от международна Зона 2, е до 15, 20, 30, 50 и 160 от всички включени в пакета минути, съответно за програми GLOBUL Web&Talk със стандартен месечен абонамент 14,90 лв., 19,90 лв., 24,90 лв., 34,90 лв. и 99,90 лв. Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейски съюз, за всяка от абонаментните програми GLOBUL Web&Talk, са валидни за: 
- входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи; 
- изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз. 
За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз, е необходимо клиентът да активира услугата роуминг при приложимите за това процедури.

След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps и не се прилага допълнително ограничение по отношение на скоростта.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв., с изключение на програма GLOBUL Web&Talk 99,90, за която първоначално определеният кредитен лимит е 100 лв.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

  

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL UNIVERSE

GLOBUL Universe

Включени минути към всички национални мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз* / на месец

100 мин.

150 мин.

300 мин.

400 мин.

800 мин.

Цена на минута към всички национални мрежи след изчерпването на включените минути

0,32 лв.

0,32 лв.

0,30 лв.

0,28 лв.

0,26 лв.

Стандартен месечен абонамент

9,90 лв.

12,90 лв.

19,90 лв.

24,90 лв.

39,90 лв.

Всички цени са с ДДС.

* Броят на минутите, които могат да бъдат използвани в роуминг в Европейски съюз и за международни разговори към номера от международна Зона 2, е до 10, 15, 30, 40 и 80 от всички включени в пакета минути, съответно за програми GLOBUL Universe със стандартен месечен абонамент 9,90 лв., 12,90 лв., 19,90 лв., 24,90 лв., 39,90 лв. Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейски съюз, за всяка от абонаментните програми GLOBUL Universe, са валидни за: 
- входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи; 
- изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз. 
За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз, е необходимо клиентът да активира услугата роуминг при приложимите за това процедури.

Броят на минутите към всички национални мрежи, които се получават при сключване на безсрочен договор е 120, 250, 350 и 700 минути (минутите не могат да бъдат използвани за международни разговори към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори, както и в роуминг в Европейски съюз), съответно за програми GLOBUL Universe със стандартен месечен абонамент 12,90 лв., 19,90 лв., 24,90 лв., 39,90 лв. Предложението за сключване на безсрочен договор с програми GLOBUL Universe е в сила до 30.09.2014 г.

Преминаване от опция на абонаментна програма / пакет GLOBUL Universe без срочен договор към абонаментна програма / пакет със срочен договор или към друга програма / пакет без срочен договор е възможно по всяко време с подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на оператора.

Тарифирането на гласовите разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

 

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL UNITED

 
GLOBUL
 UNITED

Включени минути и SMS в мобилната мрежа на оператора/на месец

300 мин.

1500 мин.
1500 SMS

1500 мин.
1500 SMS

2000 мин.
1500 SMS

Включени минути към други национални мрежи/на месец

-

30 мин.

50 мин.

150 мин.

250 мин.

Включени MB на максимално достижима скорост/ на месец

300 MB

500 MB

1000 MB

1500 MB

2500 MB

Цена на МB след изчерпване на включените в пакета

0,00 лв.

Подбрано мобилно съдържание за Manchester United на manutd.globul.bg

Безплатно*

Включени MMS в мрежата на оператора /на месец

-

150

Цена на минута към мобилната мрежа на оператора след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

Цена на минута към други национални мрежи след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

Цена на SMS и MMS към мобилната мрежа на оператора след изчерпване на включените/на съобщение

0,14 лв.

Стандартен месечен aбонамент

12,90 лв.

19,90 лв.

24,90 лв.

34,90 лв.

49,90 лв.

Всички цени са с ДДС.

Неизразходваните за съответния отчетен период включени минути, мегабайти (MB) на максимално достижима скорост, SMS и MMS не се прехвърлят в следващия.

* Уважаеми потребители,

Бихме искали да ви информираме, че от 1 юли 2014 г. достъпът до съдържание, свързано сфутболен клуб Манчестър Юнайтед, в това число и мобилния портал http://manutd.globul.bg, ще бъде прекратен и съдържанието ще бъде деактивирано.

Други предложения на спортна тематика може да намерите в „Инфо Гайд” секцията в мобилния ни WAP портал. Ако сте абонат на програма GLOBUL United, може да разгледате нашите актуални предложения и при желание да промените абонаментната си програма. Ако сте абонирани за достъп до мобилния портал, месечният ви абонамент няма да бъде продължаван, считано от 1 юли 2014 г.За допълнителна информация можете да се свържете с Отдел обслужване на клиенти на кратък номер 123. Извиняваме се за причиненото неудобствo.

 

Абонаментните програми GLOBUL UNITED предоставят неограничен трафик за данни всеки месец със скорост, посочена по-горе, и активиране на допълнителни пакети с неограничен трафик за данни GoWeb Unlimited не е възможно.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

 

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL MAX

 GLOBUL MAX

Включени минути към мобилната мрежа на оператора/на месец

50 мин.

300 мин.

500 мин.

Включени минути към номера от фиксираната мрежа на оператора/на месец

100 мин.

300 мин.

500 мин.

Включени минути за разговори към други национални мрежи/на месец

10 мин.

-

-

Цена на минута към мобилната мрежа на операторa и към други национални мрежи след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

Цена на SMS към всички национални мобилни мрежи

0,14 лв.

Цена на MMS към мобилната мрежа на операторa

0,14 лв.

Цена на минута видеоразговори към мобилната мрежа на операторa

0,32 лв.

Стандартен месечен абонамент

5,90 лв.

9,90 лв.

12,90 лв.

Всички цени са с ДДС.

Условията на програма GLOBUL Max с месечен абонамент 5,90 лв. са валидни за всички нови абонати, както и за настоящи абонати при условията на промоцията за преминаване от абонаментна програма GLOBUL Smart с месечен абонамент 5,00 лв.

Тарифирането на абонаментни програми GLOBUL Max с месечни абонаменти 9,90 лв. и 12,90 лв. се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

За програма GLOBUL Max с месечен абонамент 5,90 лв. минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Настоящите клиенти, подновяващи текущия си договор по Програма ЗАЕДНО, могат да се възползват от специална оферта за програма GLOBUL Max за лоялни клиенти.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.