Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Абонаментни програми за бизнес клиенти - Архив

Вие сте тук

Абонаментни програми за бизнес клиенти - Архив

Telenor Web&Talk Pro

Знаем, че комуникацията е много важна за вашия бизнес. Затова създадохме програми Telenor Web&Talk Pro, с които получавате мобилен интернет и включени минути за разговори в страната и в чужбина.


Telenor
Web&Talk Pro
Telenor Web&Talk Pro 12.99Telenor Web&Talk Pro 14.99Telenor Web&Talk Pro 17.99Telenor Web&Talk Pro 21.99Telenor Web&Talk Pro 41.99Telenor Web&Talk Pro 79.99
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз/ на месец120 мин.180 мин.280 мин.350 мин.800 мин.1700 мин.
Включени минути към мобилни номера от мрежата на Telenor при 24-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги/на месец120 мин.180 мин.280 мин.350 мин.800 мин.1700 мин.
Включени минути в Затворена група/ на месец неограничени
Включени МВ на максимално достижима скорост/ на месец150 MB250 MB500 MB700 MB1500 MB3000 MB
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути0,24 лв.0,24 лв.0,23 лв.0,21 лв.0,20 лв.0,20 лв.
Стандартен месечен абонамент12,99 лв.14,99 лв.17,99 лв.21,99 лв.41,99 лв.79,99 лв.
Първоначален кредитен лимит50 лв.50 лв.100 лв.100 лв.150 лв.150 лв.

Допълнителни условия на програма Telenor Web&Talk Pro

Програма Telenor Web&Talk Pro е предназначена само за бизнес клиенти на Telenor, като за да се възползват от условията ѝ, потребителите следва да подпишат Приложение за програмата, специфициращо ценовите и други условия на програмата, както и договор/-и за мобилни услуги при условията ѝ за срок от 12 или 24 месеца.
Програма Telenor Web&Talk Pro е съвместима с други програми за бизнес клиенти от Telenor.
Неизразходваните включени минути и мегабайти на максимално достижима скорост от текущия отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващия.
След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps. Трафикът на данни (в МВ) за 0,00 лв./MB се реализира само през точка за достъп (Access Point Name – APN) - Telenor. В случай че потребителят използва друга точка за достъп, то всеки МВ се тарифира на цена от 2,00 лв. (без включен ДДС).
Посочените условия за предаване на данни се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва съгласно роуминг тарифата Travel'n'Talk.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Минималното първоначално и последващо време за таксуване на входящи разговори в роуминг е на секунда, а за изходящи разговори в роуминг е 30 секунди, след което отчитането е на секунда. Включените минути за роуминг в Европейски съюз са валидни за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.
Принцип на таксуване на трафик за данни от включените в пакета MB: на 1 КВ.
Програмата Telenor Web&Talk Pro е несъвместима с допълнителен пакет за пренос на данни Telenor GoWeb Unlimited и/или с частен APN и/или с BlackBerry услуга и последният/ последната ще бъде деактивиран/-a автоматично за всяка отделна SIMкарта, за която потребителят е сключил договор за мобилни услуги по пакет от програма Telenor Web&Talk Pro с активирането на съответния пакет.
При промяна на използвания пакет/програма, както и при прекратяване на Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните минути и мегабайти на максимално достижима скорост за SIM картите, за които се отнася промяната/ прекратяването, се губят.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на договора потребителят има право да сменя първоначално избрания пакет само към такъв с по-висок месечен абонамент.
След изтичането на първоначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Web&Talk Pro по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.
Програма Telenor Web&Talk Pro е предназначена само за бизнес клиенти на Telenor, като за да се възползват от условията ѝ, потребителите следва да подпишат Приложение за програмата, специфициращо ценовите и други условия на програмата, както и договор/-и за мобилни услуги при условията ѝ за срок от 12 или 24 месеца.
Програма Telenor Web&Talk Pro е съвместима с други програми за бизнес клиенти от Telenor.
Неизразходваните включени минути и мегабайти на максимално достижима скорост от текущия отчетен период не се прехвърлят за ползване в следващия.
След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps. Трафикът на данни (в МВ) за 0,00 лв./MB се реализира само през точка за достъп (Access Point Name – APN) - Telenor. В случай че потребителят използва друга точка за достъп, то всеки МВ се тарифира на цена от 2,00 лв. (без включен ДДС).
Посочените условия за предаване на данни се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва съгласно роуминг тарифата Travel'n'Talk.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Минималното първоначално и последващо време за таксуване на входящи разговори в роуминг е на секунда, а за изходящи разговори в роуминг е 30 секунди, след което отчитането е на секунда. Включените минути за роуминг в Европейски съюз са валидни за входящи и изходящи гласови разговори от и към номера от мобилни и фиксирани мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.
Принцип на таксуване на трафик за данни от включените в пакета MB: на 1 КВ.
Програмата Telenor Web&Talk Pro е несъвместима с допълнителен пакет за пренос на данни Telenor GoWeb Unlimited и/или с частен APN и/или с BlackBerry услуга и последният/ последната ще бъде деактивиран/-a автоматично за всяка отделна SIMкарта, за която потребителят е сключил договор за мобилни услуги по пакет от програма Telenor Web&Talk Pro с активирането на съответния пакет.
При промяна на използвания пакет/програма, както и при прекратяване на Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните минути и мегабайти на максимално достижима скорост за SIM картите, за които се отнася промяната/ прекратяването, се губят.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на договора потребителят има право да сменя първоначално избрания пакет само към такъв с по-висок месечен абонамент.
След изтичането на първоначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Web&Talk Pro по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.

С абонаментни програми Telenor Business Fit получавате включени минути за разговори в страната и в чужбина.

Telenor
Business
StartFit 9,90Fit 12,90Fit 19,90Fit 31,90Fit 49,90
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 за международни разговори при 12-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги / на месец-50 мин.100 мин.200 мин.400 мин.800 мин.
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 за международни разговори при 24-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги / на месец30 мин.100 мин.200 мин.400 мин.800 мин.1600 мин.
Включени минути в Затворена група /на месецнеограничени
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути0,24 лв.0,22 лв.0,20 лв.0,18 лв.0,16 лв.0,13 лв.
Цена на кратко текстово съобщение (SMS) към национални мобилни мрежи0,12 лв.
Стандартен месечен абонамент5,90 лв.9,90 лв.12,90 лв.19,90 лв.31,90 лв.49,90 лв.
Първоначален кредитен лимит50 лв.50 лв.50 лв.80 лв.100 лв.100 лв.

 

Допълнителни условия на програма Telenor Business Fit

Програма Telenor Business Fit е предназначена само за бизнес клиенти на Telenor, като за да се възползват от условията ѝ, потребителите следва да подпишат Приложение за програмата, специфициращо ценовите и други условия на програмата, както и договор/-и за мобилни услуги при условията ѝ за срок от 12 или 24 месеца.
Програма Telenor Business Fit е съвместима с други програми за бизнес клиенти от Telenor.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Разговори в роуминг, международни разговори извън включените минути в пакета към държави от Зона I, услуги с добавена стойност, SMS, данни и факс и други, които не се включват в предоставените пакети, се таксуват в съответствие с действащите тарифи на Telenor. Месечният абонамент за всеки следващ месец, както и ползваните услуги през текущия месец, включително разговорите след изчерпване на минутите, включени в съответния пакет за всяка една СИМ карта/линия поотделно, се заплащат от потребителя ежемесечно съгласно издадената от Telenor фактура.
Неизразходваните включени минути от текущия месец не се прехвърлят в следващия месец. При преминаване към друг бизнес пакет, както и при прекратяване на договора, неизразходваните минути се губят.
Програмата се предоставя при абонамент за нови SIM карти, както и при подновяване на договора по Програма ЗАЕДНО.
Пакетът включени минути за разговори в групата се отнася до всяка една СИМ карта на абоната, работеща на някой от тарифните планове Telenor Business Fit.
Затворената група включва всички СИМ карти на потребителя по програма Telenor Business Fit, независимо от избраните пакети
Пакетът включени минути за национални разговори се отнася за всяка една .
При промяна на използвания пакет/програма, както и при прекратяване на Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните минути за SIM картите, за които се отнася промяната/ прекратяването, се губят.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на договора потребителят има право да сменя първоначално избрания пакет само към такъв с по-висок месечен абонамент.
След изтичането на първоначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Business Fit по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.
При неспазване на някое от задълженията по чл. 3.а и 3.б от Общите Условия на Telenor, потребителят дължи неустойка в размер на 200 лв за всяка карта, по която има неизпълнение на задълженията. оначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Business Fit по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.

Програма/ ПакетиGLOBUL Business UniverseGLOBUL Business Universe 100GLOBUL Business Universe 300GLOBUL Business Universe 600
Цена на месечен абонамент при 1-годишен договор6.0015.0030.0055.00
Включени минути за разговори към Затворена група от СИМ карти от всички СИМ карти за пренос на глас на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ползващи посочените условия на Затворена група по програма за бизнес клиенти и към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи0100300600
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА (на минута)0.320.150.120.10
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на Мобилтел ЕАД (на минута)0.320.290.270.25
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на БТК АД (Виваком) (на минута)0.320.290.270.25
Цена за разговори към фиксирани номера от национални мрежи (на минута)0.320.150.120.10
Цена на кратко текстово съобщение (SMS) към национални мобилни мрежи0.120.120.120.12
Първоначален кредитен лимит (в лева)5050150150
Принцип  на първоначално/ последващо тарифиране  на национални разговори (в секунди)

60/1

Неизразходваното включено потребление в съответен пакет за текущ отчетен период не се прехвърля за ползване в следващ.

Зона за международни разговориЦена
(след изчерпване на включените, ако е приложимо)
Зона "Балкани"(на минута)0,70
I зона (на минута)0,99
ІІ зона (на минута)1,29
III зона (на минута)1,44
ИНМАРСАТ (на минута)6,20

Всички посочени цени не включват ДДС.

Програма/ ПакетGLOBUL Business FlexiGLOBUL Business Flexi 20GLOBUL Business Flexi 50GLOBUL Business Flexi 250
Стандартен месечен абонамент6.0012.0022.0075.00
Включени минути за разговори към мобилни и фиксирани номера от национални мрежи02050250
Включени минути за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА01020120
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА (на минута)0.390.200.150.12
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на Мобилтел ЕАД (на минута)0.390.370.350.31
Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на БТК АД (Виваком) (на минута)0.390.370.350.31
Цена за разговори към фиксирани номера от национални мрежи (на минута)0.390.370.350.31
Цена на SMS към национални мобилни мрежи0.120.120.120.12
Цена на МВ за ползване през APN Telenor или internet.Telenor.bg на територията на Р България2.002.002.002.00
Първоначален кредитен лимит (в лева)50150150150
Принцип  на първоначално/ последващо тарифиране на национални разговори (в секунди)

30/1

- Неизразходваните включени минути от текущ отчетен период се прехвърлят еднократно за ползване в следващ, като максималният брой прехвърлени минути за всеки от пакетите не може да надвишава включени за тези пакети. Останалото включено потребление в съответен пакет за текущ отчетен период не се прехвърля за ползване в следващ.

- Минутите за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА се изчерпват с предимство. След изчерпването им разговорите към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА ще ползват включените минути за разговори към мобилни и фиксирани номера от национални мрежи, ако има такива, а ако няма – разговорите се тарифират съгласно посочените в това Приложение цени.

Зони за международни разговори

Зона за международни разговориЦена
(след изчерпване на включените, ако е приложимо)
Зона "Балкани" (на минута)0,83
I зона (на минута)0,99
ІІ зона (на минута)1,29
III зона (на минута)1,44
ИНМАРСАТ (на минута)6,20

 

Всички посочени цени не включват ДДС.

Business Web&Talk GLOBUL Business Web&Talk Lite GLOBUL Business Web&Talk Start GLOBUL Business Web&Talk Extra GLOBUL Business Web&Talk Super GLOBUL Business Web&Talk Ultra
Включени минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи, за международни разговори към номера от Зона 1, Зона 2 и зона Балкани и за роуминг в Европейски съюз* 100 мин. 200 мин. 400 мин. 600 мин. 1600 мин.
Включени мегабайти (МВ) неограничени
Включени МВ на максимално достижима скорост 200 MB 400 MB 800 MB 1200 MB 3200 MB
Включени минути за разговори в Затворена група неограничени
Цена за разговори в Затворена група след изчерпване на включените в пакета (на минута) 0,00 лв.
Цена за разговори към номера от мобилната и фиксираната мрежи на GLOBUL след изчерпването на включените в пакета (на минута) 0,16 лв. 0,12 лв. 0,10 лв. 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена за разговори към други национални фиксирани мрежи след изчерпването на включените в пакета (на минута) 0,16 лв. 0,12 лв. 0,10 лв. 0,08 лв. 0,08 лв.
Цена за разговори към други национални мобилни мрежи след изчерпването на включените в пакета (на минута) 0,20 лв. 0,18 лв. 0,16 лв. 0,14 лв. 0,12 лв.
Стандартен месечен абонамент 13,90 лв. 19,90 лв. 29,90 лв. 38,90 лв. 89,90 лв.
Начален кредитен лимит 50 лв. 100 лв. 100 лв. 150 лв. 150 лв.
Всички цени са без ДДС.

* Броят на минутите, които могат да бъдат използвани за международни разговори към Зона 2, Зона Балкани и за роуминг в Европейски съюз, е до 10, 20, 40, 60 и 160 от всички включени в избрания пакет, съответно GLOBUL Business Web&Talk Lite, GLOBUL Business Web&Talk Start, GLOBUL Business Web&Talk Extra, GLOBUL Business Web&Talk Super и GLOBUL Business Web&Talk Ultra.

Зони за международни разговори
Зона за международни разговори Цена
(след изчерпване на включените, ако е приложимо)
Зона "Балкани" 0,70 лв./мин
Зона 1 0,99 лв./мин
Зона 2 1,29 лв./мин
Зона 3 1,44 лв./мин
ИНМАРСАТ 6,20 лв./мин

Всички посочени цени не включват ДДС.

Business UnlimitedBusiness Unlimited SBusiness Unlimited MBusiness Unlimited LBusiness Unlimited XLBusiness Unlimited XXL
Месечен абонамент5,90 лв9,90 лв16,90 лв29,90 лв65,90 лв
Включени минути за разговори към национални мрежи и за международни разговори към държави от Зона 10 мин.30 мин.50 мин.100 мин.300 мин.
Включени минути за разговори с мобилни и фиксирани номера от мрежа на GLOBUL0 мин.0 мин.Неограничени*
Включени минути за разговори в затворена групаНеограничени*
Цена на минута за разговори с мобилни номера от мрежата на GLOBUL, след изчерпване на включените в пакета0,30 лв.0,16 лв.0,14 лв.0,12 лв.0,10 лв.
Цена на минута за разговори с фиксирани номера от мрежата на GLOBUL, след изчерпване на включените в пакета0,15 лв.0,11 лв.0,09 лв.0,07 лв.0,05 лв.
Цена на минута за разговори към други национални мобилни мрежи, след изчерпването на включените в пакета0,30 лв.0,28 лв.0,27 лв.0,26 лв.0,25 лв.
Цена на минута за разговори към други национални фиксирани мрежи след изчерпване на включените в пакета0,30 лв.0,16 лв.0,14 лв.0,12 лв.0,10 лв.
Начален кредитен лимит50 лв.100 лв.100 лв.100 лв.150 лв.
Всички цени са без ДДС.

* В рамките на разумното потребление от 1500 минути за един отчетен период. След надвишаване на това потребление разговорите в затворената група се таксуват по 0,01 лв. / минута, а разговорите към мобилната и фиксираната мрежата на GLOBUL се таксуват според цените на използвания пакет.

  • Минималното първоначално време на тарифиране е 60 секунди, след което отчитането е на всяка секунда.
  • Програмата се предоставя при абонамент за минимум 1 нова СИМ карта, както и при преподновяване на договора по Програма ЗАЕДНО.

ЦЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ

Международна зонаЦена
Зона "Балкани"0,70 лв./мин
Зона 10,99 лв./мин
Зона 21,29 лв./мин
Зона 31,44 лв./мин
ИНМАРСАТ6,20 лв./мин

Всички посочени цени не включват ДДС.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което на всяка секунда.

Абонаментни програми Business Web&Talk BlackBerry/ пакетиGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry LiteGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry StartGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry ExtraGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry SuperGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry Ultra
Стандартен месечен абонамент
при избрано BlackBerry® Internet Solution решение
15,90 лв.21,90 лв.31,90 лв.41,90 лв.91,90 лв.
Стандартен месечен абонамент
при избрано BlackBerry® Enterprise Solution или BlackBerry® Internet + Enterprise Solution решение
21,90 лв.27,90 лв.37,90 лв.46,90 лв.97,90 лв.
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от национални мрежи,
към номера от Зона Балкани, Зона 1 и Зона 2
за международни разговори и за роуминг в Европейски съюз
100 мин.200 мин.400 мин.600 мин.1600 мин.
Включени минути в Затворена групанеограничени
Включени МВ100 MB250 МВ250 МВ500 МB1000 MB
Цена на минута към мобилни номера от мрежата на GLOBUL
след изчерпване на включените минути
0,16 лв.0,12 лв.0,10 лв.0,08 лв.0,08 лв.
Цена на минута към мобилни номера от други национални мрежи
след изчерпване на включените минути
0,20 лв.0,18 лв.0,16 лв.0,14 лв.0,12 лв.
Цена на минута към национални фиксирани номера след изчерпване на включените минути0,16 лв.0,12 лв.0,10 лв.0,08 лв.0,08 лв.
Цена на МВ след изчерпване на включените МВ през точка за достъп globul или internet.globul.bg на територията на България0,08 лв.
Цена на МВ след изчерпване на включените МВ през точка за достъп blackberry.net на територията на България0,08 лв.0,00 лв.
Всички цени са без ДДС.

Условия за абонаментни програми Business Web&Talk BlackBerry

Тарифиране:
- Принцип на първоначално/последващо тарифиране на национални разговори (в секунди) – 60/1
- Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на данни – 1КВ/1КВ.
- Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на входящи разговори в роуминг в Еврозона (в секунди) – 1/1
- Принцип на първоначлано / последващо тарифиране на изходящи разговори в роуминг в Еврозона (в секунди) – 30/1

Програмата Business Web&Talk за BlackBerry потребители е несъвместима с частен APN, както и с допълнителен пакет за пренос на данни GLOBUL GoWeb.

За да ползва BlackBerry решението, избрано от абоната, последният следва да притежава/ползва за своя сметка мобилен телефон марка „BlackBerry®” или друг, който съдържа необходимия софтуер за използване на решението, а за BES решението – и ползването на BES софтуер.

Цени за международни разговори

Международна зонаЦена
Зона Балкани0,70 лв./мин.
Зона 10,99 лв./мин.
Зона 21,29 лв./мин.
Зона 31,44 лв./мин.
Инмарсат6,20 лв./мин.

Посочените цени не включват ДДС