Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Архив други услуги

Вие сте тук

Архив други услуги

Общите условия и Информационния документ за застрахователен продукт валидни до 19.04.2022

Общи условия валидни до 19.04.2022 - 360 KB

Информационнен документ за застрахователен продукт валиден до 19.04.2022 - 860 KB

Общите условия и Информационния документ за застрахователен продукт валидни до 01.09.2021

Общи условия валидни до 01.09.2021

Общите условия и Информационния документ за застрахователен продукт валидни до 01.04.2021

Общи условия валидни до 01.04.2021

Информационнен документ за застрахователен продукт валиден до 01.04.2021

Общите условия и Информационния документ за застрахователен продукт валидни до 31.10.2020

Общи условия валидни до 31.10.2020 - 360 KB

Информационнен документ за застрахователен продукт валиден до 31.10.2020 - 860 KB

Услугата @Фактура не се предлага от Теленор.

Услугата @Фактура - 123 KB

Услугата Capture не се предлага от Теленор.

Какво е Capture - 177 KB

Capture - Въпроси и отговори - 109 KB

Върху стикер, залепен на опаковката на SIM картата, е отпечатан вашият личен код. Важно е да запазите този код - той е паролата, която ви удостоверява като ползвател на мобилния номер. Чрез личния код можете да прехвърлите кредита си към друга предплатена карта, да получите подробна разпечатка за разговорите си, да подмените SIM картата си с нова, в случай на загуба или кражба. Личният код ви позволява също да правите справки по номера си, когато се свържете с Отдела за обслужване на клиенти.

При необходимост вашият личен код може да бъде преиздаден.

Виж повече - 134 KB

Ако сте изгубили вашия личен код, e необходимо да се свържете с наш сътрудник от Отдела за обслужване на клиенти.

За целта наберете номер 123 от вашата предплатена карта или 089 123 от друг телефон в България и изберете опция „Връзка с наш сътрудник“.

Цените за клиенти на предплатени услуги на Теленор са:
0,03 лв./обаждане за достъп до Автоматичното информационно обслужване и 0,10 лв./мин за връзка с Отдела за обслужване на клиенти;
за клиенти на Теленор – 0,03 лв./обаждане;
за клиенти на други мобилни оператори – според тарифата на съответния оператор.

За да ви бъде преиздаден личен код, трябва да предоставите трите си имена и ЕГН, както и да знаете кодове PIN2, PUK1 и PUK2. При условие че не разполагате с кодове PIN2, PUK1 и PUK2, можете да подадете заявление за възстановяване на личния код в търговската мрежа на Теленор.

Виж повече - 139 KB

Теленор стана на две години. И за тези две години се случи много. Когато стартирахме нашата 4G/LTE мрежа през декември 2015 г. казахме, че "мрежата лети" и не се шегувахме ни най-малко.

Пет месеца след старта й, 4G/LTE мрежата на Теленор вече покриваше всички населени места с население над 5000 души и осигуряваше бърз пренос на данни за 75% от населението на България.*

През октомври 2016 г., покритието на населението вече беше 76% и обещахме до края на годината да бъде 78%.

А междувременно, спечелихме и наградата за "Най-бързата мобилна мрежа в България за 2016 г." Тази награда ни бе присъдена от Ookla International LLC по негова методология, отчитаща резултатите от скоростта от над 350 000 потребителски тестове на мобилните мрежи в България, извършени чрез Speedtest® с повече от 65 000 уникални мобилни устройства в цялата страна през първата половина на 2016 година. За да определи носителя на тази награда, Ookla International LLC е обобщило и съпоставило достигнатите скорости на сваляне в съответната тествана от Speedtest® мобилна мрежа, като са отчетени ползваната мобилна мрежа, индивидуалност на теста, скорост на сваляне, местоположение на потребителя. Speedtest® e едно от най-популярните в светoвен мащаб приложения за мрежова диагностика и измерване чрез потребителски тестове на скоростта на мобилни и интернет мрежи. За повече информация относно Speedtest®, предоставената награда и методологията на Ookla ® - http://www.speedtest.net

Хубава награда… Но няма да спрем дотук. Ще продължаваме да разширяваме и подобряваме нашата 4G/LTE мрежа.

А това значи едно – повече 4G/LTE, за още повече хора.Speedtest® и Ookla ® са търговски марки на Ookla International LLC. Използват се с разрешение. ©2016 Ookla International LLC. Всички права запазени.

* Изчислено със софтуерна симулация на базата на математически модел на разпространението на радиовълните, ползвани са данни на НСИ за населението по населени места към 01.01.2015г.

Използваните в рекламната кампания за "Най- бързата мобилна мрежа в България за 2016г., измерена от вас" моментни кадри и снимки на стартирано приложение Speedtest® показват процеса на измерване на скоростта на мобилната мрежа на Теленор в момента на заснемането им. Заснетата скорост на мобилната мрежа е индивидуална, на базата на конкретен извършен Speedtest®, с илюстративна цел. Скоростта на ползвания мобилен интернет за всеки потребител зависи от неговото местоположение, типа местност, разположението и гъстотата на сградите, модела на ползваното устройство, от натовареността, покритието на мрежата. Тези фактори, както и някои допълнителни, оказват влияние върху качеството на връзката.

С услугите Данни и Факс на Теленор имате възможност да извършвате някои от дейностите във вашия офис чрез мобилния си телефон.

Изпращане и получаване на данни

Свържете мобилния си телефон към компютър или друго устройство за съхраняване и пренос на данни - можете да изпращате и получавате данни със скорост 9.6 kbit/s.

Изпращане и получаване на факс

Свържете мобилния си телефон към компютър с необходимия софтуер - ще разполагате с възможност за пренос на факсови съобщения. За тази услуга можете да използвате и специални устройства, например мобилен факсов апарат. 

Кой може да ползва услугите?

Услугата Данни е достъпна за всички абонати на Теленор, както и за тези в роуминг в мрежата на Теленор.

Услугата Факс е достъпна само за абонатите на Абонаментни планове на  след еднократно активиране на номер за факс, както и за тези в роуминг в мрежата на Теленор.

Колко струва

За клиенти на Абонаментни планове:

Предаване на данни/факс Теленор - Теленор: 0.24 лв./мин
Предаване на данни/факс Теленор- друга мрежа в България: 0.36 лв./мин
Предаване на данни/факс Теленор - чужбина: 0.36 лв./мин + международната тарифа за съответната зона.

Цените са с ДДС.

За клиентите на Предплатени планове:

Предаване на данни към всички национални мрежи - според цената за национални разговори
Предаване на данни към чуждестранни мрежи - според цената за разговор в съответната зона

Как да получа услугата

За връзката между мобилния телефон и компютъра (PDA) e необходим кабел за данни (или IrDA или Bluetooth) със съответния софтуер (драйвери).

Вашият телефон трябва да поддържа функцията Данни и факс.

Важно:

Услугата GLOBUL Garant Plus не са предлага за нови активации за нови и настоящи абонати на Теленор.

Какво е GLOBUL Garant Plus?

Специално разработена за клиентите на GLOBUL, услугата осигурява спокойствие да използвате телефона си в момент, когато най-много имате нужда от него – при злополука, болест, търсене на нова работа. В случай че някой открадне SIM картата или телефона ви, ще има кой да покрие телефонните разговори, проведени от друг, както и голяма част от стойността на откраднатия телефон.

Услугата GLOBUL GARANT PLUS е била предназначена за всички нови и настоящи абонати на GLOBUL – физически лица, които към момента на активиране на услугата са на възраст от 18 г. до 65 г. Един потребител може да активира услугата за до три телефонни номера.

Получавате спокойствие и защита на сметката си към GLOBUL само срещу 2,99 лв. месечно.

Таксата за всеки телефонен номер с активирана услуга ще бъде отразявана в месечната ви фактура към GLOBUL.

Какво ви дава GLOBUL GARANT PLUS

Сигурност и спокойствие в моменти на трудност
Защитена е цялата сметка (без значение какво включва – разговори, SMS, MMS, услуги с добавена стойност, роуминг, лизинг, ДДС и др.)
С активирането на услугата на един номер* защитавате цялата фактура**
Услугата се активира лесно.

Когато доходите намаляват, а задължителните разходи остават непроменени, ви предлагаме решение за посрещане на финансови затруднения по време на абонаментния договор с GLOBUL, при настъпване на неблагоприятни житейски ситуации.

Покрити рискове

кражба на мобилен телефон***
трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука
временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване, продължила над 60 календарни дни
престой в болнично заведение в резултат на злополука
нежелана безработица поради уволнение, продължила над 60 календарни дни
неоторизирано използване на SIM карта поради кражба

Покритието е за период от 1 година и се подновява автоматично, при условие че потребителят продължи да заплаща месечната такса от 2,99 лв.

*** При кражба на мобилен телефон клиентът може да получи обезщетение, с което да закупи нов телефон. Стойността му е до 75% от стойността на откраднатия телефон, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 1000 лв. Покритието Кражба на мобилен телефон се активира всеки път при покупка на нов телефон за период от 12 месеца и продължава да е в сила, докато клиентът заплаща услугата.

Във всеки от посочените по-горе покрити рискове месечната сметка към GLOBUL ще бъде покрита (на база 3 средномесечни сметки преди настъпване на събитието). В зависимост от случая, ще бъдат покрити между 2 и 12 средномесечни сметки, като общата покрита сума е до 1 200 лв.

Деактивация на услугата

Услугата може да бъде деактивирана след попълване на заявление за деактивация във всеки магазин от търговската мрежа на GLOBUL и неговите търговски представители.

Изключване на покритието

Рискът "временна неработоспособност в резултат на заболяване" не се покрива ако е настъпил в рамките на първите 30 дни от приемане на услугата.

Рискът "трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука", "временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване" и "престой в болнично заведение в резултат на злополука" не се покрива, ако е резултат от предварително съществуващо заболяване, извършване на престъпление от общ характер, виновно поведение при управление на МПС и др.

Рискът "нежелана безработица в резултат на уволнение" е покрит само за лица на трудов договор след изтичане на 90 дни от датата на приемане на услугата.

Рисковете "неоторизирано използване на SIM карта поради кражба" и „кражба на мобилен телефон“ се изключват, ако полицията не бъде уведомена в рамките на 24 часа от установяване на кражбата.

Повече информация

Информирайте се за пълните условия за ползване на услугата в търговската мрежа на Теленор

Общи условия за ползване на услугата (161 KB)

Услугата GLOBUL GARANT PLUS се предлага съгласно условията на Групов застрахователен договор между "Кардиф – Животозастраховане – Клон България", "Кардиф – Общо Застраховане – Клон България" и "Космо България Мобайл" ЕАД.

Важно:

Услугата GLOBUL GARANT не са предлага за нови активации за нови и настоящи абонати на Теленор.

Услугата е първата по рода си в страната и чрез нея можете да си осигурите спокойствие, да използвате телефона си в момент, когато най-много имате нужда от него – при злополука, болест, търсене на нова работа, а в случай че някой открадне SIM картата ви, ще има кой да покрие телефонните разговори, проведени от друг.

Какво ви дава GLOBUL GARANT

Сигурност и спокойствие в моменти на трудност
Защитена е цялата сметка (без значение какво включва – разговори, SMS, MMS, услуги с добавена стойност, роуминг, лизинг, ДДС и др.)
С активирането на услугата на един номер* защитавате цялата фактура**
Услугата се активира лесно

Когато доходите намаляват, а задължителните разходи остават непроменени, ви предлагаме решение за посрещане на финансови затруднения по време на абонаментния договор с GLOBUL, при настъпване на неблагоприятни житейски ситуации.

Покрити рискове

трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука
временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване, продължила над 60 календарни дни
престой в болнично заведение в резултат на злополука
нежелана безработица поради уволнение, продължила над 60 календарни дни
неоторизирано използване на SIM карта поради кражба

Покритието е за период от 1 година и се подновява автоматично, при условие че потребителят продължи да заплаща месечната такса от 2,50 лв.

Услугата GLOBUL GARANT е била валидна за физически лица, които към момента на активиране на услугата са на възраст от 18г. до 65г. Един потребител може да активира услугата за до три телефонни номера.

Получавате спокойствие и защита на сметката си към GLOBUL само срещу 2,50 лв. месечно.

Таксата за всеки телефонен номер с активирана услуга ще бъде отразявана в месечната ви фактура към GLOBUL.

Във всеки от посочените по-горе покрити рискове месечната сметка към GLOBUL ще бъде покрита (на база 3 средномесечни сметки преди настъпване на събитието). В зависимост от случая, ще бъдат покрити между 2 и 12 средномесечни сметки, като общата покрита сума е до 1 200 лв.

Услугата може да бъде деактивирана след попълване на заявление за деактивация във всеки магазин от търговската мрежа на GLOBUL и неговите търговски представители.

Изключване на покритието

Рискът "временна неработоспособност в резултат на заболяване" не се покрива ако е настъпил в рамките на първите 30 дни от приемане на услугата.

Рискът "трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука", "временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване" и "престой в болнично заведение в резултат на злополука" не се покрива, ако е резултат от предварително съществуващо заболяване, извършване на престъпление от общ характер, виновно поведение при управление на МПС и др.

Рискът "нежелана безработица в резултат на уволнение" е покрит само за лица на трудов договор след изтичане на 90 дни от датата на приемане на услугата.

Рискът "неоторизирано използване на SIM карта поради кражба" се изключва, ако полицията не бъде уведомена в рамките на 24 часа от установяване на кражбата.

Повече информация

Информирайте се за пълните условия за ползване на услугата в търговската мрежа на Теленор.