Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Postpaid programs for business clients - Archive

You are here

Postpaid programs for business clients - Archive

С абонаментни програми Telenor Business Fit получавате включени минути за разговори в страната и в чужбина.

Telenor
Business
StartFit 9,90Fit 12,90Fit 19,90Fit 31,90Fit 49,90
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 за международни разговори при 12-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги / на месец-50 мин.100 мин.200 мин.400 мин.800 мин.
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 за международни разговори при 24-месечен първоначален срок на договор за мобилни услуги / на месец30 мин.100 мин.200 мин.400 мин.800 мин.1600 мин.
Включени минути в Затворена група /на месецнеограничени
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути0,24 лв.0,22 лв.0,20 лв.0,18 лв.0,16 лв.0,13 лв.
Цена на кратко текстово съобщение (SMS) към национални мобилни мрежи0,12 лв.
Стандартен месечен абонамент5,90 лв.9,90 лв.12,90 лв.19,90 лв.31,90 лв.49,90 лв.
Първоначален кредитен лимит50 лв.50 лв.50 лв.80 лв.100 лв.100 лв.

 

Допълнителни условия на програма Telenor Business Fit

Програма Telenor Business Fit е предназначена само за бизнес клиенти на Telenor, като за да се възползват от условията ѝ, потребителите следва да подпишат Приложение за програмата, специфициращо ценовите и други условия на програмата, както и договор/-и за мобилни услуги при условията ѝ за срок от 12 или 24 месеца.
Програма Telenor Business Fit е съвместима с други програми за бизнес клиенти от Telenor.
Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.
Разговори в роуминг, международни разговори извън включените минути в пакета към държави от Зона I, услуги с добавена стойност, SMS, данни и факс и други, които не се включват в предоставените пакети, се таксуват в съответствие с действащите тарифи на Telenor. Месечният абонамент за всеки следващ месец, както и ползваните услуги през текущия месец, включително разговорите след изчерпване на минутите, включени в съответния пакет за всяка една СИМ карта/линия поотделно, се заплащат от потребителя ежемесечно съгласно издадената от Telenor фактура.
Неизразходваните включени минути от текущия месец не се прехвърлят в следващия месец. При преминаване към друг бизнес пакет, както и при прекратяване на договора, неизразходваните минути се губят.
Програмата се предоставя при абонамент за нови SIM карти, както и при подновяване на договора по Програма ЗАЕДНО.
Пакетът включени минути за разговори в групата се отнася до всяка една СИМ карта на абоната, работеща на някой от тарифните планове Telenor Business Fit.
Затворената група включва всички СИМ карти на потребителя по програма Telenor Business Fit, независимо от избраните пакети
Пакетът включени минути за национални разговори се отнася за всяка една .
При промяна на използвания пакет/програма, както и при прекратяване на Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните минути за SIM картите, за които се отнася промяната/ прекратяването, се губят.
През първите 6 месеца от първоначалния срок на договора потребителят има право да сменя първоначално избрания пакет само към такъв с по-висок месечен абонамент.
След изтичането на първоначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Business Fit по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.
При неспазване на някое от задълженията по чл. 3.а и 3.б от Общите Условия на Telenor, потребителят дължи неустойка в размер на 200 лв за всяка карта, по която има неизпълнение на задълженията. оначалния 6-месечен срок, потребителят има право да премине към по-висок или по-нисък пакет от програма Telenor Business Fit по всяко време от действието на договора, еднократно в рамките на един отчетен период.

Postpaid programs Web&Talk BlackBerry/ PacksGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry LiteGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry StartGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry ExtraGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry SuperGLOBUL Business Web&Talk BlackBerry Ultra
Standard monthly subscription fee with BlackBerry® Internet Solution15.90 BGN21.90 BGN31.90 BGN41.90 BGN91.90 BGN
Standard monthly subscription fee with BlackBerry® Enterprise Solution or BlackBerry® Internet + Enterprise Solution21.90 BGN27.90 BGN37.90 BGN46.90 BGN97.90 BGN
Included minutes to mobile and fixed numbers from national networks, to numbers from Balkan zone, Zone 1 and Zone 2 for international calls and roaming calls within the European Union100 min.200 min.400 min.600 min.1600 min.
Included minutes in Closed groupunlimited
Included МВ100 MB250 МВ250 МВ500 МB1000 MB
Price per minute to mobile numbers from the GLOBUL network after depletion of the included minutes0.16 BGN0.12 BGN0.10 BGN0.08 BGN0.08 BGN
Price per minute to mobile numbers from other national networks after depletion of the included minutes0.20 BGN0.18 BGN0.16 BGN0.14 BGN0.12 BGN
Price per minute to national fixed numbers after depletion of the included minutes0.16 BGN0.12 BGN0.10 BGN0.08 BGN0.08 BGN
Price per MB after depletion of the included MB through access point globul or internet.globul.bg on Bulgarian territory0.08 BGN
Price per MB after depletion of the included MB through access point blackberry.net on Bulgarian territory0.08 BGN0.00 BGN
All prices are VAT excluded.

Charging:
- Initial and subsequent charging of national calls (in seconds) – 60/1
- Initial and subsequent charging of data – 1КВ/1КВ
- Initial and subsequent charging of incoming calls in roaming within the European Union (in seconds) – 1/1
- Initial and subsequent charging of outgoing calls in roaming within the European Union (in seconds) – 30/1

The programs Business Web&Talk for BlackBerry are not compatible with private APN and with additional package for data transfer GLOBUL GoWeb.

To use a BlackBerry solution, the customer shall have/ use own BlackBerry® phone or another phone that contains the software required to use the solution, and for the BES solution – the use of BES software, as well.

International zonePrice
Balkan zone0.70 BGN/min.
Zone 10.99 BGN/min.
Zone 21.29 BGN/min.
Zone 31.44 BGN/min.
INMARSAT6.20 BGN/min.
Business UnlimitedBusiness Unlimited SBusiness Unlimited MBusiness Unlimited LBusiness Unlimited XLBusiness Unlimited XXL
Monthly fee5,90 BGN9,90 BGN16,90 BGN29,90 BGN65,90 BGN
Included minutes towards all national networks and for international calls toward countries from Zone I0 min30 min50 min100 min300 min
Included minutes towards all mobile and fixed numbers within GLOBUL network0 min0 minUnlimited*
Included minutes in groupUnlimited*
Price per minute for calls in GLOBUL mobile network after consumption of the included minutes0,30 BGN0,16 BGN0,14 BGN0,12 BGN0,10 BGN
Price per minute for calls in GLOBUL fixed network after the consumption of the included minutes0,15 BGN0,11 BGN0,09 BGN0,07 BGN0,05 BGN
Price per minute call toward national mobile network after the consumption of the included minutes0,30 BGN0,28 BGN0,27 BGN0,26 BGN0,25 BGN
Price per minute call toward national fixed network after the consumption of the included minutes0,30 BGN0,16 BGN0,14 BGN0,12 BGN0,10 BGN
Initial credit limit50 BGN100 BGN100 BGN100 BGN150 BGN
Prices are VAT excluded

 

* Within the reasonable consumption of 1500 minutes per month. When usage is above GLOBUL charges calls in group 0.01 BGN/minute and calls within GLOBUL mobile and fixed network according to above mentioned tariffs.

Minimum initial charging is 60" and after that the charging is per second

The tariff is valid and shall be granted to new business customers, signing a Contract for mobile services or for existing business customers upon signing an Appendix to “ZAEDNO” loyalty program at the applicable terms thereto. The minimum required number of SIM cards for activation and usage under the program is 1 (one).

Prices for international calls

International zonePrice
Balkan zone0,70 BGN/min
I international zone0.99 BGN/min
II international zone1.29 BGN/min
III international zone1.44 BGN/min
INMARSAT6.20 BGN/min

Prices are VAT excluded.

Minimum initial charging is 60" and after which the charging is per second.

Business Web&Talk GLOBUL Business Web&Talk Lite GLOBUL Business Web&Talk Start GLOBUL Business Web&Talk Extra GLOBUL Business Web&Talk Super GLOBUL Business Web&Talk Ultra
Included minutes for calls to all national networks, for calls to numbers from International Zone 1, Zone 2 and Zone Balkans, as well as in roaming in European Union* 100 min. 200 min. 400 min. 600 min. 1600 min.
Included megabytes (МВ) Unlimited
Included МВ at maximum attainable speed 200 MB 400 MB 800 MB 1200 MB 3200 MB
Included minutes for calls in Closed group Unlimited
Price for calls in Closed group after depletion of the minutes, included in the package (per min.) 0.00 BGN
Price for calls to numbers from the mobile and fixed GLOBUL networks after depletion of the minutes, included in the package (per min.) 0.16 BGN 0.12 BGN 0.10 BGN 0.08 BGN 0.08 BGN
Price for calls to other national fixed networks after depletion of the minutes, included in the package (per min.) 0.16 BGN 0.12 BGN 0.10 BGN 0.08 BGN 0.08 BGN
Price for calls to other national mobile networks after depletion of the minutes, included in the package (per min.) 0.20 BGN 0.18 BGN 0.16 BGN 0.14 BGN 0.12 BGN
Monthly fee 13.90 BGN 19.90 BGN 29.90 BGN 38.90 BGN 89.90 BGN
Initial credit limit 50 BGN 100 BGN 100 BGN 150 BGN 150 BGN
Prices are VAT excluded.

* The number of minutes, which may be used for calls to International Zone 1, Zone 2 and Zone Balkans, as well as in roaming European Union roaming is up to 10, 20, 40, 60 and 160 from all included in the selected package, respectively, GLOBUL Business Web&Talk Lite, GLOBUL Business Web&Talk Start, GLOBUL Business Web&Talk Extra, GLOBUL Business Web&Talk Super and GLOBUL Business Web&Talk Ultra.

International calls
International zone Price
(after depletion of the included minutes, if applicable)
Zone Balkans 0.70 BGN/min
International Zone 1 0.99 BGN/min
International Zone 2 1.29 BGN/min
International Zone 3 1.44 BGN/min
INMARSAT 6.20 BGN/min

Prices are VAT excluded.