Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Telenor prepaid plans archive

You are here

Telenor prepaid plans archive

49,99 лв.

препоръчителна цена на пакета

С предплатен пакет Tеленор с мобилен телефон Telenor M100, вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#.

1 SIM карта със стандартен предплатен план на Теленор
20 лв. кредит, валиден до 31.12.2016 г.
Мобилен телефон Telenor M100

ABOUT THE PLAN

Предплатен пакет Теленор с мобилен телефон Telenor M100 ви предоставя комбинация от:

Предплатен стартов пакет Теленор, ползващ стандартен предплатен план на Теленор  с възможност за ползване на множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#
Първоначален кредит от 20 лв., валиден до 31.12.2016 г.
Мобилен телефон Telenor M100

TERMS

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение 20 лв. първоначален кредит, валиден до 31.12.2016 г.

При активация на картата след 31.12.2016 г. първоначалният кредит от 20 лв. не се предоставя.

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Разговори към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.
Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 03.09.2015 г. до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

99,99 BGN

препоръчителна цена на пакета

С предплатен пакет Tеленор с мобилен телефон Huawei Y330, вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#.

1 SIM карта със стандартен предплатен план на Теленор
50 лв. кредит под формата на първоначален кредит от 5 лв. и 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, с валидност 30 дни след предоставянето им
Мобилен телефон Huawei Y330

ABOUT THE PLAN

Предплатен пакет Теленор с мобилен телефон Huawei Y330 ви предоставя комбинация от:

Предплатен стартов пакет Теленор, ползващ стандартен предплатен план на Теленор  с възможност за ползване на множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през My Menu *123#
50 лв. кредит под формата на първоначален кредит от 5 лв. и 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, с валидност 30 дни след предоставянето им
Мобилен телефон Huawei Y330

TERMS

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение :

5 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата
45 лв, предоставени под формата на 9 автоматични презареждания от 5 лв. през последователни периоди от 30 дни, считано от активация на картата, с валидност 30 дни след предоставянето им

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Разговори към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Разговори към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Автоматично презареждане

Картата от предплатения пакет Теленор с мобилен телефон Huawei Y330 е с активирано автоматично презареждане на кредит. На всеки 30 дни след активиране на картата, за период от 9 месеца, тя ще бъде зареждана автоматично с 5 лв. Валидността на кредита, зареден с всяко едно такова автоматично презареждане е 30 дни, считано от момента на съответното презареждане.

Ако към момента на автоматично презареждане в картата е наличен кредит, с валидност по-дълга от 30 дни, то кредитът от автоматичното презареждане ще присвои валидността на наличния кредит.От друга страна, ако наличният кредит е с валидност по-кратка от 30 дни, общият нов кредит след презареждането ще придобие валидност 30 дни.

След изтичане на срока на валидност на автоматичното презареждане, в случай че не е направено ново презареждане, кредитът ще бъде изгубен.

В случай че предстои ново автоматично презареждане, наличният кредит от предходно такова губи преди новият да бъде зареден. Изключение правят случаите, в които междувременно е направено презареждане, удължаващо валидността на наличния кредит и към момента на новото автоматично презареждане той не е с изтекла валидност.

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 03.09.2015 г. до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

Условия, валидни до 30.11.2015 г.

С предплатен пакет Tеленор вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и специални условия при активиране на картата и при всяко презареждане.

1 SIM карта

3 лв. кредит за 60 дни

100 минути към мобилни номера на Теленор при активиране на картата

До 150 минути към мобилни номера на Теленор при презареждане в промоционалния период

За пакета

С предплатен пакет Tеленор ползвате стандартен предплатен план на Tеленор със специални условия при активиране на картата и при всяко направено презареждане в промоционалния период до 30.11.2015 г., както следва:

100 минути към мобилни номера на Теленор при активиране на картата
до 150 минути към мобилни номера на Tеленор при презареждане в промоционалния период

Условия

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен план на Теленор и имате на разположение 3 лв. първоначален кредит, валиден за 60 дни след активиране на картата. Освен това се възползвате и от специални условия при активиране и при всяко презареждане на картата в рамките на промоционалния период – от 1.07.2015 г. до 30.11.2015 г.

Специални условия
Теленор мобилни минути, валидни за 14 дни от получаването им
При активиране на картата 100 минути
При презареждане от 6 до 9 лв. 100 минути
При презареждане от 10 лв. или повече 150 минути
Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен план на Теленор
Минути към всички национални мрежи 0,39 лв./мин.
Минути към 5 номера от група За приятели 0,25 лв./мин.
SMS към национални мрежи 0,25 лв./SMS
MMS в мрежата на Теленор 0,25 лв./MMS
Мобилен интернет в България 2,40 лв./ МВ

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за предплатени услуги и пакети.

Тарифирането на национални разговори се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

При пренос на данни в страната и ползване на допълнителни пакети с включени МВ, тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB (1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 KB).

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта

Минутите, които се получават при активиране на картата и при презареждане, са валидни за 14 дни, считано от активацията или до закупуване на допълнителен пакет с включени минути за разговори, което от двете настъпи по-рано. След като периодът на валидност на специалните условия изтече, те спират да се предоставят.

В случай че активирате картата си след изтичане на промоционалния период, ще използвате условията на стандартния предплатен план на Теленор. Можете да следите тази страница, на която ще ви информираме, ако има други специални условия към момента на активиране на вашата предплатена карта, които също ще ползвате.

За ползването на минутите, които се получават при презареждане на предплатената карта, по време на промоционалния период, се заплаща такса от 2,50 лв., която се приспада от наличния кредит при всяко презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече.

Номерата от мрежата на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност.

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията при спазване разпоредбите на българското законодателство, включително да удължава посочения промоционален период.

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 01-11-2014 до изчерпване на количествата.

Всички цени са с включен ДДС.

Валидност на SIM картата и кредита

Период на валидност на картата и на кредита при презареждане на кредит, в случай че ползвате някой от изброените по-долу предплатени планове:

Стандартен предплатен план Теленор
Предплатен план Приятели
Предплатен план Теленор

Период на валидност при активация на картата SIM карта Кредит
365 дни 60 дни
Удължаване периодът на валидност на кредита (картата), в случай че текущият е по-малък от периода на валидност, който се предвижда за новото презареждане Презареден кредит (сума за разговори) от 6.00лв. до 9.99лв. Презареден кредит (сума за разговори) от 10.00лв или повече*
SIM карта Кредит SIM карта Кредит
365 дни 60 дни 395 дни 90 дни

При зареждане на карта, ползваща предплатен план, различен от посочените по-горе, валидността на кредита (картата) се увеличава със 60 или 90 дни (съответно за презареждания на стойност 6,00-9,99 лв. или 10 и повече лв.*), в случай че оставащият период на валидност на кредита (картата) е по-малък от периодa на валидност, който се предвижда за новото презареждане.

*За презареждане от 10 лева или повече ще се считат и няколко презареждания, с обща стойност 10 лв. или повече, направени в рамките на 30 дни.

В случаите, в които текущият период на валидност на картата (и/или на кредита), която се зарежда, е по-голяма от периода на валидност на кредита (картата), който се предвижда за съответно презареждане, то текущият период на валидност на картата (или на кредита) няма да се промени.

Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущ кредит, то той се губи.

Ако периодът на валидност на картата не бъде удължен, то тя ще се деактивира автоматично след изтичането му и повече няма да можете да използвате този мобилен номер. В този случай се губят наличния кредит и неизразходеното включено потребление.

ВАЖНО!

След направено презареждане, ще бъдете уведомени с SMS за периодa на валидност на кредита.