Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Е-фактура

Вие сте тук

Услугата е предназначена за всички клиенти на Yettel на частни или бизнес абонаментни планове.

Е-фактура не може да се използва от потребители на предплатените програми на Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

Когато електронен достъп до фактури в приложението Yettel или уеб портала Yettel се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез този номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато електронен достъп до фактури в приложението Yettel или уеб портала Yettel се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или от номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако имаш само един номер, след като създадеш своя Yettel профил, с който можеш да влизаш в приложението Yettel и уеб портала Yettel, ще получиш електронен достъп до фактурите си с права като „Основен номер“.

Този отговор помогна ли ти?

Да. Услугата е достъпна за всички вече регистрирани потребители в Yettel, използващи абонаментни или бизнес програми. Новорегистрираните потребители получават достъп до услугата до 24 часа след регистрацията си.

Този отговор помогна ли ти?

В уеб портала Yettel имаш достъп до всички фактури за последните 6 (шест) отчетни периода.

Този отговор помогна ли ти?

Фактури по всички твои клиентски номера ще можеш да виждаш, ако за номера, с който влизаш в уеб портала Yettel си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“. Само номера с такова ниво на оторизация могат да виждат пълна информация за фактурите по всички клиентски номера на собственика на номерата.

Този отговор помогна ли ти?

Клиентски номер е номерът, под който издаваме твоите фактури. Към един клиентски номер могат да принадлежат един или няколко телефонни номера. Потреблението на всички телефонни номера, които принадлежат на един и същ клиентски номер, се фактурира в една обща фактура.

Цялата сума по твоята фактура за твоя клиентски номер можеш да виждаш, ако за номера, с който влизаш в уеб портала Yettel си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“. Само номера с такова ниво на оторизация могат да виждат пълна информация за фактурите по всички клиентски номера на собственика на номерата.

Този отговор помогна ли ти?

Можете да откриете информация за вашия клиентски номер по следните начини:
На началната страница на услугата Е-фактура
На страницата на всяка отделна фактура, редом до информацията за фактурата (номер на фактура и дата на издаване) е посочен и клиентският номер.
Във вашата месечна фактура на хартия
В справката за общо потребление, получавана по имейл, при абонамент за безплатната услуга @Фактура
Чрез SMS със съдържание 11 на номер 1000, като цената на SMS-a е според вашия тарифен план.
Безплатно на *123#

Този отговор помогна ли ти?

За да виждаш детайлната справка за потребление за твоя телефонен номер, е необходимо да си заявил такава подробна справка. Можеш да го направиш по един от следните начини:

чрез услугата Допълнителни услуги от раздел „Услуги“ в портала Yettel
чрез обаждане на номер 123 (таксува се според вашия тарифен план)
като подадеш заявление за активиране на тази услуга в най-близкия магазин на Yettel

След като заявиш онлайн детайлна справка, при вход в приложението Yettel и уеб портала Yettel тя ще бъде достъпна в електронен формат за твоя телефонен номер.

Този отговор помогна ли ти?

Възможните причини да не мога да прегледам Е-фактурите си са:

Нивото на оторизация на твоя достъп не позволява пълен достъп до твойте Е-фактури*
Ползваш предплатени планове за услуги на Yettel
Вече не ползваш услугите на Yettel

* Пълен електронен достъп до Е-фактура имат номера, за които си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“. Само номера с такова ниво на оторизация имат достъп до всички функции на Е-фактура.

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да изтеглиш и запазиш на компютъра си своите фактури чрез опцията Експорт. Тя е налична за всяка фактура, достъпна онлайн в портала Yettel , в раздел „Сметка и плащане“ , секция „Е-фактура“.

Този отговор помогна ли ти?

Имаш възможност да изтеглиш своите фактури в различни файлови формати:
електронно подписана фактура - в PDF формат, заверен с електронен подпис
PDF, XLS, CSV и XML..

Изтегляне на Е-фактура Оригинал

Клиентите, които имат активна услугата Е-фактура Оригинал, имат възможност да изтеглят своята фактура в PDF формат, заверена с електронен подпис.


Експорт в XLS формат

Всеки клиент може да изтегли своята фактура в табличен вид, под формата на Excel файл.


Важно: При експорт в PDF, XLS, XML и CSV формат изтегленият файл съдържа информация, в зависимост от правата на номера за електронен достъп до фактури в приложението Yettel и уеб портала Yettel .


Когато влизаш в приложението Yettel или уеб портала Yettel с номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез него с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато влизаш в приложението Yettel или уеб портала Yettel с номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или с номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:
- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако имаш само един номер, след като създадеш своя Yettel профил, с който можеш да влизаш в приложението Yettel и уеб портала Yettel , ще получиш електронен достъп до фактурите си с права като „Основен номер“.

Този отговор помогна ли ти?

Да. От „Настройки“ на страницата на Е-фактура избери опция „Настройки за известия“. Там можеш да посочиш начин за известяване на нова фактура - чрез SMS или имейл. Попълни телефонен номер и/или имейл адрес и запиши с бутона "Запази".
При излизане на нова фактура, ще получиш известие в предпочетения формат.

Този отговор помогна ли ти?

Да. От страницата „Настройки за известия“, която е достъпна през раздел „Сметка и плащане“ > Е-фактура > „Настройки“, от маркирайте типа или типовете известие и запишете промените с бутона "Запази".

Този отговор помогна ли ти?

Можете да настроите изтеглените CSV файлове да бъдат отваряни директно с Microsoft Excel. Aко използвате стандартните настройки на тази програма, файловете ще се четат нормално.

В случай, че имате специфични настройки на своя компютър, следният съвет за вмъкване на данни от текстов файл в Microsoft Excel ще ви бъде полезен (примерните екрани са валидни за Microsoft Excel 2010).

1. След вход в портала Yettel изберете Сметка и плащане > E-Фактура > Експорт срещу фактурата за желания период.

2. Изберете един от предлаганите текстови файлове, например details_1.csv.

3. Системата генерира диалогов прозорец, с който ви предлага да запазите или отворите файла.

4. Запишете файла в желаната от вас директория на вашия компютър (по подразбиране се запазва в папка Downloads за по-нови версии на приложението Microsoft Excel).

5. Отворете приложението Microsoft Excel, след което селектирайте първото квадратче от таблицата - така ще селектирате реално цялото платно.

6. Сега изберете последователно меню Data > From text (за Excel 2003 или по-стари версии, изберете Data > Import External Data > Import Data).

7. В диалогoвия прозорец, който се зарежда, изберете тип на файла да бъде текстови файлове (Text files .. ) и изберете файла, който преди това записахте, т.е. файла, от който искате да вмъкнете информация. След това изберете "Import".

8. Приложението генерира диалогов прозорец, в който настройките трябва да бъдат такива, каквито ги виждате на екрана. Уверете се, че за полето File Origin е избрана стойността 1251 : Cyrillic (Windows). Изберете "Next >".

9. На следващата стъпка трябва да посочите разделител - изберете Comma. Веднага ще видите ефекта като подравняване на данните в долните колони. След това преминете към следваща стъпка чрез "Next >".

 

10. В този диалогов прозорец трябва да зададете тип на колоните. При първоначално зареждане на диалоговия прозорец е избрана само първата колона. За да изберете всички колони, придвижете скролера до последна колона, натиснете бутон "Shift" от клавиатурата и без да пускате бутона, кликнете с мишката в последната колона. Трябва да получите избиране на всички колони. След като вече сте избрали колоните, от карето "Column data format" изберете типа на полето. Можете да изберете тип General, което ще предизвика зареждане на типовете по подразбиране, или Text, което ще интерпретира данните в текстов формат. Натиснете "Finish", за да приключите.

11. Приложението извежда диалогов прозорец, с който ви пита от коя клетка да започне да вмъква данните. По подразбиране, това е клетка А1. Можете да я промените. След натискане на бутона "ОК", реално осъществявате вмъкването на данните в документа.

12. Сега данните са вмъкнати и може да извършвате аритметични операции с тях.

Този отговор помогна ли ти?