Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Проверка на текуща сметка и потребление

Назад

Вие сте тук

Кредитният лимит е сумата, до която имаш възможност да провеждаш разговори и да ползваш услуги, без допълнително обезпечение. Когато сумата от абонаментните такси, текущото потребление и задълженията за минал период на всичките ти SIM карти сумарно надвишат общия им кредитен лимит, изходящите ти обаждания могат да бъдат спрени.

Пример: Имам две SIM карти, едната е с кредитен лимит 30 лв, а другата е с кредитен лимит 70 лв, общият кредитен лимит е 100 лв. Всяка от картите може да изчерпи самостоятелно посочения общ лимит от 100 лв. Ако общите задължения по двете карти надвишат кредитния лимит от 100 лв, то и двете карти могат да бъдат спрени.

Щом наближиш и достигнеш кредитния си лимит Yettel ще те информира с SMS. В случаите, в които достигането на кредитния лимит е осъществено в роуминг или потреблението е натрупано за твърде кратко време е възможно това да не се случи. Последното понякога се случва при използване и закупуване на услуги с добавена стойност в кратък период от време, както и при потребление в роуминг.

Този отговор помогна ли ти?

Услугата Текуща сметка и потребление дава информация за:
Текущата сума на вашето потребление на мобилни услуги
Задължения по фактура за отчетен период
Оставащо потребление на включени минути
Оставащо потребление на включен мобилен интернет
Оставащо потребление на включени съобщения
Оставащо потребление на мобилен интернет в роуминг
Кредитен лимит на вашите номера по фактура

Информация за текуща сметка и потребление се предоставя за телефонния номер, с който в дадения момент ползвате портала Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

Данни за оставащо потребление на минути, мобилен интернет, съобщения и мобилен интернет в роуминг са налични за всички клиенти, които ползват абонаментен план с включени пакети или са закупили допълнителни пакети.

Този отговор помогна ли ти?

За да получиш информация за своята текуща сметка и потребление е необходимо единствено да влезеш в портала Yettel със своя Yettel профил. За повече информация посети инструкциите за регистрация.

След всеки вход в портала автоматично получаваш актуална информация за твоята текуща сметка и потребление към последната дата на обновяване - на началната страница на портала или в секцията „Сметка и плащане“.

Този отговор помогна ли ти?

Текуща сметка представлява текущата сума от твоето потребление на услуги към даден момент на обновяване, в рамките на текущия период на отчитане. Текущата сметка е без ДДС и не включва месечни абонаментни такси, отстъпки и лизингови вноски за устройства.

Този отговор помогна ли ти?

Задълженията за минал период представляват сумата от твоето потребление на услуги по фактура. Можеш да ги откриеш в карето „Дължима сума“ в уеб портала, заедно с периода, за който се отнасят.

Задълженията за минал период са с ДДС и включват месечни абонаментни такси, отстъпки, лизингови вноски за устройства, както и неплатени задължения за предходен период.

Този отговор помогна ли ти?

Това е пакет с включени минути, който се предлага с абонаментните програми на Yettel или може да бъде закупен допълнително от клиентите на абонаментни и корпоративни планове.

При проверка на пакет минути в YettelApp портал и приложение получаваш информация за:
- общ брой пакети минути, които ползваш
- оставащите минути от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ брой минути, предоставени за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ти?

Това е пакет с включен трафик за мобилен интернет, според абонаментния план, който ползваш, или според закупените от теб допълнителни пакети за мобилен интернет.

При проверка на оставащо потребление на мобилен интернет получаваш информация за:
- общ брой пакети за мобилен интернет, които ползваш
- оставащия трафик за мобилен интернет от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ обем трафик мобилен интернет предоставен за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ти?

Това е пакет с включени SMS/MMS съобщения, според абонаментния план, който ползваш, или според закупените от теб допълнителни пакети.

При проверка на оставащо потребление на пакети съобщения получаваш информация за:
- общ брой пакети със съобщения, които ползваш
- оставащите съобщения от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ брой съобщения, предоставени за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ти?

Данните за твоята текуща сметка и потребление се обновяват автоматично на определен интервал от време като данните, които виждаш са валидни към посочената дата на обновяване.
След вход в портала автоматично получаваш актуална информация за твоята текуща сметка и потребление към последната дата на обновяване, както и информация за самата дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ти?