Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Проверка на текуща сметка и потребление

Вие сте тук

Потърсете отговор на вашия въпрос

Услугата Текуща сметка и потребление дава информация за:
Текущата сума на вашето потребление на мобилни услуги
Задължения по фактура за отчетен период
Оставащо потребление на включени минути
Оставащо потребление на включен мобилен интернет
Оставащо потребление на включени съобщения
Оставащо потребление на мобилен интернет в роуминг
Кредитен лимит на вашите номера по фактура

Информация за текуща сметка и потребление се предоставя за телефонния номер, с който в дадения момент ползвате портала Yettel.

Този отговор помогна ли ви?

Данни за оставащо потребление на минути, мобилен интернет, съобщения и мобилен интернет в роуминг са налични за всички клиенти, които ползват абонаментен план с включени пакети или са закупили допълнителни пакети.

Този отговор помогна ли ви?

За да получиш информация за своята текуща сметка и потребление е необходимо единствено да влезеш в портала MyTelenor със своя Yettel профил. За повече информация посети инструкциите за регистрация.

След всеки вход в портала автоматично получаваш актуална информация за твоята текуща сметка и потребление към последната дата на обновяване - на началната страница на портала или в секцията „Сметка и плащане“.

Този отговор помогна ли ви?

Текуща сметка представлява текущата сума от твоето потребление на услуги към даден момент на обновяване, в рамките на текущия период на отчитане. Текущата сметка е без ДДС и не включва месечни абонаментни такси, отстъпки и лизингови вноски за устройства.

Този отговор помогна ли ви?

Задълженията за минал период представляват сумата от твоето потребление на услуги по фактура. Можеш да ги откриеш в карето „Дължима сума“ в уеб портала, заедно с периода, за който се отнасят.

Задълженията за минал период са с ДДС и включват месечни абонаментни такси, отстъпки, лизингови вноски за устройства, както и неплатени задължения за предходен период.

Този отговор помогна ли ви?

Това е пакет с включени минути, който се предлага с абонаментните програми на Yettel или може да бъде закупен допълнително от клиентите на абонаментни и корпоративни планове.

При проверка на пакет минути в MyTelenor портал и приложение получаваш информация за:
- общ брой пакети минути, които ползваш
- оставащите минути от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ брой минути, предоставени за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ви?

Това е пакет с включен трафик за мобилен интернет, според абонаментния план, който ползваш, или според закупените от теб допълнителни пакети за мобилен интернет.

При проверка на оставащо потребление на мобилен интернет получаваш информация за:
- общ брой пакети за мобилен интернет, които ползваш
- оставащия трафик за мобилен интернет от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ обем трафик мобилен интернет предоставен за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ви?

Кредитения лимит е допустимата граница на потребление на мобилни услуги за всеки абонат на Yettel. Когато сумата от текущото потребление и задълженията за минал период надвишат кредитния лимит, изходящите ви обаждания могат да бъдат деактивирани. Освен за стойността на кредитния лимит тази проверка дава информация и за вашето потребление към момента, като процент от кредитния лимит.

Този отговор помогна ли ви?

Кредитния лимит е общ за всички номера по дадена фактура. Например ако имате два номера, които излизат на една фактура, кредитният лимит ще е общ за двата номера, а съобщението, което ще видите ще бъде: „Вашият кредитен лимит е Х лв. за 2 карти. Към момента сте използвали Y% от вашия кредитен лимит ”

Този отговор помогна ли ви?

Това е пакет с включени SMS/MMS съобщения, според абонаментния план, който ползваш, или според закупените от теб допълнителни пакети.

При проверка на оставащо потребление на пакети съобщения получаваш информация за:
- общ брой пакети със съобщения, които ползваш
- оставащите съобщения от всеки пакет, в рамките на текущия отчетен период
- общ брой съобщения, предоставени за текущия отчетен период за всеки пакет

Данните са валидни към посочената дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ви?

Данните за твоята текуща сметка и потребление се обновяват автоматично на определен интервал от време като данните, които виждаш са валидни към посочената дата на обновяване.
След вход в портала автоматично получаваш актуална информация за твоята текуща сметка и потребление към последната дата на обновяване, както и информация за самата дата на обновяване.

Този отговор помогна ли ви?