Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Е-фактура

You are here

Да. От страницата „Настройки за известия“, която е достъпна през раздел „Сметка и плащане“ > Е-фактура > „Настройки“, от маркирайте типа или типовете известие и запишете промените с бутона "Запази".

Was this helpful?