Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Въведение

Вие сте тук

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за „Yettel България“ ЕАД.

Затова с тази Политика Ви информираме за начина, по който обработваме лични данни при избора на доставчици, както и във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на отношения с наши доставчици.

С цел по-голяма яснота и за удобство на читателите, на определени места в настоящата Политика сме посочили примери, които илюстрират защо и/или как Yettel обработва лични данни. Тези примери не са изчерпателни.

There is currently no content classified with this term.