Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Права на физическите лица

Вие сте тук

Физическите лица, чиито лични данни Yettel обработва съгласно тази Политика, имат право:
да поискат от Yettel достъп до и/или корекция на отнасящите се за тях лични данни, съгласно предвиденото в Регламента;
да поискат от Yettel да ограничи обработката на отнасящи се за тях лични данни и/или да ги изтрие, в случаите, предвидени в Регламента;
да възразят срещу обработката на лични данни, отнасящи се за тях, съгласно предвиденото в Регламента;
да подадат жалба до Комисия за защита на личните данни, в случай че според тях Yettel нарушава законодателството за защита на личните данни.

There is currently no content classified with this term.