Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Срокове за съхранение на лични данни

Вие сте тук

Yettel съхранява личните данни, които обработва съгласно тази Политика, толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в нея (напр. за срока на валидност на договорите със съответните доставчици, до уреждане на взаимоотношенията между страните, до изтичане на приложими давностни срокове или др.), или за да бъдат спазени изисквания на приложимото законодателство. Например, Yettel е длъжно да съхранява данните, съдържащи се документи за данъчен и осигурителен контрол, за период от 11 години.

There is currently no content classified with this term.