Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Информация за връзка с Yettel

Вие сте тук

За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни съгласно тази Политика може да се обръщате към нашия Център за обслужване на клиенти.

Информацията за контакт с Центъра за обслужване на клиенти е публикувана на следната страница www.yettel.bg/bg/private/online-request

Центърът за обслужване на клиенти на Yettel може да Ви помогне да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.

Тази Политика е актуална към 01.10.2018 година и може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на засегнатите лица или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.

There is currently no content classified with this term.