Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Фактура

Вие сте тук

Информация за други услуги – например лизинг, детайлна справка за потреблението

Следи детайли на твоя план и месечна сметка, потребление на минути и мегабайти, включени пакети и услуги и такива, които са допълнително закупени в твоята фактура в електронен формат, в приложението Yettel или на Yettel портала.

Възползвайте се от подробна информация за фактура в електронен формат.

След 10.09.2020 г. основният начин за получаване на фактура е през мобилното приложение Yettel или уеб портала Yettel. За вход в тези дигитални канали е необходимо да имаш Yettel профил. Ако все още нямаш Yettel профил, може да го създадеш като следваш стъпките тук.

Вижте повече за Yettel

Във фактурата от Yettel е включена полезна и изчерпателна информация за елементите, които формират месечната ти сметка, като:

абонаментен план, принцип на тарифиране и включени пакети
закупени допълнителни пакети към основния план
потребление по дестинации - в и извън мрежата на Yettel, МВ, SMS, роуминг и т.н
потребление на услуги от закупените пакети, както и потребление извън включените пакети
предоставени отстъпки, ако са налични
общо дължима сума за конкретния мобилен/фиксиран номер за отчетния период
информация за други услуги – например лизинг, детайлизирана справка за потреблението

По този начин виждаш детайлите от твоята месечна сметка, които те интересуват, ясно представени и на едно място.

Когато електронен достъп до фактури в приложението Yettel или уеб портала Yettel се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Основен номер“ или „Номер на Администратор“, чрез този номер с такова ниво на оторизация ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- фактури по всички твои клиентски номера
- детайлизирани сметки, съдържащи обобщена информация, за всички твои номера
- детайлизирани справки за тези твои номера, за които си заявил такива подробни справки

Когато електронен достъп до фактури в приложението Yettel или уеб портала Yettel се осъществява от твой номер, за който си задал права на „Оторизиран номер“ или от номер, за който не са зададени права от теб, чрез този номер ще можеш да виждаш:

- данни за текущото потребление на номера, с който си влязъл в предпочитания от теб дигитален канал
- детайлизирана сметка, съдържаща обобщена информация, само за този номер;
- детайлизирана справка само за този номер, ако си заявил такава

Ако имаш само един номер, след като създадеш своя Yettel профил, с който можеш да влизаш в приложението Yettel и уеб портала Yettel, ще получиш електронен достъп до фактурите си с права като „Основен номер“.

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да заявиш детайлизирана справка за твой телефонен номер като имаш възможност да избираш между два формата:

детайлизирана справка в електронен формат, която можеш да заявиш по два начина:
- в Yettel уеб портала като влезеш в портала с Yettel профила за номера, за който искаш да заявиш детайлизирана справка в електронен формат
- в предпочитан от теб магазин на Yettel с попълване на заявление
детайлизирана справка на хартия, която можеш заявиш в предпочитан от теб магазин на Yettel едновременно със заявяване на фактура на хартия, ако не е вече заявена.
детайлизирана справка на електронен формат и/или хартия, която можеш заявиш чрез подавне на заявление за еднократна/ежемесечна детайлизирана справка като посочиш номера, за който искаш да я получаваш по имейл на info@yettel.bg, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). ! Ако получаваш фактура само на електронен носител не можеш да заявиш получаване на детайлизирана справка на хартиен носител.


Важно!

Ако искаш да се откажеш от това да получаваш фактура на хартиен носител и ако към нея имаш заявена и детайлизирана справка на хартия, при отказ от фактура на хартия се деактивира и детайлизираната справка на хартия. Затова ако държиш да я получаваш онлайн през мобилното приложение Yettel или уеб портала Yettel, е необходимо допълнително да заявиш детайлизирана справка в електронен формат като си избереш един от посочените начини – през уеб портала Yettel или отново в магазин на Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

След 10.09.2020 г. твоите фактури за услуги в Yettel се издават в електронен формат и основният начин за получаването им е през мобилното приложение Yettel или уеб портала Yettel.

За електронен достъп до своите фактури е необходимо да си направиш регистрация в някой от Дигиталните канали на Yettel:
мобилното приложение Yettel
уеб порталът Yettel

В тези дигитални канали на Yettel имаш възможност да преглеждаш месечните си фактури и детайлизирана справка онлайн по всяко време.

Ако все пак предпочиташ да получаваш хартиена фактура, можеш да подадеш заявление за това в предпочитан от теб магазин на Yettel.

Все пак помогни ни да постъпим отговорно към твоите лични данни и с грижа към природните ресурси. Всичко за твоето месечно потребление можеш да намериш бързо, удобно и по всяко време в мобилното приложение Yettel и на уеб портала Yettel.

Този отговор помогна ли ти?

За да си информиран, Yettel те известява с SMS всеки път, когато излиза твоята месечна фактура.

С това известие ти изпращаме кратка информация за твоята нова фактура – за стойността ѝ и датата на фактуриране. Сумата не включва ДДС, отстъпки от фактура и др. (например направени корекции, трансфер на баланс).


Колко струва

Известяването с SMS е напълно безплатна услуга.

Достъпът до твоите фактури в електронен формат в приложението Yettel и уеб портала Yettel е също безплатен. Необходимо е да имаш Yettel профил за вход в тях.


Как да получа услугата за известяване

Като частен клиент на абонаментни планове за услуги, с включването си в мрежата на Yettel ти автоматично получаваш услугата.

Услугата за известяване за нова фактура с SMS не е достъпна за абонати, ползващи фиксирана телефонна услуга както и за услугата „Интернет за дома“.

Този отговор помогна ли ти?