Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Докато си в чужбина

Назад

Вие сте тук

Когато изполващ мобилни услуги в роуминг и правиш изходящо обаждане към друга държава, различна от тази, в която се намираш, винаги трябва да въведеш кода на страната, към която е изходящото обаждане, преди номера. Пример: ако се намираш в роуминг и искаш да се обадиш на български номер, задължително трябва да набереш +359 и след това самия номер.

Ако не посочиш кода на страната при изходящото обаждане, разговорът няма да може да бъде осъществен или дори има възможност разговорът да бъде отчетен като такъв с добавена стойност, което може да доведе до получаване на висока сметка.

Този отговор помогна ли ти?

Ако искаш да ползваш мобилен интернет в роуминг, Yettel ти предоставя 2 възможности:

да бъдеш таксуван по стандартните цени в роуминг
да закупиш допълнителен роуминг пакет Roam&Surf

В зависимост от страната, в която се намираш, избери една от двете опции в приложението MyTelenor или в мобилния портал за управление на услугите в роуминг, достъпен на адрес lp.telenor.bg.

Този отговор помогна ли ти?

В роуминг се таксуват както изходящите, така и входящите разговори, според твоя роуминг план и в зависимост от това в коя държава и зона се намираш. Вижте повече информация

Този отговор помогна ли ти?

Изпращането на SMS се таксува според роуминг плана, който ползваш и в зависимост от това в коя зона и коя държава се намираш. Вижте повече информация

Този отговор помогна ли ти?

В роуминг получаването на кратки текстови съобщения е безплатно.

Този отговор помогна ли ти?

Можеш да деактивираш получаването на уведомителни SMS с информация за роуминг цените през мобилното приложение MyTelenor. Само влез в Услуги/Управление/Информация за роуминг цени. В менюто ще видиш бутон Деактивирай. 
Ако искаш да спреш получаването на уведомителни SMS-и с информация за роуминг цените, набери безплатно *123#, избери опция 6 Roaming, а после опция 3 SMS Info. Накрая избери опция 1 „Отказ от информация за цени в роуминг“
В случай че искаш пак да започнеш да получаваш информация за цените на роуминг услугите, можеш да го направиш отново безплатно като набереш *123#, избереш опция 6 Roaming, а после опция SMS Info. Накрая избери опция 2 „Информация за цени в роуминг“.

Този отговор помогна ли ти?

Да, когато си в роуминг, можеш да получаваш и изпращаш MMS, стига Yettel да има споразумение за роуминг с този оператор. Получаването на MMS е безплатно, а изпращането е според роуминг плана, който ползваш.

Този отговор помогна ли ти?

Роуминг услугите, предоставени от Yettel, се таксуват на основата на информация, получена от роуминг партньора, за ползваните услуги от потребителите на Yettel. Тази информация се подава към Yettel от съответния оператор ежедневно, но е възможно да има забавяне до един месец от съответния оператор. Yettel таксува тези услуги и ги отразява в месечната фактура на потребителя. За клиенти на предплатени планове, таксуването става в реално време.

Този отговор помогна ли ти?