Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Когато се върнеш в България

Вие сте тук

Roaming Protect има за цел да Ви информира къде в България съществува повишен риск от несъзнателен роуминг, както и да Ви предупреди, ако Вашето мобилно крайно устройство се свърже с нежелана от вас чужда мобилна мрежа. Услугата Roaming Protect e продукт на Комисия за регулиране на съобщенията и е реализиран в рамките на проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз. Roaming Protect може да се достъпи през web или след сваляне на приложение.

На страницата на КРС, на адрес https://roaming.crc.bg е публикувана интерактивна географска карта, на която се визуализират регистрираните чрез приложението случаи на несъзнателен роуминг и се предоставя информация за районите на територията на Република България с най-висок риск от несъзнателен роуминг.За Apple устройства: https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575
Съвместимост:
iPhone
Изисква версия iOS 13.0 или по-нова.
iPod touch
Изисква версия iOS 13.0 или по-нова

За Android устройства: https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp
Съвместимост:
Изисква версия Android 8.1 или по-нова

Този отговор помогна ли ти?

Да, в пограничните райони на България, ако имаш активна роуминг услуга и автоматично зададен избор на мрежа от менюто на ползвания мобилен телефон е възможно включване в мрежата на друг оператор. В такъв случай, въпреки че се намираш в България, разговорът се приема за проведен в роуминг, тъй като си свързан към мрежата на друг оператор. За да избегнеш таксуване на разговори в роуминг, те съветваме да направиш необходимите настройки на мобилния си телефон, като избереш опцията „Ръчен избор на мрежа“.

Този отговор помогна ли ти?

Кратки изходящи текстови съобщения (SMS-и). Ако чуждестранният роуминг партньор не ни предостави информация за мобилните номера, към които си изпращал съобщения в роуминг, тези номера се отбелязват с номер 35989100000..

Този отговор помогна ли ти?