Абонаментни планове

Безкрайни възможности

 • Неограничени MB
 • Забавление по твой избор
 • 100 лв. отстъпка за смарт часовник

 • Неограничени MB
 • Забавление по твой избор
 • 100 лв. отстъпка за смарт часовник

Избери как да купиш

Поръчка на нова SIM карта с нов абонамент.

Искаш да подновиш абонаментния си план?

Онлайн защита – Вземи услугата с 2 месеца тестови период без допълнително заплащане.

Как да взема безплатни мегабайти?

1. Влез в приложението Yettel и отвори банера в секция „За теб“

2. Натисни бутон „Вземи“

3. Наслаждавай се на нашата мрежа с неограничен интернет в България за 6 месеца

Условия за вземане на неограничени MB за 6 месеца

Неограничени MB за 6 месеца се предоставят на клиента под формата на еднократен допълнителен пакет за мобилен интернет с включени неограничени MB за ползване в България на максимално достижима скорост изтегляне/качване за 4G, 4.5G и 5G до 50Mbps/до 38Mbps и 2400 MB за роуминг в зона ЕС. Пакетът може да бъде активиран само на територията на страната и до 10.06.2023 г. за мобилния номер по настоящия договор. Пакетът е с валидност 6 месеца от активирането му, което се осъществява чрез мобилното приложение Yettel. Промоцията е валидна до 31.05.2023 г.

Приоритет на черпене на промоционалните MB:

Неограничените MB предоставени с кампанията ще се черпят с приоритет за срока на тяхната валидност. Изключение правят абонаментни планове с включени допълнителни MB, предоставени само за срока на договора, при които мобилният интернет ще се използва със следната последователност:

 • Неограничени MB предоставени по настоящата кампания
 • Основният пакет с MB включени в плана

В роуминг в зона ЕС, мобилния интернет се използва със следната последователност:

 • Допълнителен пакет предоставен по настоящата кампания
 • Активен допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг
 • Пакет за мобилен интернет в роуминг в зона ЕС, включен в абонаментния план

Планове Total

За да балансираш между разговорите с приятели и времето, в което си цъкаш. С новите планове total ти избираш. Какво обичаш да правиш с телефона ти?

Условия Тарифиране и Отчитане

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще заплатиш пропорционална част от месечния абонамент и ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за разговори
Изходящи национални разговори и разговори в роуминг от зона ЕС към страни от същата зона, включително България, се таксуват на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сек.

Включените национални MB на максимално достижима скорост, както и тези за роуминг в зона ЕС, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ период
След изчерпване на включените на максимално достижима скорост МВ за България или общо за България и роуминг в зона ЕС, скоростите на изтегляне и на качване падат до 2 Мbps
Тарифирането на данни за всяка сесия в България е с точност до килобайт при изразходени над 5 КВ (килобайта) за сесия. При изразходени по-малко от 5КВ се таксуват 5 КВ.
Минималното първоначално и последващото тарифиране на данни в роуминг в зона ЕС е 1KВ.

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

Само мобилни устройства, предлагани от Йеттел България гарантирано могат да ползват функционалностите на 5G мрежата на оператора. Не бихме могли да гарантираме достъп до 5G мрежата, както и правилно функциониране на други устройства, които не са закупени от Йеттел България. Актуален списък с устройствата може да намерите тук.

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Списък на операторите, чрез които може да се ползва 5G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 5G мобилен интернет в роуминг в зона ЕС е нужно:

клиентът да бъде в зоната на 5G покритие на съответния оператор от посочения списък
да ползва 5G съвместимо устройство
5G съвместима SIM карта
да отговаря на условията за ползване на 5G/LTE от Yettel и в България
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G / 4G мрежата на съответния оператор

Можеш да използваш посочения брой минути на месец за изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в зона ЕС и зона Великобритания.
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. Ако си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, можеш да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Промени в договора или абонаментния план

Абонаментен план може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора. Може да бъде заменен със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса. При промяна на абонаментен план, неизразходваните минути/MB, както и промоционални условия, ако такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят. Предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора. Но могат да се извършват само веднъж на отчетен период.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Планове Total Unlimited

С планове Total Unlimited ние ти даваме безкрайни възможности, за да постигнеш повече отколкото си си представял. Избери Total Unlimited, който ти подхожда и се наслади на нашата 5G мрежа. Не спираме да подобряваме качеството на мрежата си. Доказателство за това е петият пореден сертификат Best in Test за най-добра мрежа.

Малко технология помага много, за да се движим повече.

С всеки Total Unlimited план получаваш еднократно 100 лв. отстъпка за избрани смарт часовници.

Задай темпото по твой избор. Разгледай всички модели тук.
Използвай отстъпката до 3 месеца след подписване на договора си.
Посети нашата магазинна мрежа или се обади на нашия онлайн магазин - 0800 900 55.

Възползвай се от отстъпката в нашата магазинна мрежа или с обаждане на телефона на нашия онлайн магазин - 0800 900 55, от 9:00 ч. до 18:00 ч. в работни дни, безплатен за България.

Позиции за достъп до дигитални услуги по избор:

С план Total unlimited имаш свободни позиции, които да запълниш с дигитални услуги по избор. Можеш да сменяш услугите една с друга веднъж на 30 дни през приложението Yettel

Без допълнително заплащане до 12 месеца
Управляваш сам през мобилното приложение Yettel
Възможност да сменяш услугите си в позиции веднъж всеки месец

HBO Max

Deezer

Капитал

Bookmate

iZZI

Условия за използване на позиции за дигитални услуги

Услугите се използват без допълнително заплащане за определен срок, в зависимост от абонаментния ти план. След изтичане на този срок, дигиталните услуги могат да се ползват на преференциална цена, ако се активират в позиция. Активните услуги в позициите остават такива и след изтичане на първоначалния срок на договора.

Управлението (активиране и деактивиране) на дигитални услуги в позиции става от приложението Yettel, в секция Услуги. Допълнителна информация за всяка една услуга можеш да намериш тук. Деактивацията на услуга в позиция прекратява достъпа до нея веднага.

Възможно е всичките ти позиции да са заети от активирани дигитални услуги и да нямаш свободна, която да ползваш.
Възможно е позициите да не са достъпни (да са заключени). Това се получава, когато деактивираш дигитална услуга от позиция преди изтичане на 1 месец от активацията ѝ. До изтичане на този месец позицията ще остане заключена. След това ще можеш да активираш нова дигитална услуга в нея.
Възможно е конкретната дигитална услуга да е активирана като допълнителен пакет срещу заплащане. За да я активираш в позиция, трябва преди това да деактивираш допълнителния пакет. Когато деактивираш допълнителен пакет, достъпът до услугата се прекратява след изтичане на период, за който си заплатил и едва след това може да активираш тази услуга в позиция.

Условия за отчитане и тарифиране

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.
За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще заплатиш пропорционална част от месечния абонамент и ще получиш пропорционален брой от включените на месец минути за разговори.
Изходящи национални разговори и разговори в роуминг от зона ЕС към страни от същата зона (включително България) се таксуват на минута с минимално първоначално време за таксуване от 60 сек.

Включените национални MB на максимално достижима скорост, както и тези за роуминг в зона ЕС, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ период. Максимално достижима скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Yettel при download/upload – до 100/38 Mbps, в 4.5G до 150/38 Mbps. Максимално достижима скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Yettel при download/upload – до 1 Gbps/150Mbps. Минималното първоначално и последващото тарифиране на данни в роуминг в зона ЕС е 1KВ. След изчерпването на включените MB за роуминг в зона Балкани и Турция, потреблението се таксува съгласно актуалната ценова листа на Yettel. Включените MB за зона Балкани и Турция, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ период. Принцип на първоначално/последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг в зона Балкани и Турция (в KB): 100/100.

В зависимост от използваната азбука, дължината на един SMS (включително препинателни знаци и интервали) варира между 160 символа на латиница или до 70 символа на друга азбука, в това число кирилица. За повече информация, прочети тук .

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

Само мобилни устройства, предлагани от Йеттел България гарантирано могат да ползват функционалностите на 5G мрежата на оператора. Не бихме могли да гарантираме достъп до 5G мрежата, както и правилно функциониране на други устройства, които не са закупени от Йеттел България. Актуален списък с устройствата може да намерите тук.

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират в зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Списък на операторите, чрез които може да се ползва 5G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 5G мобилен интернет в роуминг в зона Европейски съюз, е нужно:

клиентът да бъде в зоната на 5G покритие на съответния оператор от посочения списък, в зона ЕС
да ползва 5G съвместимо устройство
да отговаря на условията за ползване на 5G/LTE от Yettel и в България.
5G съвместима SIM карта
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G / 4G мрежата на съответния оператор.

Можеш да използваш посочения брой минути на месец от съответните абонаментни планове за изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в зона ЕС и зона Великобритания
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. Ако си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, би могъл да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Абонаментен план може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора. Абонаментният план може да бъде заменен към със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса.

При промяна на абонаментен план, неизразходваните минути/MB както и промоционални условия, ако такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят. Предоставят се нови, ако новият абонаментен план включва такива.

Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора. Но трябва да се извършват само веднъж на отчетен период.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Условия на използване на отстъпка за смарт часовник

Отстъпката от 100 лв. за Смарт часовник се предоставя еднократно, при покупка в брой или при вземане на лизинг за 24 месеца, за избрани и налични към всеки един момент Смарт часовници от Yettel. Посочената отстъпка може да се използва в рамките на 3 месеца след сключване на двугодишен договор за абонаментен план Total Unlimited.

Всеки клиент, който се абонира на тарифен план Total Unlimited след 01.02.2023 получава право на последваща отстъпка в размер на 100 лева от избрани смарт часовници.

Отстъпката е със срок на валидност 3 месеца считано от деня на подписване на договора за мобилни услуги за съответния тарифен план Total Unlimited.

Отстъпката от 100 лева е еднократна и важи за всеки сключен договор, който отговаря на условията. Това означава, че ако имаш повече от една карта за мобилни услуги при нас и за всяка от тях преминеш на план Total Unlimited, ще получиш съответния брой отстъпки.

Списък с всички часовници, за които важи отстъпката можеш да намериш ТУК. Посочените цени са без да се взима предвид отстъпката от 100 лева.

Можеш да се възползваш в наш магазин или с обаждане на телефона на нашия онлайн магазин - 0800 900 55, от 9:00 ч. до 18:00 ч. в работни дни, безплатен за България.

При подписване на договор от Total Unlimited, до 24 часа изпращаме специална нотификация на Основния номер по абонамента ( https://www.yettel.bg/bg/customer-service/нива-на-оторизация-на-номера ), в която те уведомяваме, че си направил транзакция и имаш право на отстъпка от 100 лева. Ако междувременно си се възползвал, може да игнорираш това съобщение. В случаите, когато не си извършил такова действие, причината може да е, че за някой от номерата под клиентския ти номер е била извършена промяна на абонаментния план от упълномощено от теб лице друг номер от твоя абонамент, за който си задал права да сключва сделки, но не е в твое владение (например от приятел или роднина с пълномощно, с когото споделяте абонамент). Ако и това не обяснява полученото съобщение, можеш да се свържеш с нас на 123, за да предоставим по-детайлна информация.

Както при подписване на договор от Total Unlimited, така и в случаите, когато клиентът се възползва от отстъпката, до 24 часа изпращаме специална нотификация на Основния номер по абонамента. Ако не си извършил такова действие, възможното и най-вероятно обяснение е, че на карта, която е от твоя абонамент, но си дал за ползване на друг човек (например приятел или роднина), е извършена такава транзакция от упълномощения ползвателя на картата. Ако това не обяснява случая, свържи се с нас 123, за да ти дадем повече информация.

Ценова листа
Цени и условия за услуги в роуминг

Свързаност, знания и забавление

Знаем какво иска твоето дете - мнооого MB. В плановете Тийн, освен стандартно включените в плана MB, има и трафик пакети за любимите приложения. Те ще му дадат свободата да си чати с приятелите, да следи любимите си инфлуенсъри и да слуша тонове музика с Deezer…А ти няма да чуваш мрънкане, че MB пак са свършили.

Трафик пакети

Освен включените MB в плана, Трафик пакетите съдържат МВ за ползване от и към различни типове приложения. Можеш да ги активираш през приложението Yettel.

Чат

Социални мрежи и новини

Музика

Видео

Онлайн защита

Даваме много MB, но защото знаем, че сигурността на детето ти е важна. В плановете Тийн сме включили услугата Онлайн защита. С нея детето ти ще сърфира безопасно. Повече детайли за услугата тук.

В Тийн плановете сме предвидили и достъп до интерактивна образователна среда за обучение и самоподготовка – платформата iZZI .В iZZI ще откриеш дигитално учебно съдържание на 3 издателства (Анубис, Булвест 2000, Klett) на едно място. Специално избрана колекция от учебно съдържание, видеоматериали, игри, симулации и 3D визуализации.

Важно е да знаеш:

Абонаментни планове „Тийн“ са предназначени за ползватели между 6 и 19 годишна възраст и от тях могат да се възползват потребители, които предоставят документ, удостоверяващ възрастта на ползвателя. Документи удостоверяващи възрастта на детето са: Удостоверение за раждане на дете, лична карта / паспорт на дете / Ученическа книжка / ученическа лична карта на дете (заверени от училището).

Условия за използване на позиции за дигитални услуги

В „Позиция за достъп до дигитални услуги“ потребителят може да активира една от услугите HBO Max, Deezer, Bookmate и Капитал , за първите 12 месеца от договора.

Услугите се използват без допълнително заплащане за определен срок, в зависимост от абонаментния ти план. След изтичане на този срок, дигиталните услуги могат да се ползват на преференциална цена, ако се активират в позиция. Активните услуги в позициите остават такива и след изтичане на първоначалния срок на договора.

Управлението (активиране и деактивиране) на дигитални услуги в позиции става от приложението Yettel, в секция Услуги. Допълнителна информация за всяка една услуга можеш да намериш тук. Деактивацията на услуга в позиция прекратява достъпа до нея веднага.

Възможно е всичките ти позиции да са заети от активирани дигитални услуги и да нямаш свободна, която да ползваш.
Възможно е позициите да не са достъпни (да са заключени). Това се получава, когато деактивираш дигитална услуга от позиция преди изтичане на 1 месец от активацията ѝ. До изтичане на този месец позицията ще остане заключена. След това ще можеш да активираш нова дигитална услуга в нея.
Възможно е конкретната дигитална услуга да е активирана като допълнителен пакет срещу заплащане. За да я активираш в позиция, трябва преди това да деактивираш допълнителния пакет. Когато деактивираш допълнителен пакет, достъпът до услугата се прекратява след изтичане на период, за който си заплатил и едва след това може да активираш тази услуга в позиция.

Условия Трафик пакети

Трафик пакетите са валидни от датата на активация, съгласно посоченото по-горе, до края на текущия отчетен период. Подновяват се за всеки отчетен период за срока на договора. Трафик пакетът се деактивира автоматично след изтичане на 24-месечния срок на договора. Потребителят може да активира Трафик пакета отново срещу съответната такса.
Трафик от и към мобилните приложения за съответния Трафик пакет изразходва МВ първо от съответния трафик пакет, след което - от наличните МВ на максимално достижима скорост, включени в плана или допълнително закупени към него. По изключение, ако ползваш допълнително закупени пакети с МВ, предназначени за ползване в роуминг, те се изразходват с приоритет. Едва след изчерпване на МВ от допълнителен пакет с МВ за ползване в роуминг, потреблението за съответните приложения в роуминг ще изчерпва от наличните трафик пакети. Възможно е приложение да генерира потребление от и към външни страници, в които трафикът не се счита за такъв от и към приложенията и черпи от включените в плана или допълнително закупени към него национални и роуминг в зона Европейски съюз МВ. След изчерпването на МВ от трафик пакета, трафикът от и към съответните приложения изразходва от националните и роуминг в зона Европейски съюз МВ, включени или допълнително закупени към абонаментния план, ако са налични такива.
Ако планът е с включени МВ общо за България и роуминг в зона ЕС, след изчерпването им скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. Ако абонаментният план е с включени отделни пакети за национални MB и роуминг МВ в зона ЕС, след изчерпване на включените в плана национални МВ, скоростта на връзката пада до края на отчетния период за целия национален интернет трафик, включително и от и към съответните приложения, до 64 kbps. След изчерпване на включените в плана МВ за роуминг в зона ЕС, таксуването в роуминг, в това число трафик включително и от и към съответните приложения, се осъществява по цена на мегабайт, съгласно актуалната ценова листа на Yettel.
МВ, включени в трафик пакетите на максимално достижима скорост, са достъпни само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – Internet. Важат за използване на територията на Република България и за роуминг в зона ЕС.
Ако скоростта на мобилния интернет е паднала до края на отчетния период, след което се активира допълнителен пакет с национални и роуминг в ЕС МВ, скоростта на мобилната връзка се възстановява до максималната, включително и за трафик от и към приложения, ако включените в съответните трафик паети МВ не са били изразходени преди падането на скоростта. При изтичане на валидността или изразходване на МВ от допълнителния пакет национални MB и роуминг MB в зона ЕС, скоростта на връзката пада за целия национален и роуминг в зона ЕС. А мобилният интернет се таксува, съгласно правилата, описани по-горе.
Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период.

Трафик пакетът Чат включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - WhatsApp, Viber, Cisco Teams, Cisco Meetings, Discord и Zoom. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Социални мрежи включва определен обем MB, според абонаметния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. Oт и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Abv.bg, Mail.bg, Dnevnik.bg, Kapital, Investor.bg. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Трафик пакетът Музика включва определен обем MB, според абонаментния план на максимално достижима скорост. Те могат да се ползват на територията на Република България и роуминг в зона Европейски съюз. От и към мобилните приложения за смартфон и таблет - Apple Music и Deezer. Трафик пакети, включени в абонаментния план без допълнително заплащане за определения в договора период, следва да се активират от потребителя през мобилното приложение Yettel, за да може да се ползват.

Ползване на мобилен интернет в мрежата на Yettel

Само мобилни устройства, предлагани от Йеттел България гарантирано могат да ползват функционалностите на 5G мрежата на оператора. Не бихме могли да гарантираме достъп до 5G мрежата, както и правилно функциониране на други устройства, които не са закупени от Йеттел България. Актуален списък с устройствата може да намерите тук.

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 5G мрежата на Yettel, които ползват съвместими SIM карта и телефон и се намират зона на покритие на 5G/LTE мрежата, могат да използват мобилен интернет чрез 5G/LTE мрежата на Yettel.

Списък на операторите, чрез които може да се ползва 5G мобилен интернет в роуминг се съдържа тук. За използване на 5G мобилен интернет в роуминг в зона ЕС е нужно:

клиентът да бъде в зоната на 5G покритие на съответния оператор от посочения списък
да ползва 5G съвместимо устройство
5G съвместима SIM карта
да отговаря на условията за ползване на 5G/LTE от Yettel и в България
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G / 4G мрежата на съответния оператор

Можеш да използваш посочения брой минути на месец за изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в зона ЕС
Не е необходимо да активираш допълнително услугата роуминг, за да ползваш минутите и МВ в роуминг в зона ЕС. Ако си деактивирал услугата роуминг по собствено желание, можеш да я активираш отново. Виж как да управляваш услугата роуминг тук.

Промени в договора или абонаментния план

Абонаментен план може да бъде променен след изтичане на първия месец от първоначалния срок на договора. Може да бъде заменен със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса. При промяна на абонаментен план, неизразходваните минути/MB, както и промоционални условия, ако такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се губят. Предоставят нови, ако новият абонаментен план включва такива.
Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора. Но могат да се извършват само веднъж на отчетен период.
Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България, освен ако изрично не е посочено друго.

Ценова листа
Цени и условия за услуги в роуминг

Други абонаментни планове и информация