Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

ИНДЕКСАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АБОНАМЕНТИ

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че „Yettel България“ ЕАД ще индексира месечните абонаменти спрямо официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен Индекс на потребителските цени (ИПЦ) за 2023 г., който е в размер на 9.5%. Индексацията ще бъде отразена във фактурите,  издавани от 5 февруари 2024 г.


Въпроси и отговори

Какво представлява Индексът на потребителските цени (ИПЦ)? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в Република България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските домакинства за лично (непроизводствено) потребление. Официално обявеният от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен Индекс на потребителските цени за 2023 г. е 9.5%.

Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексацията ще се приложи за частните и бизнес клиенти на Yettel, които ползват мобилни услуги съгласно условията на подписаните договори.

Кога ще видя промяната във фактурата си? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексираните месечни абонаменти ще бъдат отразени в първата фактура, издадена на и след 5 февруари 2024 г. в зависимост от датата на фактуриране.

Как ще се отрази промяната на месечния ми абонаментен план? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Цената на вашия месечен абонаментен план ще бъде индексирана със средногодишния ИПЦ, публикуван от Националния статистически институт за предходната година - 2023 г., който е 9.5%.

Ще бъдат ли индексирани цените на всички услуги, които ползвам? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, на индексация подлежи единствено цената на месечните абонаментни планове за мобилни услуги.

Имам закупено от вас мобилно устройство на лизинг. Лизинговата вноска ще бъде ли индексирана? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, лизинговите вноски не подлежат на индексация.

Кои услуги няма да бъдат индексирани? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Услугите, които няма да бъдат индексирани, включват предплатени услуги, Интернет за дома, телевизия, домашен телефон, планове за хора със зрителни и слухови увреждания, както и договори за мобилни услуги за частни клиенти, сключени след 05.11.2023 година.

Въпроси и отговори

Архив индексация 2021г. yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че „Yettel България“ ЕАД ще индексира месечните абонаменти спрямо официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) само за 2021 г., който е в размер на 3,3%. Индексацията ще бъде отразена във фактурите, издавани от 5 февруари 2022 г.

Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексацията ще се приложи за частните и бизнес клиенти на Yettel, които ползват мобилни услуги.

Какво представлява Индексът на потребителските цени (ИПЦ)? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

ИПЦ е официален измерител на инфлацията в Република България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските (резидентни) домакинства за лично (непроизводствено) потребление.

Официално обявения от НСИ средногодишен Индекс на потребителските цени за 2021 г. е 3.3%

Кога ще видя промяната във фактурата си? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексираните месечни абонаменти ще бъдат отразени в първата фактура, издадена от 5 февруари 2022 г.

Как ще се отрази промяната на месечния ми абонаментен план? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Цената на Вашия месечен абонаментен план ще бъде индексирана със средногодишния ИПЦ публикуван от Националния статистически институт за предходната година - 2021 г., който е 3.3%.

Ще бъдат ли индексирани цените на всички услуги, които използвам? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, на индексация ще подлежи единствено цената на месечните абонаментни планове за мобилни услуги.

Ще мога ли да прекратя предсрочно своя договор заради индексацията на месечните абонаменти? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Клаузата за индексация на месечните абонаментни е предвидена в индивидуалните договори, които сте сключили с нас. Това не представлява едностранна промяна на договорните отношения, поради което и няма да можете да прекратите предсрочно договорите си, без да заплатите предвидените в договорите неустойки.

Имам закупено от вас мобилно устройство на лизинг. Ще имам ли индексация на таксата за лизинг? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, лизинговите вноски не подлежат на индексация.

Ще се индексират ли месечните абонаменти с ИПЦ за 2020 г. през месец февруари 2022 г.? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, Yettel ще индексира със средногодишния ИПЦ само за предходната 2021 г. през февруари 2022 г.

Имате ли право да извършвате индексация? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексирането на цените по описания тук начин е в съответствие с приложимите закони и сключените от Вас договори с Yettel, и не нарушава актовете на компетентните органи.

Архив 2022

Какво представлява Индексът на потребителските цени (ИПЦ)? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

ИПЦ е официален измерител на инфлацията в Република България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските (резидентни) домакинства за лично (непроизводствено) потребление. Официално обявения от НСИ средногодишен Индекс на потребителските цени за 2022 г. е 15.3% линк

Официално обявения от НСИ средногодишен Индекс на потребителските цени за 2022 г. е 15.3%

Кои клиенти ще бъдат засегнати от индексацията? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексацията ще се приложи за частните и бизнес клиенти на Yettel, които ползват мобилни услуги, съгласно условията на подписаните договори.

Кога ще видя промяната във фактурата си? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Индексираните месечни абонаменти ще бъдат отразени в първата фактура, издадена на и след 5 февруари 2023 г. в зависимост от датата на фактуриране.

Как ще се отрази промяната на месечния ми абонаментен план? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Цената на Вашия месечен абонаментен план ще бъде индексирана със средногодишния ИПЦ публикуван от Националния статистически институт за предходната година - 2022 г., който е 15.3%.

Ще бъдат ли индексирани цените на всички услуги, които ползвам? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, на индексация ще подлежи единствено цената на месечните абонаментни планове за мобилни услуги.

Имам закупено от вас мобилно устройство на лизинг. Ще имам ли индексация на таксата за лизинг? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Не, лизинговите вноски не подлежат на индексация.

Уведомление yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че „Yettel България“ ЕАД ще индексира месечните абонаменти на мобилни услуги с официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) за 2022 г., който е в размер на 15.3%. Индексацията ще бъде отразена във фактурите, издавани от 5 февруари 2023 г.