Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Индексация на цените на месечните абонаменти

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че „Yettel България“ ЕАД ще индексира месечните абонаменти на мобилни услуги с официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) за 2022 г., който е в размер на 15.3%. Индексацията ще бъде отразена във фактурите, издавани от 5 февруари 2023 г.

Въпроси и отговори

ИПЦ е официален измерител на инфлацията в Република България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските (резидентни) домакинства за лично (непроизводствено) потребление. Официално обявения от НСИ средногодишен Индекс на потребителските цени за 2022 г. е 15.3% линк

Официално обявения от НСИ средногодишен Индекс на потребителските цени за 2022 г. е 15.3%

Индексацията ще се приложи за частните и бизнес клиенти на Yettel, които ползват мобилни услуги, съгласно условията на подписаните договори.

Индексираните месечни абонаменти ще бъдат отразени в първата фактура, издадена на и след 5 февруари 2023 г. в зависимост от датата на фактуриране.

Цената на Вашия месечен абонаментен план ще бъде индексирана със средногодишния ИПЦ публикуван от Националния статистически институт за предходната година - 2022 г., който е 15.3%.

Не, на индексация ще подлежи единствено цената на месечните абонаментни планове за мобилни услуги.

Архив

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че „Yettel България“ ЕАД ще индексира месечните абонаменти спрямо официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) само за 2021 г., който е в размер на 3,3%. Индексацията ще бъде отразена във фактурите, издавани от 5 февруари 2022 г.

Въпроси и отговори

ИПЦ е официален измерител на инфлацията в Република България. Той измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от българските (резидентни) домакинства за лично (непроизводствено) потребление.

Официално обявения от НСИ средногодишен Индекс на потребителските цени за 2021 г. е 3.3%

Индексацията ще се приложи за частните и бизнес клиенти на Yettel, които ползват мобилни услуги.

Индексираните месечни абонаменти ще бъдат отразени в първата фактура, издадена от 5 февруари 2022 г.

Цената на Вашия месечен абонаментен план ще бъде индексирана със средногодишния ИПЦ публикуван от Националния статистически институт за предходната година - 2021 г., който е 3.3%.

Не, на индексация ще подлежи единствено цената на месечните абонаментни планове за мобилни услуги.

Клаузата за индексация на месечните абонаментни е предвидена в индивидуалните договори, които сте сключили с нас. Това не представлява едностранна промяна на договорните отношения, поради което и няма да можете да прекратите предсрочно договорите си, без да заплатите предвидените в договорите неустойки.

Не, Yettel ще индексира със средногодишния ИПЦ само за предходната 2021 г. през февруари 2022 г.

Индексирането на цените по описания тук начин е в съответствие с приложимите закони и сключените от Вас договори с Yettel, и не нарушава актовете на компетентните органи.