Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Условия и планове за хора с увреждания

Условия и планове за хора с увреждания

Отстъпка

Лица с трайно намалена работоспособност могат да се възползват от преференциални условия при абониране на предлаганите от Yettel абонаментни планове за услуги (с изключение на Плановете за хора със зрителни и слухови увреждания), абонаментни планове за домашен телефон и абонаментни планове за интернет и телевизия, които са със стандартни условия, и да получат 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент.
Всяко лице с трайно намалена работоспособност с 50% или над 50% има право да получи отстъпка в размер на 20% от месечния абонамент само за един ползван от него номер за периода на договора.

Предимства

Получаваш 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент.

Какви са условията да ползвате отстъпка от месечен абонамент за хора с увреждания?

Може да се възползваш от отстъпката от стандартен месечен абонамент, ако си физическо лице с трайно намалена работоспособност 50% или над 50% и сключвате нов срочен договор за период от 1 или 2 години по предлаганите от Yettel планове.

Добре е да знаеш:

Информация за таксите на неупоменатите услуги може да намериш в действащия ценоразпис на Yettel.

За да се възползваш от предлаганата отстъпка, трябва да отговаряш на критериите за Лице с трайни увреждания.

Лица с трайни увреждания са:

Лица с анатомични, физиологични или психически увреждания
Лица с трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек
Лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност 50 % и над 50 %

Степента на трайно намалена работоспособност се доказва с Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК)

Физически лица с трайни увреждания могат да се възползват от:

20% отстъпка от стандартен месечен абонамент на избран абонаментен план на Yettel с изключение на План за хора със зрителни или План за хора със слухови увреждания.
или от съответните промоционални условия, които Yettel може да предлага за стандартните си абонаментни планове, но без да получат 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент за лица с трайни увреждания.

Промени в договор или абонаментен план при възползване от опцията за 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент за лица с трайни увреждания:

Можеш да промениш абонаментния си план след изтичане на първия месец от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период.
Можеш да промениш абонаментния си план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за смяна на абонаментен план по време на срока на договор.

Планове за хора със зрителни и слухови увреждания Ако си нов или настоящ клиент на Yettel, физическо лице с установена степен на слухово или зрително увреждане можеш да избереш:

да се възползваш от 20% отстъпка от стандартен месечен абонамент от предлаганите от Yettel планове или
да се абонираш за План за хора със зрителни увреждания или План за хора със слухови увреждания, в зависимост от твоята необходимост.

Условие, да се абонира клиент за План за хора със зрителни увреждания е да има Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК) за установена степен на зрително увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%.

Условие, да се абонира клиент за План за хора със слухови увреждания е необходимо да предостави Експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК за установена степен на слухове увреждане/ степен на трайно намалена работоспособност в размер на 50% или над 50%.

Клиенти със зрителни увреждания могат да се абонират само на План за хора със зрителни увреждания или да се възползват от 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент на който и да е друг абонаментен план със стандартни условия. Клиенти със слухови увреждания могат да се абонират само на План за хора със слухови увреждания или да се възползват от 20% отстъпка от стандартния месечен абонамент на абонаментен план със стандартни условия. Отстъпката от 20% е приложима за абонаментни планове, различни от Планове за хора със слухови и зрителни увреждания.