Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

РОУМИНГ

Site part: 
Private
Description: 

test

Terms: 
Terms-roaming-TravelnTalk_BG
Addons: 
Test

Изменение на Европейската роуминг регулация, считано от 01.01.2023 г.

От 01.01.2023г. Yettel увеличава обема на предоставените в плана ти мегабайти за ползване в роуминг в Зона ЕС.

Можеш да провериш конкретния размер на включените в плана ти МВ в Зона ЕС безплатно в приложението Yettel по всяко време.

В резултат на промяната, в случай че във твоят абонаментен план има ограничение на обема мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС, след изразходване на този обем можеш да продължиш да ползваш мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС с надценка от 0,0042 лв. с ДДС на МВ, вместо 0,0047 лв. с ДДС, както досега.

Причината за промяната е влизането в сила на Регламент № 2022/612 на ЕС, с което се намалява регулираната цена на едро на мобилен интернет в роуминг в Зона ЕС: от 2.0 евро на 1.8 евро за 1 GB.

В следствие на регламента, от 01.01.2023 г. влизат в сила промени в роуминг таксите при неспазване условията на политиката за справедливо ползване, както следва: цената на входящо обаждане става 0,0094 лв. с ДДС вместо 0,0129 лв. с ДДС както досега; цената на мобилен интернет става 0,0042 лв. с ДДС вместо 0,0047 лв. с ДДС, както досега.

Повече за таксуване при неспазване условията на политиката за справедливо ползване тук.

Промяна в условия и цени за Роуминг в Зона ЕС, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Зона ЕС (ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определя политика за справедливо ползване, която операторите могат да прилагат по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. Операторите имат право да приложат регулирани надценки за всички регулирани роуминг услуги, ако бъде нарушена политиката на справедливо ползване.

Условия и цени за разговори и SMS-и от/към Зона ЕС (включително към България) и достъп до интернет в страни в Зона ЕС:

Всяка изходяща минута и SMS от/към страни от Зона ЕС (включително България) се изразходва от включените национални минути и национални SMS-и. След изчерпване на включените национални минути и SMS-и или ако нямаш такива, цената се формира съгласно определената в абонаментния план цена за минута/SMS към други национални мрежи. Ако в националния абонаментен план имаш включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията прилагани до момента. Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува.

За всеки използван МB в роуминг в Зона ЕС:

Ако използваш абонаментен план, определен като „отворен пакет на данни“, операторът има право да приложи ограничение на обема мобилен интернет в роуминг на национални цени, равностойно на двукратния обем, който се получава като месечния абонамент без ДДС се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро. След достигане на този обем може да продължите да ползвате мобилен интернет в роуминг с надценка на МВ равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

Ако операторът не прилага ограничение на обема на мобилен интернет в роуминг, потребителите могат да използват целия обем от данни в България и в Зона ЕС, съобразно националните цени и условия. Конкретният размер на включените МВ в Зона ЕС може да бъде проверен безплатно на lp.yettel.bg или в приложението Yettel по всяко време след влизането в сила на новите условия.

Ако избереш алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползваш условията на националния си абонаментен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

“Отворен пакет на данни“ е тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро.


Въпроси и отговори

Не. Роумингът ще бъде таксуван по начин, който да бъде по-евтин за потребителите, когато пътуват. Това означава, че когато пътуваш в Зона ЕС, ще можеш да ползваш включените в абонаментния си план минути и MB като в България, но с някои допълнителни условия.

Промяната важи за всички клиенти на договор и с предплатена карта. За да се възползваш от условията за роуминг в зона ЕС, е необходимо да имаш активирана роуминг услуга и твоят план да позволява използването на роуминг.

Не. Промяната на цените се въвежда автоматично от Yettel и не се налага да правиш нищо.

Всички. Ако имаш в абонаментния си план неограничен брой минути за разговори с всички национални мрежи, ще можеш да се обаждаш на всеки номер от мрежа на оператор в Зона ЕС без ограничения. Ако имаш ограничен брой минути, също ще можеш да ги използваш, а когато свършат, Yettel ще те таксува за всяка допълнителна минута разговор, съгласно абонаментния ти план в България.

Ако не си в България, разговорите ти ще се таксуват като разговори към други национални мрежи, съгласно абонаментния ти план в България.

Ако имаш включени национални SMS-и в плана, можеш да ги използваш без ограничения към всички номера от мрежите в Зона ЕС. Ако нямаш включени SMS-и, Yettel ще те таксува, съгласно абонаментния ти план в България.

По николко. След 15 юни 2017г. ще са безплатни в ЕС.Няма да се таксуват. След 15 юни 2017г. ще са безплатни в ЕС.v>

Ако в плана ти има включени национални МВ, ще можеш да ги ползваш и когато пътуваш в Зона ЕС, но са възможни ограничения. Yettel ще ти предостави определено количество МВ или ще можеш да ползваш всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС е достъпна за всеки клиент след 15 юни 2017 г. в приложението Yettel или на мобилния портал за управление на роуминг lp.yettel.bg.

Тогава Yettel ще те таксува по 0,0042 лв. с ДДС за всеки допълнителен МВ. Yettel ще те извести, когато достигнеш 80% от МВ-ите за роуминг, както и когато ги изчерпаш напълно.

Това са всички страни от Европейския съюз, плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и някои отвъдморски територии на Франция.

Това е роуминг извън Зона ЕС и се таксува по тарифата на Yettel.

Не, това е международно обаждане и ще се таксува като такова по тарифата на Yettel.

Не. Идеята на новата регулация е да бъде по-евтино и по-удобно, докато пътуваш. Ако прекарваш повече време в друга страна, отколкото в България, Yettel ще започне да таксува потреблението ти.

Когато Yettel установи, че за период от 4 месеца имаш преобладаващо присъствие в Зона ЕС (повече от 50% дни) и преобладаващо потребление на мобилни услуги в Зона ЕС (повече от 50% от потреблението на различните услуги).

При анализа на преобладаващото потребление, различните видове мобилни услуги се разглеждат отделно – гласови услуги (изходящи и входящи разговори), мобилен интернет или кратки текстови съобщения. Потреблението на всяка услуга в ЕС се сравнява с потреблението ѝ в България, за да се установи къде то е преобладаващо.

Yettel има право да налага надценка върху регулираните мобилни роуминг услуги на дребно в зона ЕС, когато установи, че е налице преобладаващо присъствие и потребление (на една или повече услуги) в Зона ЕС за цели, различни от периодични пътувания. Yettel ще те предупреди и след 14 дни може да започне начисляването на надценки на потреблението ти (на една или повече услуги). В съобщението, което ще получиш е посочено за кой тип услуга (обаждания, SMS-и или мобилен интернет) потреблението в роуминг в ЕС е преобладаващо спрямо това в България.

Това означава, че предоставените ти съгласно Регламента за роуминг в ЕС минути, SMS или МB ще важат само на територията на България и няма да можеш да ги използваш в ЕС. Ако имаш предоставен ограничен обем МВ за роуминг в ЕС, също няма да можеш да го ползваш. Ползваните минути, SMS и МB в Зона ЕС ще бъдат таксувани.

Ако имаш преобладаващо присъствие в ЕС, но преобладаващо потребление само на мобилен интернет, то таксуването ще се приложи само за тази услуга. Същото се отнася и за гласовите услуги (входящи и изходящи обаждания). Това означава че таксуването може да се прилага поотделно за услугите, за които има преобладаващо потребление, когато е налице и преобладаващо присъствие в зона ЕС.

Yettel ще преустанови прилагането на надценка и отново ще започне да прилага регулираните цени за роуминг в зона ЕС, когато се установи, че за предходните 4 месеца преобладаващото присъствие или преобладаващо потребление в мрежата на Yettel е в България. Yettel ще те уведоми, че вече спазваш условията на Политиката и отново можеш да използваш съответните мобилни услуги и в роуминг в ЕС „като у дома“ – без допълнително таксуване.

Достатъчно е поне един път дневно да се регистрираш в мрежата на Yettel и ще знаем, че не си постоянно живеещ извън България и ще можеш да се възползваш от новата регулация.

И да, и не. Можете да ни попитате за всичко неясно и ще го обясним подробно.

От 15.06.2017 г. клиентите на абонаментни и предплатени планове ще могат да използват включените в плана си национални минути и SMS за изпращане на изходящи SMS и обаждания в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване.
След изчерпване или липса на национални минути и SMS, цената за изходящ SMS и обаждане в роуминг в зона ЕС към България, Европейски съюз и страната на пребиваване е цената за SMS и обаждане към други национални мрежи според плана.
Включените в плана MB ще могат да се използват и в зона ЕС, но са възможни ограничения. Yettel ще предостави определено количество МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ за ползване в роуминг без допълнително заплащане. Информация с конкретното количество МВ за ползване в Зона ЕС, е достъпна в мобилното приложението YettelApp и портала за управление на роуминг lp.yettel.bg
След изчерпване или липса на национални MB, условията и цените на MB в зона ЕС са като националните.
След изчерпване на МВ (определени съгласно политиката за справедливо ползване) цената на мобилен интернет в зона ЕС на МБ е равна на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
Важи само за клиентитите на предплатени планове, с разрешена роуминг услуга

Роуминг план Travel'n'Talk за:

Зона Европейски Съюз

За Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
Цената за обаждане към други
национални мрежи според плана
6,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към други
национални мрежи според плана
0,24 лв. 0,0042* лв.

* Цената се прилага след изчерпване на включените в плана МВ, предоставени за роуминг за Зона ЕС. За абонаментни планове без включен интернет се прилага цена от 0.50 лв./МВ.

Зона Великобритания

Зона Великобритания включва: Великобритания, Гибралтар, Гърнзи, Джърси, Ман

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,06 лв. 6,00 лв. 0,06 лв. 0,20 лв. 1,88 лв. 0,02 лв.

Зона Балкани и Турция

Зона Балкани и Турция включва: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,59 лв. 6,00 лв. 0,59 лв. 0,59 лв. 1,88 лв. 0,99 лв.

Зона Други държави в Европа

Андора, Армения, Беларус, Косово, Молдова, Монако, Сан Марино, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00 лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00 лв.

Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намираш, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.

Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можеш да откриеш като набереш *123# или на lp.yettel.bg
Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Принцип на първоначално/ последващо таксуване на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към Зона ЕС в рамките на Зона ЕС според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Принцип на първоначално/ последващо таксуване на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в Зона ЕС според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг Зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън Зона ЕС 30/30.
Входящите разговори в Зона ЕС не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Посочените цени важат за гласови и за видео повиквания.
Някои от мобилните оператори извън Зона ЕС таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама и всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Минималното първоначално и последващото таксуване на потреблението на мобилен интернет в Зона ЕС е на 1KВ, а за останалите зони е на 100 KВ. За потребители на планове и допълнителни пакети за услугата BlackBerry, минималното първоначално и последващото таксуване на потреблението на мобилен интернет в Зона ЕС е на 1KВ, а за останалите зони е на 30 KВ.
Изпращане и получаване на факс съобщения в роуминг се таксува на цени за гласови повиквания.

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Yettel осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки докато ползваш мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за отчетния период.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в Зона ЕС по отношение на конкретна услуга, Yettel има право да приложи за тази услуга роуминг такси съгласно чл.76д, б.з от Общите условия . При получаване на уведомлението по чл.76д, б.ж от Общите условия, абонатът има право да представи доказателства, че не ползва роуминг за цели различни от периодично пътуване по електронен път, устно или писмено.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,05 лв. 6,00 лв. 0,0094 лв. 0,009 лв. 0,24 лв. 0,0042 лв.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо таксуване на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на Зона ЕС към Зона ЕС – 30/1; Изходящи разговори в рамките на Зона ЕС към Страни извън Зона ЕС и номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките на Зона ЕС - 1/1. Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в Зона ЕС 1/1.

Зона Европейски Съюз

За Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
Цената за обаждане към
други национални мрежи
според плана
6,00 лв. 0,00 лв. Цената за SMS към
други национални мрежи
според плана
Цената за MMS към
други национални мрежи
според плана
2,40 * лв.

* Цената се прилага след изчерпване или изтичане на периода на валидност на включените МВ на максимално достижима скорост, предоставени за общо за България и за роуминг Зона ЕС.

Зона Великобритания

Великобритания, Гибралтар, Гърнзи, Джърси, Ман

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,06 лв. 6,00 лв. 0,06 лв. 0,20 лв. 1,88 лв. 0,02 лв.

Зона Балкани и Турция

Зона Балкани и Турция включва: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,59 лв. 6,00 лв. 0,59 лв. 0,59 лв. 1,88 лв. 0,99 лв.

Зона Други държави в Европа

Андора, Армения, Беларус,Косово, Молдова, Монако, Сан Марино, Швейцария, Украйна

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
3,49 лв. 6,00 лв. 1,59 лв. 0,79 лв. 1,88 лв. 15,00лв.

Зона Държави извън Европа

Всички останали държави

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз, зона Великобритания и страна на пребиваване Изходящо обаждане към всички останали страни и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
6,00 лв. 6,00 лв. 2,39 лв.* 0,99 лв. 1,88 лв. 25,00лв.

Посочените цени са с включено ДДС. Цената на ползваните услуги/ стойността на закупен Roam&Surf пакет се приспадат от наличния кредит.
Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори към зона Европейски съюз в рамките на зона Европейски съюз според абонаментния план; за всички останали зони и случаи – 60/60.
Изходящи повиквания към номера с добавена стойност, които се предлагат от телекомуникационни оператори на територията на държавата, в която се намирате, се таксуват на 60 секунди с минимално първоначално време за таксуване от 60 секунди.
Принцип на първоначално/ последващо тарифиране на мобилен интернет в роуминг (в КВ): в зона Европейски съюз според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1; за останалите зони – 100/100, а за услугата Blackberry извън зона Европейски съюз 30/30.
• Входящите разговори в зона Европейски съюз не се таксуват, а за останалите зони на 60 секунди, с минимално първоначално време за таксуване 60 секунди.
Безплатна информация за цените в роуминг в ЕС/ ЕИЗ можете да откриете, като наберете *123# или на lp.yettel.bg
SMS услуги с добавена стойност в България могат да се ползват и в роуминг, независимо в коя зона се намира потребителят. Те ще се таксуват по стандартната цена за изпращане на SMS в България към съответния номер + 1,91 лв. с ДДС. SMS услугите, които се таксуват на получен SMS, се тарифират по стандартната цена за получено съобщение, както в България.
При регистриране в мрежа на оператор от ЕС, автоматично чрез SMS, потребителят получава информация за цени в лева с ДДС: за минута входящо и изходящо обаждане, за изпратен SMS и трафик на 1 MB данни. Стойността на всички обаждания, изпратени SMS-и и ползвани услуги се приспада от наличния кредит в картата.
Посочените по-горе цени са стандартни, но някои оператори таксуват допълнително входящите обаждания. В тези случаи таксите се добавят към посочената цената за входящо обаждане.
AT&T и T-Mobile САЩ таксуват всяко изходящо позвъняване, без значение дали е успешно или не.
Telcel Мексико, Claro Панама, всички мрежи в Канада таксуват всяко успешно изходящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".
Claro Аржентина и Comcel Колумбия таксуват всяко успешно изходящо или входящо позвъняване, започващо след сигнал "свободно".

Съгласно изискванията на Европейските регламенти, Yettel осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползваш мобилен интернет в чужбина.

Лимитът е на стойност 117,35 лв. с ДДС за период от 30 дни.

Всички потребители на абонаментни планове, които имат активна услуга международен роуминг, разполагат и с автоматично активиран Лимит за мобилен интернет в роуминг , валиден за целия свят. 

При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в Зона ЕС, Yettel има право да приложи роуминг такси:

Изходящо обаждане към България, Европейски съюз и страна на пребиваване Изходящо обаждане към страни извън Европейски съюз и Номера с добавена стойност Входящи обаждания SMS MMS Мобилен интернет (MB)
0,05 лв. 6,00 лв. 0,0129 лв. 0,009 лв. 0,24 лв. 0,0047* лв.

Цените са за минута/МВ/ SMS/ MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания важат за гласови, видео и факс повиквания. Принцип на първоначално/ последващо таксуванена разговори в роуминг (в секунди): Изходящи разговори в рамките на Зона ЕС към Зона ЕС – 30/1; Изходящи разговори в рамките на Зона ЕС към страни извън Зона ЕС и номера с добавена стойност – 60/60; а за входящи разговори в рамките наЗона ЕС- 1/1. Принцип на първоначално/ последващо таксуване на мобилен интернет в роуминг (в КВ) в Зона ЕС 1/1.

15,00 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Други държави в Европа, зона Балкани и Турция, зона Великобритания и зона Държави извън Европа и 13,20 лв. цена на изходящо обаждане към сателитни мрежи от зона Европейски Съюз.

Всички цени са с ДДС.

Възползвай се от пакети Roam&Surf за повече мобилен интернет в роуминг

Допълнителни пакети Roam&Surf са достъпни за клиенти на абонаментни и предплатени планове.

Допълнителни пакети Roam&Surf Daily са достъпни за клиенти на абонаментни планове.

За Европейски Съюз

За Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Допълнителни пакети Roam&Surf EU в Зона Европейски съюз
Roam&Surf EU S 1500 МВ

Валидност:

3 дни

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 6/2
5,99 лв.
Roam&Surf EU M 3000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 6/2
11,99 лв.
Roam&Surf EU L 5000 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 6/2
19,99 лв.

За Балкани и Турция

За Балкани и Турция: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора

Абонаментни планове

Допълнителни пакети Roam&Surf Balkans & Turkey Daily
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily S 400 МВ

Валидност:

Автоматично подновяване на 24 часа

Активация:

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 6/2
5,99 лв.
Roam&Surf Balkans & Turkey Daily М 1000 МВ

Валидност:

Автоматично подновяване на 24 часа

Активация:

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 6/2
11,99 лв.

Предимства на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

 • Активираш го по всяко време, дори докато си още в България – без предварително таксуване!
 • Пакетът се таксува и валидността му започва да тече при първата регистрация в роуминг мрежа в зона Балкани и Турция.
 • Пакетът се подновява автоматично на всеки 24 часа, докато си на територията на зоната.

Активиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

 • С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
 • В приложението Yettel – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети и натисни бутона Активирай
 • lp.yettel.bg, като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг
 • С безплатно набиране на *123#, опция 6/2/2
 • През уеб портала Yettel на адрес my.yettel.bg.

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен, а трафикът до уеб портала my.yettel.bg се таксува според условията на плана ти.

Деактивиране на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, ти се съгласяваш да преминеш към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени.

В случай че вече имаш закупени роуминг пакети от вида Roam&Surf, те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото ти пътуване извън България.

Можеш да деактивираш пакета и да преминеш на стандартни роуминг цени по един от следните начини:

 • С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
 • В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени
 • На lp.yettel.bg, избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени (като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг)
 • С безплатно набиране на *123#, опция 6/5 Стандартни роуминг цени
 • С изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг).

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен.

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия

 • Допълнителният пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е валиден само на територията на Зона Балкани и Турция.
 • Пакетът се активира и таксува автоматично в роуминг в зона Балкани и Турция на всеки 24 часа, докато пребиваваш на територията й. При следващо посещение в зоната пакетът ще се активира автоматично на всеки 24 часа, освен ако междувременно не си преминал на тарифиране на стандартни роуминг цени.
 • Пакетът не е валиден и не се таксува, когато си в роуминг в държави извън зона Балкани и Турция.
 • Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
 • При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB ще получиш известие.
 • Неизразходваните MB от избрания допълнителен пакет за даден 24-часов период на валидност не се прехвърлят за ползване в следващ такъв.
 • Ако изчерпиш включените MB в допълнителния пакет преди изтичане на валидността му, можеш да закупиш нов допълнителен пакет от вида Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, който се активира автоматично в роуминг с нов срок на валидност от 24 часа.
 • Възможно е едновременното използване само на един допълнителен пакет от вида Roam&Surf Balkans & Turkey Daily. При активиране на допълнителен пакет от същия вид, съществуващият такъв ще бъде автоматично деактивиран и заменен с новия. Неизразходваните MB от първоначално активирания пакет се прехвърлят към втория, като приемат новия срок на валидност.
 • Приоритетът на изчерпване на предоставените MB от допълнителни роуминг пакети, валидни за зона Балкани и Турция е както следва: 1. Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, 2. Roam&Surf Europe, 3. Roam&Surf Traveler. Ако изчерпите МВ-ите предоставени в допълнителен пакет преди изтичане на валидността му и имате закупен друг пакет с по-нисък приоритет, то той ще се активира автоматично в роуминг.
 • С активирането на роуминг пакет Roam&Surf Balkans & Turkey Daily, вие ще бъдете защитени от несъзнателен трафик на мобилни данни в роуминг не само в зона Балкани и Турция, а във всички страни извън зона ЕС. При посещение на страна извън зона ЕС, вие няма да имате първоначален достъп до мобилен интернет, докато не закупите допълнителен пакет за съответната роуминг зона или не изберете да ползвате услугата на стандартни роуминг цени.
 • Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
 • Сумата от таксуването на допълнителните пакети е дължима и се заплаща заедно с твоя месечен абонамент.

Предплатени планове:

Допълнителни пакети Roam&Surf Balkans & Turkey
Roam&Surf Balkans & Turkey S 400 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 8/1
5,99 лв.
Roam&Surf Balkans & Turkey M 1000 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 8/1
11,99 лв.

При закупуване на допълнителен пакет Roam&Surf, ако си в роуминг в ЕС, МB-ите предоставени с допълнителния пакет ще се черпят с приоритет и след тяхното изразходване ще се прилагат регулираните цени за роуминг в Зона ЕС.

Пакетът се активира и валидността му започва да тече с покупката.

Закупуване на допълнителен пакет

Можеш да закупиш допълнителен пакет Roam&Surf по следните начини:

 • приложението Yettel – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Пакети/Роуминг и натисни бутона Активирай
 • На lp.yettel.bg, като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг
 • С безплатно набиране на *123#

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен, а трафикът до уеб портала my.yettel.bg се таксува според условията на плана ти.

Предимства да използваш допълнителни пакети в роуминг:

 • можеш да следиш оставащото си потребление в приложението Yettel и на my.yettel.bg
 • Ще се възползваш от ниски цени за мобилен интернет, докато си в чужбина

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към lp.yettel.bg е безплатен.

Деактивиране на допълнителен пакет Roam&Surf

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf, ти се съгласяваш да преминеш към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени.

В случай че вече имаш закупени роуминг пакети от вида Roam&Surf те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото ти пътуване извън България.

Можеш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като избереш една от следните опции:

 • В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени
 • Посетиш адрес lp.yettel.bg, който е достъпен безплатно в България и чужбина и избереш „Стандартни роуминг цени“
 • Набереш *123# (достъпен безплатно в България и чужбина), избереш опция 8 Roaming, после опция 1 Roam&Surf paketi, накрая опция 5 „Standartni rouming tseni“
 • С изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно. В чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг).

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия за пакети Roam&Surf

 • Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
 • Пакетите за зона Европейски съюз могат да се ползват само в тази зона.
 • Пакетите за зона Други държави в Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в зона Европейски съюз, зона Великобритания и зона Балкани и Турция. Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
 • Пакетите за определени държави по света могат да се ползват в изброените държави извън Европа, както и в зона Други държави в Европа, зона Европейски съюз, зона Великобритания и зона Балкани и Турция. Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
 • Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
 • За клиенти на предплатени планове, пакетът се активира и валидността му започва да тече с покупката.
 • Последващи допълнителни пакети за същата роуминг зона могат да бъдат закупувани в роуминг, както преди изтичане валидността на текущия пакет, така и след изчерпване на включените в него МВ, както и в случай че клиентът ползва мобилен интернет при условията на стандартни цени в роуминг. Закупените допълнителни пакети, докато има активен и неизразходен първоначален пакет, се активират в момента на покупка. Неизразходваните MB от първоначално активирания пакет се прехвърлят към втория, като приемат неговия срок на валидност.
 • При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB всеки клиент получава известие, след което сърфирането в роуминг продължава на стандартни роуминг цени.

За Европа

Зона Други държави в Европа: Андора, Армения, Беларус, Косово, Молдова, Монако, Сан Марино, Швейцария, Украйна

Зона Балкани и Турция: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора

Зона Великобритания: Великобритания, Гибралтар, Гърнзи, Джърси, Ман

Зона Европейски съюз: Австрия, Азорски острови, Белгия, Ватикана, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, о-в Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Чешка Република, Швеция.

Допълнителни пакети Roam&Surf Europe
Roam&Surf Europe S 100 МВ

Валидност:

24 часа

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 6/2
2,99 лв.
Roam&Surf Europe L 700 МВ

Валидност:

7 дни

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 6/2
18,99 лв.

За избрани дестинации по света

За определени държави по света: Аржентина, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Хонгконг, Коста Рика, Доминиканска република, Еквадор, Индия, Индонезия, Япония, Кения, Кувейт, Макао, Малайзия, Мексико, Монголия, Нова Зеландия, Оман, Перу, Филипини, Пуерто Рико, Катар, Сингапур, Тайланд, САЩ, Египет, Русия, Южна Африка, ОАЕ.

Зона Други държави в Европа, Зона Балкани и Турция, Зона Великобритания и Зона Европейски съюз:Австрия, Азорски острови, Албания, Андора, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Ватикана, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърнзи, Гърция, Дания, Джърси, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Косово, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Ман, Мартиника, Молдова, Монако, Нидерландия, Норвегия, о-в Мадейра, о-в Сен Мартен, Оландски острови, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Сан Марино, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия, Черна гора, Чешка Република, Швейцария, Швеция.

Допълнителни пакети Roam&Surf Тraveler
Roam&Surf Тraveler S 200 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 6/2
24,99 лв.
Roam&Surf Тraveler M 500 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на*123#, опция 6/2
44,99 лв.
Roam&Surf Тraveler L 1 000 МВ

Валидност:

10 дни

Активация:

През приложението Yettel

Активирай онлайн
lp.yettel.bg
набиране на *123#, опция 6/2
84,99 лв.

Закупуване на допълнителен пакет

Можеш да закупиш допълнителен пакет Roam&Surf с включен трафик за мобилен интернет в роуминг по всяко време докато си в България или в чужбина:
приложението Yettel – избери желания пакет за роуминг от Услуги/Пакети/Роуминг пакети и натисни бутона Активирай.
през уеб портала Yettel на адрес my.yettel.bg
на lp.yettel.bg, като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг.
с безплатно набиране на *123#

Интернет трафикът в България и роуминг към приложението Yettel и към уеб портала my.yettel.bg се таксува според условията на плана ти.

Предимствада използваш допълнителни пакети в роуминг:

можеш да следиш оставащото си потребление в приложението Yettel и на lp.yettel.bg
ще се възползваш от ниски цени за мобилен интернет, докато си в чужбина.

Деактивиране на допълнителен пакет

С деактивирането на допълнителен пакет Roam&Surf, ти се съгласяваш да преминеш към тарифиране на мобилния интернет в роуминг по стандартни роуминг цени.

В случай че вече имаш закупени роуминг пакети от вида Roam&Surf те ще бъдат деактивирани и оставащите MB от тях няма да могат да се използват.

Тарифирането на мобилен интернет в роуминг по стандартни цени ще остане в сила и при следващото ти пътуване извън България.

Можеш да преминеш към стандартни роуминг цени за мобилен интернет, като избереш една от следните опции:

С подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Yettel
В приложението Yettel – от меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени
На lp.yettel.bg, избери опция Преминаване на стандартни роуминг цени (като трафикът към тази страница е безплатен в България и в роуминг)
С безплатно набиране на *123#, опция 6/5 Стандартни роуминг цени
С изпращане на SMS към номер 12116 с текст „STOP” (в България изпращането на SMS е безплатно, в чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните цени в роуминг).

При таксуване по стандартни роуминг цени се прилага лимитът за мобилен интернет в роуминг.

Условия за пакети Roam&Surf

Закупените допълнителни пакети могат да се използват чрез мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
Пакетите за зона Европейски съюз могат да се ползват само в тази зона.
Пакетите за зона Други държави в Европа могат да се ползват както в тази зона, така и в зона Европейски съюз, зона Великобритания и зона Балкани и Турция. Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Пакетите за определени държави по света могат да се ползват в изброените държави извън Европа, както и в зона Други държави в Европа, зона Европейски съюз, зона Великобритания и зона Балкани и Турция. Пакетите могат да се използват в зона Европейски съюз след изчерпване на предоставените мегабайти за роуминг в зона ЕС. Пакетите не могат да се използват в зона ЕС, в случай че има активен пакет за данни, валиден в България и ЕС на висока или ниска скорост.
Минималното първоначално и последващо тарифиране на мобилен интернет при ползване на пакет Roam&Surf е 100 KВ. 1 МВ е равен на 1024 KВ. Това условие важи и за потребителите на Blackberry услуги.
За клиенти на абонаментни планове се активира при първа регистрация в роуминг мрежа, за която е валиден пакетът. Срок за активиране на пакета – 30 дни от закупуването му.
Последващи допълнителни пакети за същата роуминг зона могат да бъдат закупувани в роуминг, както преди изтичане валидността на текущия пакет, така и след изчерпване на включените в него МВ, както и в случай че клиентът ползва мобилен интернет при условията на стандартни цени в роуминг. Закупените допълнителни пакети, докато има активен и неизразходен първоначален пакет, се активират в момента на покупка. Неизразходваните MB от първоначално активирания пакет се прехвърлят към втория, като приемат неговия срок на валидност.
При изразходване на 80% и 100 % от предоставените MB всеки клиент получава известие.

Какво се случва с лимита за мобилен интернет в роуминг, ако активирам допълнителен пакет Roam&Surf?

Ако закупиш допълнителен пакет Roam&Surf, цената и трафикът, включени в него, не са част от лимита за мобилен интернет в роуминг.

Пример 1:

При закупен допълнителен пакет Roam&Surf EU M на стойност 11,99 лв. (с ДДС) и активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг - 117,35 лв. (с ДДС):
Сумата за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде максимална сума в размер на 117,35 лв. (при таксуване на мобилен интернет в роуминг съгласно стандартните цени в роуминг) + 10,99 лв. (стойността на пакет Roam&Surf EU M) = 129,34 лв. (с ДДС).
Трафикът, който е генериран от услугата мобилен интернет в роуминг в държавите от зона Европейски съюз, ще бъде приспаднат от включените МВ от пакет Roam&Surf EU M.

Пример 2:

При активен лимит за услугата мобилен интернет в роуминг от 117,35 лв. (с ДДС) и липса на активен допълнителен пакет Roam&Surf:
Максималната сума за използван мобилен интернет в роуминг, която може да бъде отразена във фактурата, ще бъде 117,35 лв. (с ДДС).

Всички цени са с ДДС.

За абонаментни планове

През приложението Yettel . Влизаш в меню Услуги/Управление и избираш Роуминг услуга, след което натискаш бутона Активирай.
С изпращане на SMS с текст „А” на 1210

През мобилното приложение Yettel. Влизаш в меню Услуги/Управление и избираш Роуминг услуга, след което натискаш бутона Деактивирай.

с изпращане на SMS с текст „D” на номер 1210

*Изпращането на SMS в България е безплатно, а от чужбина SMS съобщенията се таксуват според стандартните роуминг цени.

За предплатени планове

Ако твоят предплатен план позволява използването на роуминг и имаш активирана роуминг услуга, можеш да ползваш своята Yettel предплатена карта в чужбина, за да:
осъществяваш изходящи повиквания в мрежата на над 200 оператора, с които Yettel има сключени роуминг споразумения за предоставяне на предплатени гласови услуги;
приемаш обаждания, изпращаш и получаваш SMS-и към всички мобилни мрежи, в мрежите на повече от 500 оператора от над 180 държави;
използваш мобилен интернет, получаваш и изпращаш MMS-и в мрежата на операторите, с които Yettel има сключени роуминг споразумения за предоставяне на тези услуги.
Проверявай бързо, лесно и в движение какви роуминг пакети можеш да ползваш с твоя предплатен план в мобилното приложение Yettel.

Да се увериш, че предплатената ти карта все още е активна, т.е. че си звънял поне веднъж с нея в мрежата на Yettel. Ако не си звънял с нея, то тя няма да е активна и няма да можеш да я ползваш нито в България, нито в чужбина.
Да презаредиш предплатената си карта преди пътуването. Ако нямаш кредит, тези, които те търсят, няма да могат да се свържат с теб, когато си в чужбина. Ако кредитът ти свърши по време на разговор, обаждането ще бъде прекъснато.

Можеш да следиш потреблението си в роуминг и колко ти остава в приложението Yettel.

Можеш да активираш роуминг на предплатената си карта по следните начини:

Набери *111# и натисни бутона за набиране. До минута ще получиш съобщение с потвърждение за успешно активиране на роуминг.

Набери *123# и избери опция 5 „Роуминг“ и след това опция 2

Важно е да знаеш, че активирането и деактивирането на роуминг се извършва само от България.

Можеш да деактивираш услугата роуминг на твоята предплатена карта по следните начини:

През услугата MyMenu на номер *123#

като набереш *112# и натиснеш бутона за избиране. До минута ще получиш съобщение с потвърждение за успешно деактивиране на роуминг.

Важно: активиране и деактивиране на роуминг са възможни само от България.

Изходящи разговори в роуминг

Когато използваш мобилни услуги в роуминг и правиш изходящо обаждане към друга държава, различна от тази, в която се намираш, винаги трябва да въведеш кода на страната, към която е изходящото обаждане, преди номера. Ако, например, се намираш в роуминг и искаш да се обадиш на български номер, задължително трябва да набереш +359 и след това самия номер.
Ако не посочиш кода на страната при изходящото обаждане, разговорът няма да може да бъде осъществен. Дори има възможност разговорът да бъде отчетен като такъв с добавена стойност, което може да доведе до получаване на по-висока сметка.

За мобилен интернет

Yettel ти дава две възможности:
роуминг план Travel’n’Talk (стандартни роуминг цени)
допълнителни пакети за мобилен интернет Roam&Surf
В зависимост от страната, в която се намираш, можеш да избереш една от двете опции в мобилния портал за управление на услугата роуминг на yettel.bg

Достъпването на страница yettel.bg е възможна само при използване на мобилни данни (при използване на wifi мрежа страницата няма да може да бъде достъпена). Препоръчваме ти да използваш приложението Yettel, за да управляваш роуминг услуга и роуминг пакети.

Роуминг план Travel’n’Talk (Стандартни роуминг цени) - таксуването се извършва на база изразходен трафик и цените, валидни за съответната зона;

Roam&Surf допълнителни пакети с включени MB.

Можеш по всяко време да контролираш сметката си за мобилен интернет в роуминг. Без препоръчителни мрежи и с безплатна проверка на изразходвания трафик.

Следи своето оставащо потребление на мобилен интернет в роуминг в приложението Yettel или на yettel.bg През приложението Yettel можеш също да активираш и деактивираш роуминг услуга, да преглеждаш актуална информация за роуминг цени и пакети, да проверяваш лимит за мобилен интернет в роуминг.

Определяй максималното си потребление в роуминг като избереш някой от допълнителните пакети за роуминг. Можеш да активираш и в движение през приложението Yettel. Имаш и възможност да избереш таксуване по стандартни роуминг цени. Освен това, Yettel осигурява защитен механизъм, чрез който да се избегнат високи сметки, докато ползваш мобилен интернет в чужбина, под формата лимит за мобилен интернет в роуминг. Само предварително провери дали твоят лимит е активен. Запознай се с подробна информация за прилагания лимит за мобилен интернет в роуминг.

Използвай опцията „Изключване на мобилни данни“ от телефона ти. По този начин няма да можеш да използваш мобилен интернет.

Съгласно изискванията на Европейския регламент за роуминга, Yettel осигурява защитен механизъм, с който да се избегнат високи сметки, докато ползваш мобилен интернет в чужбина. Този защитен механизъм е под формата на лимит и е на стойност 117,35 лв. с ДДС за отчетния период при абонаменти планове, а за предплатени планове – за календарния месец. Посоченият лимит е само за мобилен интернет в роуминг и единствено тази услуга се ограничава след достигането му.Потреблението се следи във време близко до реалното.

Кредитният лимит е сумата, до която имаш възможност да провеждаш разговори и да ползваш услуги. Когато сумата от текущото ти потребление и задълженията за минал период на всичките ти SIM карти надвишат кредитния лимит( сборът от кредитните им лимити) изходящите ти обаждания могат да бъдат спрени.

Информацията за разговори и SMS-и в роуминг не винаги се получава незабавно от Yettel и е възможно обажданията да не могат да бъдат спрени веднага след достигане на кредитния лимит. Лимитът за мобилен интернет в роуминг е приложим само за тази услуга и се установява във време близко до реалното.

За разликата между национален разговор, международен разговор и разговор в роуминг

Ако се намираш в България и се обадиш от български номер до друг български номер, ще проведеш национален разговор. Без значение дали получателят на обаждането се намира в България или не. Ключовите условия са абонатът, който се обажда да се намира в България, номерът, от който се осъществява обаждането да е български и номерът на получателя на обаждането също да е български.

Ако се намираш в България и се обадиш от български номер до номер в мрежата на чуждестранен оператор, ще проведеш международен разговор. Важно условие тук е, че номерът, към който се осъществява обаждането е от мрежата на чуждестранен оператор. В такъв случай, дори приемащият обаждането да се намира в България, разговорът се регистрира и таксува като международен.

Това е разговор в чужбина, осъществен от абонат на един мобилен оператор в мрежата на друг мобилен оператор. Важното условие тук е да се намираш в чужбина и да се обаждаш от българския си номер. Ако се намираш, например, в Германия и се обадиш от българския си номер до германски номер, ще проведеш разговор в роуминг.

Ако в абонаментния си план имаш минути за международни разговори, те не важат докато си в роуминг, независимо в коя чужда държава се намираш. Минутите за международни разговори могат да се използват единствено, когато се намираш в България и инициираш изходящо обаждане от български номер до номер в мрежата на чуждестранен оператор.

Продължително ползване на роуминг в Турция

Съгласно закон от турското законодателство 7186 & 23, роуминг нарушителите ще бъдат с ограничен достъп до турските мобилни мрежи.
Посоченият закон се прилага за роуминг нарушител на мобилни данни в роуминг.
Роуминг нарушител за ползване на мобилни данни се определя като: потребител на роуминг услуги от един и същ IMEI за 91 дни (натрупан) или за период повече от 120 дни.
При класифициране според горното описание, достъпът до турска мобилна мрежа на потребител на друг оператор (Yettel) ще бъде спряно, като потребителят ще бъде уведомен с текстово съобщение от съответния турски оператор.

Роуминг Зона Великобритания, считано от 29.06.2022 г.

Цените за роуминг в Зона Великобритания за абонаментни и предплатени планове са едни и същи, както са посочени в таблицата.

Няма промяна в цената на международен разговори/SMS/MMS от България към Великобритания.

От 29.06.2022, Европейската регулация за „роуминг като у дома“ няма да се прилага за Великобритания, тоест услугите включени в тарифния план няма да важат в тази дестинация. Услугите в роуминг във Великобритания ще бъдат таксувани с цените за Зона Великобритания.

Политиката за справедливо ползване няма да се прилага във Великобритания след 29.06.2022 и услугите в роуминг във Великобритания ще бъдат таксувани с цените за Зона Великобритания. Ако към дата 28.06.2022 потребител е установен като нарушител на политиката за справедливо ползване и неговият роуминг трафик във Великобритания е таксуван спрямо цените за нарушение на тази политика, то от 29.06.2022, ако потребителят все още се намира на територията на Великобритания, ще бъде таксуван с цените за роуминг в Зона Великобритания.

Допълнителните пакети за роуминг в Зона ЕС няма да бъдат валидни за тази страна от 29.06.2022. Ако сте закупили пакет за роуминг в Зона ЕС, чиято валидност изтича след 29.06.2022, след тази дата няма да можете да го ползвате във Великобритания.

За Зона Великобритания ще важат допълнителни пакети за роуминг в Зона Европа (Roam&Surf Europe S и L).

- Ако ползвате услуги на абонаментен план, обажданията от страна членка на ЕС към Великобритания ще се черпят от минутите предоставени в плана ви. След тяхното изчерпване, обажданията ще бъдат таксувани по цена за обаждане към други национални мрежи според плана ви.

- Ако ползвате услуги на предплатен план, обажданията ще се таксуват на цени като обаждания към държава от ЕС.

Цената за изходящо обаждане към Великобритания в роуминг в Зона Други държави в Европа цената е 3,49 лв. с ДДС на минута, а в роуминг в Зона Държави извън Европа – 6,00 лв. с ДДС на минута.

Цената за входящи обаждания в роуминг е според ценовата листа на роуминг зоната, в която се намира потребителят, и тя е една и съща, независимо от коя дестинация е входящото обаждане. Някои оператори таксуват допълнително входящи разговори. Моля, проверете списъка тук.

Допълнителни пакети за роуминг Roam&Surf Balkans & Turkey Daily (само за клиенти на абонаментни планове)

Пакетът се таксува при първа регистрация в мрежата на оператор от зона Балкани и Турция. Заявяването на пакета, докато сте в България или друга страна извън зона Балкани и Турция, не води до таксуване за него.

Няма ограничение на броя пакети, които могат да бъдат активирани на ден. При активиране на повече от един пакет, неизразходваните MB-и от наличните вече пакети, ако има такива, се прехвърлят към последно активирания пакет и приемат неговия срок на валидност.

Можете да активирате и деактивирате пакета по всяко време, в България и в роуминг, от приложението Yettel, набирайки *123#, и на http://lp.yettel.bg (безплатно в роуминг).

 • В приложението Yettel: Ако имате активиран пакет за зона Балкани и Турция, в меню Услуги/Роуминг услуги/Роуминг пакети, за него ще се визуализира статус „активиран“. При влизане в зона Балкани и Турция, потреблението от пакета ще се визуализира в меню Детайлно потребление;
 • На http://lp.yettel.bg активираните пакети и текущата наличност на МВ в тях се визуализират в полето за съответната роуминг зона;
 • При изчерпване на 80% и 100% от МВ-ите в пакета, ще бъдете известени с SMS съобщение.

Да, включително и от бизнес клиенти обслужвани от търговски представител.

Не. Пакетът има валидност 24 часа от момента на активиране. Когато тя изтече, неизразходените МВ се губят и се активира нов пакет с пълния обем МВ за нови 24 часа.

Ако сте извън територията на зона Балкани и Турция, не могат да бъдат активирани едновременно двата пакета (независимо от кой вид). Когато сте в роуминг в зоната Балкани и Турция, два и повече пакета могат да бъдат активирани едновременно, независимо от кой вид. МВ-ите от пакетите се натрупват и приемат валидността на последно активирания пакет. Последно активираният пакет е този, който ще продължи да се подновява на всеки 24 часа, докато се намирате на територията на зоната.

Не. Пакетите Roam&Surf Balkans & Turkey Daily важат само за страните в зона Балкани и Турция, и се таксуват само при включване в мрежа на оператор от тези държави.

Пакетите Roam&Surf Balkans & Turkey Daily се активират и таксуват при регистрация в мрежата на чуждия оператор. При връзка с мрежи от по-старо поколение (2G и 3G), изключването на мобилни данни на вашето устройство ще предотврати активирането и таксуването на роуминг пакета. При връзка с мрежи от по-ново поколение (4G и 5G), роуминг пакетът се активира и таксува, дори и при изключени мобилни данни на вашето устройство.

Качество на услугата мобилен интернет в роуминг

 • Разлика в типа мрежа в двете страни: различните поколения мрежи предлагат различно качество на услугата – например, в България ползвате 5G мрежата на Yettel, а в чужбина ползвате 4G мрежа на чуждия оператор, тъй като операторът в чужбина не предлага 5G или Yettel няма споразумение с оператора за 5G в държавата, в която ползвате или ще ползвате интернет
 • Скоростта на пренос на данни зависи и от капацитета на конкретната мрежа, дори и тя да е от едно и също поколение може да има разлика в услугата.
 • Има вероятност от техническа невъзможност при оператори в чужбина да предложат същото качество на свързаност като в България. Това се изразява в несъвместимост на ползваното устройство от клиента и настройките на мрежата на оператора в чужбина. Например, мобилното устройство на клиент има настройки за 5G мрежа на Yettel на територията на България, но при включване в мрежата на оператора в чужбина не поддържа 5G, въпреки наличието на такова.
 • по-ниска скорост на мобилния интернет в роуминг, изразяващо се в накъсване на стрийминг видео, ниско качество на видео, бавно зареждане на страници в интернет с „тежко“ съдържание като видео, графики и т.н.
 • закъснение на преноса на данни (т.нар. latency), което може да се наблюдава при онлайн гейминг.
 • Някои мобилни приложения на вашето устройство няма да обновяват данните автоматично в роуминг, освен ако ръчно не сте избрали тази настройка;
 • Ако сте дали съгласие за предоставянето и обработката на данни относно вашето поведение в интернет през мобилното ви устройство, можете да получавате дигитална реклама, свързана със страната, в която се намирате в роуминг.

Ако се намирате в обсега на корабни и сателитни мрежи, за да избегнете неволното потребление на мобилни данни в тези мрежи (на стандартни цени в роуминг от 13,20 лв. с ДДС в зона ЕС и 15,00 лв. с ДДС за държави извън зона ЕС), ви съветваме да настроите мобилното си устройство на самолетен режим.

Roaming Protect - Механизмът за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг

Roaming Protect има за цел да Ви информира къде в България съществува повишен риск от несъзнателен роуминг, както и да Ви предупреди, ако Вашето мобилно крайно устройство се свърже с нежелана от вас чужда мобилна мрежа. Услугата Roaming Protect e продукт на Комисия за регулиране на съобщенията и е реализиран в рамките на проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз. Roaming Protect може да се достъпи през web или след сваляне на приложение.

На страницата на КРС, на адрес https://roaming.crc.bg е публикувана интерактивна географска карта, на която се визуализират регистрираните чрез приложението случаи на несъзнателен роуминг и се предоставя информация за районите на територията на Република България с най-висок риск от несъзнателен роуминг.За Apple устройства: https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575
Съвместимост:
iPhone
Изисква версия iOS 13.0 или по-нова.
iPod touch
Изисква версия iOS 13.0 или по-нова

За Android устройства: https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp
Съвместимост:
Изисква версия Android 8.1 или по-нова