Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Какви данни обработваме

Вие сте тук

Това са данни за имейл адрес и/или телефонен номер на потребителя.

Това са данни за:
Номер на електронна винетка;
Начална дата и срок на валидност.

Това са данни за типа на превозното средство, за което се закупува електронна винетка, както и неговия регистрационен номер

Това са данни, които са необходими за първоначална регистрация в портала Yettel, които включват мобилен номер, и хеширани пароли.

Това са данни за действията, извършени от потребител на портала Yettel, с които същият управлява услуги чрез Уеб портала.

Такива данни са данните за активация и/или деактивация на пакети, както и данните за активация и деактивация на определени услуги (напр. роуминг, лимит за роуминг, CLIR, SMS информация за роуминг цени, съобщения за преносимост, Cash in Time, временно активиране и др.), които включват:
Вид на действието (активация/деактивация);
Дата и точен час на извършване на действието;
Вид на активирания/деактивирания пакет или услуга (напр. HBO GO, пакет за мобилен интернет, роуминг пакет или др.);
Приложими условия и цени на активирания/деактивирания пакет или услуга, и др.

Това са данни за текущата сметка на мобилния номер, с който се ползва портала Yettel, както и данни за последните 4 (четири) или 6 (шест) фактури във връзка с него, в зависимост от това дали потребителят се е абонирал за електронна фактура оригинал.

Такива данни са:
Номер на фактура;
Дата на издаване;
Срок на плащане;
Отчетен период;
Общ размер на дължимата сума;
Размер на месечни такси;
Обобщена информация от първа страница на хартиена фактура.
Таксувано потребление и използвано потребление от пакет, в това число обобщена информация за тях, по услуги (напр. национални разговори, SMS и др.);
Таксувано потребление и използвано потребление от пакет, в това число детайлна информация (аналитична сметка) за тях по услуги (напр. национални разговори, SMS и др.);
Таксувани други услуги (напр. Плати с Yettel);
Статус на фактурата (платена/неплатена).

Това са данни за оставащото към даден момент потребление от приложимия план/пакет за мобилния номер, с който се ползва портала Yettel.

Такива данни са например:
Оставащи мегабайти;
Оставащи минути;
Оставащи SMS;
Оставащи MMS.

Това са данни, които се обработват за целите на плащане на сметки или за презареждане на предплатени карти чрез портала Yettel.

Такива данни са:
Уникален номер на трансакция;
Дата и час на плащането/зареждането;
Размер на платената/заредената сума;
Клиентски номер, във връзка с който потребителят заплаща сметка чрез MyTelenor;
Мобилен номер на заредената предплатена карта (в случай че се зарежда предплатена карта, различна от тази, с която се ползва MyTelenor);
История на плащанията.

Това са данни, които разкриват информация дали пакетите или услугите, които могат да бъдат управлявани чрез приложението Yettel (напр. роуминг, HBO GO, допълнителни пакети за интернет и др.), са активни, а в случай на активиран пакет, информацията включва и срока на валидност.

Това са автоматично генерирани данни, които съдържат информация за това как потребителите използват Yettel портал.

Такива данни са:
IP адрес;
Информация за браузъра, чрез който потребителят използва Уеб портала;
MSISDN, с който се използва Уеб портала;
Вид на извършеното действие (напр. влизане в Уеб портала, проверка на текуща сметка, активиране на роуминг услуга, заплащане на сметка или др.);
Статус на извършеното действие (успешно, неуспешно);
Дата и час на извършеното действие.

Използваме аналитични инструменти на трети лица (Google Analytics), които ни помагат да измерваме трафика, производителността и тенденциите при ползването на Уеб портала. Тези инструменти събират, посредством „бисквитки“ (виж още Политиката за бисквитките на „Йеттел България“ ЕАД ), информация, която се изпраща от устройството на потребителя или от Уеб портала. Аналитичните данни се обобщават заедно с данните на други потребители по начин, който не позволява идентификацията на отделен потребител.

Такива данни са:
обобщени данни за потреблението, общ брой нови/стари потребители, сесии, дял и вид на операционни системи, дял и обобщена информация за използваните устройства (напр. персонален компютър, таблет или смартфон), използван браузер, доставчик на интернет услугата;
обобщени данни за сърфирането в Уеб портала, посетени страници, как и откъде са достъпени съответните страници и в какъв ред са прегледани; обобщени данни за ефективността на различните източници, пренасочили потребителите да достигат до Уеб портала, кои са най-ефективни в привличането на потребители към Уеб портала;