Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Дефиниции

Вие сте тук

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Yettel обработва съгласно настоящата Политика, са посочени по-долу.

Лице, което е закупило електронна винетка чрез Yettel.

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.