Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Актуализиране на политиката

Вие сте тук

Тази  Политика е актуална към 16.12.2019 година.
Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Yettel се стреми да информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика в срок не по-кратък отпоне 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща съобщение до Данните за контакт, ако такива са били предоставени от съответния Потребител.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика, която е публикувана на www.yettel.bg/privacy.

Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.

There is currently no content classified with this term.