Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Колко време съхраняваме личните данни

Вие сте тук

Yettel съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.
По всяко време потребителите могат да поискат да изтрият своите профили в Решението, в който случай ще бъдат изтрити и всички лични данни, за които Yettel няма друго основание за тяхното последващо съхранение.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:
са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от Yettel; или
съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея.
Yettel полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

There is currently no content classified with this term.