Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Актуализиране на политиката за поверителност

Вие сте тук

Тази Политика за поверителност е актуална към 11.03.2020 година.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Yettel се стреми да информира потребителите на Решението за измененията или допълненията на тази Политика за поверителност в срок не по-кратък отпоне 7 (седем) дни преди влизането им в сила, като изпраща съобщение до номера, който е използван за регистрация в Решението. Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност, която е публикувана на www.yettel.bg/privacy.

Измененa на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.

There is currently no content classified with this term.