Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация на „Yettel България“ ЕАД

Вие сте тук

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Лице, което има създаден профил (акаунт) в Решението.

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
Типовете лични данни, които Yettel обработва съгласно настоящата Политика за поверителност, са посочени по-долу.

Трето лице, което е приело да ползва Решението като механизъм за автентикация в негови дигитални услуги.