Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Какви данни обработваме по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация

Вие сте тук

Това е информацията, която е необходима за създаването на профил (акаунт) в Решението, който е нужен за неговото ползване.
Виж данните:
Мобилен номер (MSISDN);
(Доп. на 11.03.2020 година) имейл адрес;
Еднократна парола за достъп (one-time-pin);
Потребителска парола (хеширана);
Идентификатор за потребителя в Решението.

В случай че даден потребител е регистрирал профил с MSISDN, за който Yettel предоставя електронни съобщителни услуги, Yettel ще обработи и определена информация за потребителя като потребител на електронни съобщителни услуги. Обработката на тези данни има за цел да гарантира високо ниво на информационна сигурност при осъществяване на достъп до информацията и/или функционалностите в дигиталните услуги на Yettel, които използват Решението за целите на автентикация на потребителите.

Пример:
Единен граждански номер (ЕГН), ако MSISDN е на частен клиент;
Клиентски номер;
Статус.

Това са данни за настройките на профила на даден потребител, които отразяват избора на определени параметри или функционалности или които се прилагат по подразбиране (by default), ако потребителят не е направил избор.

Примери:
Такива данни са настройките за функционалността „запомни ме“, промяната на пароли и др.

Това са автоматично генерирани данни, които съдържат информация за това как потребителите използват Решението.

Такива данни са:
Дата и час на неуспешните и успешните опити за влизане на даден потребител;
Дигитална услуга, в която е влязъл даден потребител или в който е направил неуспешен опит за влизане;
Браузър, през който даден потребител е влязъл или е направил неуспешен опит за влизане;