Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

Golden mobile number

You are here

Golden mobile number

BE UNIQUE WITH CHOSEN GOLDEN MOBILE NUMBER

Want to be different from the others? Get a Golden number for the price of 100 BGN. Just use a subscription plan for Yettel's mobile voice services.

HOW TO GET IT

Visit our store to activate your chosen Gold Number.

Примерен номерФормула за образуване на номерКратко описание на формула за образуване на номер
089N 01 02 03 089N 0x 0(x+1) 0(x+2) Последователност от водещи нули, след всяка от които има последователни цифри във възходящ ред
089N 04 03 02 089N 0x 0(x-1) 0(x-2) Последователност от водещи нули, след всяка от които има последователни цифри в низходящ ред
089N 60 70 80 089N x0 (x+1)0 (x+2)0 Три последователни кръгли десетични числа във възходящ ред
089N 50 40 30 089N x0 (x-1)0 (x-2)0 Три последователни кръгли десетични числа в низходящ ред
089N 000 678 089N 00 0x (x+1)(x+2) Три водещи нули, последвани от три последователни цифри във възходящ ред
089N 700 772 089N x00 xxy Комбинация от нули и две различни цифри (две двойки от повтарящи се цифри в средата на номера)
089N 30 99 00 089N x0 yy 00 Комбинация от нули и две различни цифри (две двойки от повтарящи се цифри в края на номера)
089N 77 000 9 089N xx 000 y Комбинация от нули и две различни цифри (последователност от две еднакви цифри, последвани от три нули)
089N 77 00 10 089N xx 00 y0 Комбинация от нули и две различни цифри (две двойки от повтарящи се цифри в началото на номера)
089N 55 07 00 089N xx 0y 00 Комбинация от нули и две различни цифри (две двойки от повтарящи се цифри в началото и в края на номера)
089N 7777 10 089N xxxx y0 Четири еднакви цифри в началото на номера и кръгло десетично число в края на номера
089N 111 44 7 089N xxx yy z Комбинация от три различни цифри (последователност от три еднакви цифри, последвани от две еднакви цифри в началото на номера)
089N 777 3 44 089N xxx y zz Комбинация от три различни цифри (последователност от три еднакви цифри в началото и две еднакви цифри в края на номера)
089N 54 64 74 089N xy (x+1)y (x+2)y Комбинация от три последователни десетични числа във възходящ ред
089N 72 62 52 089N xy (x-1)y (x-2)y Комбинация от три последователни десетични числа в низходящ ред
089N 240 250 089N xy0 x(y+1)0 Комбинация от две последователни кръгли трицифрени числа във възходящ ред
089N 240 230 089N xy0 x(y-1)0 Комбинация от две последователни кръгли трицифрени числа в низходящ ред
089N 23 24 25 089N xy x(y+1) x(y+2) Комбинация от три последователни двуцифрени числа във възходящ ред
089N 48 47 46 089N xy x(y-1) x(y-2) Комбинация от три последователни двуцифрени числа в низходящ ред
089N 85 85 58 089N xy xy yx Комбинация от само две различни цифри (повтаряща се двойка в началото на номера и огледална в края )
089N 3 555 77 089N x yyy zz Комбинация от три различни цифри (последователност от три еднакви цифри в средата и две еднакви цифри в края на номера)
089N 3 55 777 089N x yy zzz Комбинация от три различни цифри (последователност от две еднакви цифри в средата и три еднакви цифри в края на номера)
089N 357 000 089N xyz 000 Три последователни нули в края на номера

*N=префикс, x, y, z – цифри различни от нула (<>0)

Цената е с включен ДДС.

Стандартната цена 100 лв. важи за:

посочените по-горе предварително дефинирани комбинации от цифри
всички съществуващи и нови клиенти
при подписване на нов договор за мобилни гласови услуги или подадено Заявление за смяна на мобилен номер за гласови услуги
при наличие на свободен Златен номер при Оператора

Виж списъка с магазини