Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Какви лични данни за потребителите обработваме

Вие сте тук

Yettel обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви услуги има право да ползва даден потребител, как същият използва услугите, информация за лицата (номерата), с които потребителят разговаря, данни за местоположението, както и информация за извършени плащания, издадени фактури, текущи задължения, и други.

Yettel обработва следните категории лични данни за своите потребители:
основни данни;
трафични данни или данни за потреблението;
(доп. на 06.04.23 г.) данни за потреблението на ТВ услуга, ако потребителят ползва такава;
данни за местоположението;
данни, които се предоставят при сключването на договор;
данни за договорите;
данни за задълженията;
обобщени данни за потреблението;
данни за плащанията;
данни за комуникация с потребителите.

There is currently no content classified with this term.