Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Влизане в сила и актуализиране на тази политика за личните данни

Вие сте тук

(изм. на 06.04.2023 г.) Тази Политика за личните данни е актуална към 06.04.2023 година.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Yettel, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

(изм. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Yettel информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни преди влизането им в сила, като:

публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на Yettel – www.yettel.bg; и
(доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) изпрати кратки текстови съобщения (SMS) или имейл (доколкото разполага с адрес на електронна поща) на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни; или
изпрати нотификация чрез приложението Yettel на тези от потребителите, които го ползват.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на Yettel.

There is currently no content classified with this term.