Otpuski.com

Вие сте тук

Otpuski.com е онлайн система, която подпомага бизнес клиентите да въведат и автоматични процеси за заявка и одобрение на отпуски, както и следи за коректното използване на полагаемия отпуск и намалява риска от едновременното отсъствие на служители.

Всяка компания има нужда да получава пълна видимост върху служителите, кога са в отпуск или кога планират да излязат в такъв, както и продължителността на отсъствието им. Otpuski.com Ви дава точно това, като улеснява процесите около организацията и анализите на отпуските във Вашата фирма.

Имате възможност да следите навсякъде и по всяко време натовареността на Вашата фирма и служители, както и да следите наличните дни отпуск. Всичко това става през удобна и лесна за ползване платформа.

От друга страна, служителите също получават достъп до платформата и така могат да следят полагаемите дни отпуск и да подадат своята заявка. Още при самото пускане на заявка, той/тя посочва заместник и веднага след одобрение или отказ получава съобщение по email.

Оптимизирани графици и по-добро планиране на работния процес;
Стандартизиран процес за заявка и одобрение на отпуск;
Автоматични съобщения за нов отпуск, одобрение или отказ;
Пълна история и възможност за следене на оставащите дни;
Посочване на заместващ колега;
Без риск от едновременното отсъствие на служители;
Достъп от всяка точка, дори и през мобилен телефон;
Уведомяване на служителите ;


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Услугата Ви помага да избегнете ситуации, които забавят работния процес във Вашата фирма като дублиране на отпуск или липса на служители едновременно. С Otpuski.com можете да следите графика на цялата компания, полагащият се отпуск на всеки служител, както и оставащите му дни.

Да, разбира се. Можете да създавате различни отдели и да включите всеки служител в съответния отдел, като по този начин следите процеса и отпуските на ниво служител, отдел и компания.

При одобрение или отказ служителят веднага получава съобщение по email.

Да, разбира се. Може да дадете различни права за достъп на всеки служител.

До изтичане на договора с дадената компанията + 1 месец.

Да! Не забравяйте, че според съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, свързани със спазването на трудовото законодателство, сте задължени да съставяте и съхранявате в писмена вид форма документите, свързани с отпуските.

Услугата се предлага с месечен абонамент при сключване на договор за 12 месеца или 24 месеца.
Услугата Otpuski.com се предоставя в партньорство с трето лице и във връзка с това, „Yettel България“ ЕАД не носи отговорност за наличието на приложението и съхраняваната в него информация, за функциите или съдържанието на или в приложението.
Условия за ползване