Национален номер 0700 и Национален номер 0800

Вие сте тук

С услугите Национален номер 0700 и Национален номер 0800 можете да бъдете достъпни за всички Ваши крайни клиенти през един номер като обажданията могат да се обслужват от най-близкия Ви офис. Всички разговори до номера 0700 се тарифират на стандартна цена според използвания оператор. Вие определяте към кой от офисите Ви да бъде насочено повикването.

Един номер за всички Ваши офиси в страната;
Номерът може да бъде избиран от всички клиенти, независимо от ползвания оператор;
Обажданията се пренасочват към офиса, който Вие желаете, според населеното място – например, ако имате офиси в София и Бургас, Вие решавате кой от двата офиса да приеме обажданията от Пловдив;
Запазвате номера, дори ако офисът Ви се премести.


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

Обаждането към National Contact 0700 за Вашите крайни клиенти се таксува на стандартната цена според условията на ползвания от тях оператор.

Обаждането към National Contact 0800 е безплатно за Вашите крайни клиенти, а цената на разговора се заплаща от Вас.

Не заплащате допълнително за получените входящи обаждания към Вашия основен номер.

Как работят услугите?

За да използвате услугите National Contact 0700 и National Contact 0800, е необходимо:

да имате основен номер от типа 0700890ХХ или 0800900ХХ и минимум 2 допълнителни номера от Yettel, към които да се разпределят входящите повиквания от Вашия основен номер;

да изберете подходящ абонаментен план за допълнителните номера.

При иницииране и приемане на обаждания, имайте предвид, че:

основният номер и допълнителните номера могат да бъдат използвани за входящи обаждания;

изходящи обаждания са възможни само от допълнителните номера, като се презентират цифрите на допълнителния номер, от който се извършва изходящото обаждане.

Когато пренасочвате обажданията, е добре да знаете:

входящите обаждания към номера 0700 или 0800 от мобилни номера от мрежата на Yettel, както и от абонати на национални фиксирани мрежи, могат да бъдат пренасочени към предварително посочени от Вас офиси;

за обаждания от други национални мобилни оператори пренасочване е възможно само към един предварително определен офис.