Web FAX

С услугата WebFax от Yettel получавате и изпращате факс през електронната поща по-лесно и изгодно в сравнение със стандартната факс услуга.


С услугата Web Fax от Yettel имате следните предимства:

Спестявате, защото не се налага да закупувате, инсталирате и поддържате факс машина и консумативи за нея
Ползвате гъвкава услуга, с която можете да съхранявате, разглеждате, изтривате, препращате или отпечатвате факсове


За повече информация относно цените и параметрите на услугата може да се свържете с Вашия търговски представител, да отправите запитване тук или в модул Бизнес приложения в Бизнес портала тук.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКС НА ВАШИЯ ИМЕЙЛ:

1. Подателят адресира факс съобщение до Вашия факс номер (със съответния код на населеното място).

2. На Вашия имейл ще получите изпратения факс като приложен файл в .tif формат и информация за съобщението. Имейлът, от който получавате съобщението, е във вида 0ХХХХXXX@webfax.yettel.bg


ИЗПРАЩАНЕ НА ФАКС ОТ ВАШИЯ ИМЕЙЛ:

1. Отворете имейла си, за да изпратите ново съобщение.

2. Приложете файл в .tif или PDF формат

3. Адресирайте имейла по следния начин:

номер на получателя + @webfax.yettel.bg

Към национални фиксирани мрежи:

код на населеното място (например „02” за София) + факс номер на получателя;

Към международни мрежи:

код на страната (с „00”, а не с „+”) + код на населеното място + факс номер на получателя.

4. В полето „Относно” въведете уникалния за Вас код, предоставен от Yettel при активиране на услугата.

5. Изпратете съобщението, което ще пристигне при получателя като факс.

6. Ще получите известие по имейл дали факсът е изпратен и получен успешно.