Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЗА ПАКЕТНА УСЛУГА С ВКЛЮЧЕНИ ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИЗИЯ

Политика за личните данни на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни електронни съобщителни услуги

/Изменени на 15.08.2023 г. във връзка с Решение на Комисията за защита на потребителите съгласно т. 28 от Протокол № 8 от 23.02.2023г., Писмо с изх. № 10-02-16/14.02.2023 г. на Комисия за регулиране на съобщенията и Регламент 2022/621 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги

/Изменени на 15.08.2023 г. във връзка с Решение на Комисията за защита на потребителите съгласно т. 28 от Протокол № 8 от 23.02.2023г., Писмо с изх. № 10-02-16/14.02.2023 г. на Комисия за регулиране на съобщенията и Регламент 2022/621 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за предоставяне на фиксиран интернет през мобилна мрежа

/Изменени на 15.08.2023 г. във връзка с Решение на Комисията за защита на потребителите съгласно т. 28 от Протокол № 8 от 23.02.2023г., Писмо с изх. № 10-02-16/14.02.2023 г. на Комисия за регулиране на съобщенията и Регламент 2022/621 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза./

Общи условия на „Йеттел България” ЕАД за предоставяне на интерактивна телевизия

(в сила от 06.04.2023г.)

Условия на „Йеттел България“ ЕАД за сключване на договори от разстояние

/Последно актуализирани на 18.07.2023 г./

Ред и условия за електронен достъп на абоната до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 261А, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на договор за лизинг на базови аксесоари

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи Общи условия за ползване на услуги чрез Бизнес портала на Yettel

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия за ползване на услуги чрез уеб портала на Yettel

Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.

Изискване към крайно оборудване на клиент за свързване към фиксираната мрежа на „Йеттел България“ ЕАД

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с крайните потребители на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера

/Изменени на 04.09.2022 г. във връзка с Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Национален номерационен план./

Интерфейси за ползване на линии под наем
Радиоинтерфейси за ползване на "линии под наем"

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ С И/ИЛИ ДОСТЪП ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ТРАФИК В МОБИЛНАТА МРЕЖА НА YETTEL

/Изм. в сила от 01.07.2022/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ С И/ИЛИ ДОСТЪП ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ТРАФИК ВЪВ ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА YETTEL

/Изм. в сила от 01.07.2022/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ "ДИГИТАЛНИ СКАУТИ"

Проекти на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и мобилната мрежа на предприятието

Проекти на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и мобилната мрежа на предприятието

Архив

Летен Петък с Yettel

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-