Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Начало
  • Ustoychivo Razvitie
  • Поставяме Хората В Центъра На Всичко Което Правим Yettel Намери Баланса Си
The content was last modified on Nov 10, 2023, 4:02:54 PM
The content was last modified on May 9, 2024, 10:59:37 AM

Поставяме хората в центъра на всичко, което правим

В Yettel вярваме, че за да променим света, трябва да сме заобиколени от хора, които споделят нашите ценности. Изграждаме приобщаваща среда, в която всеки може да бъде себе си и да се развива. А чрез различни доброволчески инициативи ангажираме нашите колеги в грижата за обществото и природата. Освен това се стремим да информираме голяма част от нашите клиенти по темата за устойчивия начин на живот.

Нашите дългосрочни цели:

40%

от технологични роли в компанията да бъдат заемани от жени

2 500 000

души ще бъдат запознавани с устойчивия начин на живот всяка година

1000

работни часа на година, дарени за обществено полезен труд

Какво постигнахме през 2022-2023 г:

През 2022 г. жените, заемащи технологични позиции, са 2% повече в сравнение с 2021 г.

През 2022 година успяхме да достигнем до 2 991 500 души, споделяйки информация за устойчивия начин на живот.

През Q4 2022 наблюдавахме 42% ръст на събраните електронни отпадъци в магазините ни.

С помощта на вътрешните ни инициативи, реализирани от ESG Crew, ангажираме служители ни в цялата страна с темата

Как ще постигнем целите ни:

Програми за приобщаване

Ще изградим различни програми за приобщаване, които ще насърчават повече жени да кандидатстват и да се развиват в технологичния сектор.

Повишаване на информираността

Повишаваме информираността за устойчивия начин на живот не само в компанията, но и в обществото. По този начин се надяваме, да мотивираме хората в страната към позитивни промени в отношението им към устойчивия начин на живот. Повече за нашата ,,Зелена кауза” - научи тук.

Доброволчески инициативи:

Партнираме си с организации, които работят по инициативи и проекти, свързани с опазването на околната среда и подкрепят различни социални каузи в България. Чрез тези партньорства ангажираме нашите колеги и ги мотивираме да дарят част от работно си време за добра кауза.

ISO 45001:2018

Защитата на здравето и безопасността на служителите са основен приоритет и отговорност на ръководството на Yettel. Сертификатът за Система за Управление на Здравето и безопасността (ISO 45001:2018) е доказателство за спазване на приложимото законодателство, изискванията на стандарта и корпоративните политики и процедури в съответната област, както и прилагане на добри практики по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа.

Виж Сертификата > Виж нашата Политика по здраве и безопасност при работа >

Стратегията за устойчиво развитие на Yettel подкрепя Целите на ООН за устойчиво развитие