Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

The content was last modified on May 20, 2024, 5:01:22 PM

Зелената енергия

В Yettel не просто свързваме хора, устройства и бизнеси, но и използваме цялата си енергия, за да променяме света около нас.

В началото на 2023 г. Yettel и CETIN България сключиха 10-годишен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници с Електрохолд Трейд. Благодарение на него, основната част от потреблението на двете компании е осигурена от 124 MW фотоволтаична централа.

Повече информация по темата може да откриете в това видео.

  • first-img
  • second-img
  • third-img
  • fourth-img

Спестени емисии

Захранвайки мрежата си, както и голяма част от операциите (офиси, магазини), със слънчевата енергия, ще успеем да намалим въглеродните емисии, отделяни от Yettel. Благодарение на зелената енергия, очакваме да спестим над 33 тона въглеродни емисии годишно, равняващи се на емисиите, отделени от 6450 домакинства за същия период.

*спестените емисии са изчислени на база средни годишни стойности на потребление на електроенергия, като за основа е използван емисионния фактор за България, както и времето, от което работи фотоволтаичната централа.

Най-надеждната мрежа вече е зелена

В Yettel се стремим да постигаме баланс във всичко, което правим. За това и мрежата ни не само е захранвана от електроенергия от възобновяеми източници, но и продължаваме да инвестираме в подобряването й, с цел да запазим качеството на най-надеждната мрежа в България.

Във връзка със своята Стратегия за устойчиво развитие, през август 2022 г. PPF Telecom Group (от която Yettel и CETIN са част) се ангажира публично да определи цели за редуциране на емисиите на парникови газове в съответствие с критериите за оценяване на Инициативата за научно обосновани цели Science Based Targets (SBTi). Към момента Групата изготвя цялостна програма, която да позволи понижаването на емисиите на парникови газове, като сделката между Yettel, CETIN България и Електрохолд Трейд е първата голяма стъпка в програмата за декарбонизация на дружествата.

Често задавани въпроси за зелената мрежа

Какво представлява зелената мрежа?
Какво представлява зелената мрежа?
Как сделката помага на Стратегията за устойчиво развитие на Yettel?
Как сделката помага на Стратегията за устойчиво развитие на Yettel?
Каква е връзката между използването на възобновяема енергия и декарбонизацията?
Каква е връзката между използването на възобновяема енергия и декарбонизацията?
Какъв тип възобновяема енергия ще използват Yettel и CETIN?
Какъв тип възобновяема енергия ще използват Yettel и CETIN?
Каква част от потреблението на електроенергия ще бъде покрито със сделката?
Каква част от потреблението на електроенергия ще бъде покрито със сделката?
Какво остава извън обхвата на сделката?
Какво остава извън обхвата на сделката?
Какво е очакваното процентно намаление на емисиите на CO2?
Какво е очакваното процентно намаление на емисиите на CO2?
Планирани ли са допълнителни стъпки за намаляване на CO2 отпечатък?
Планирани ли са допълнителни стъпки за намаляване на CO2 отпечатък?

Стратегията за устойчиво развитие на Yettel подкрепя Целите на ООН за устойчиво развитие