Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Services
 • Yettel абонаментни планове архив

Yettel абонаментни планове архив

Yettel абонаментни планове архив

Промоционални условия за абонаментни планове от 05.02.2024 до 31.03.2024 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Промоционални условия за абонаментни планове от 01.11.2023 до 04.02.2024 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Промоционални условия за абонаментни планове от 01.09.2023 до 31.10.2023 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Промоционални условия за абонаментни планове от 01.02.2023 до 31.08.2023 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Промоционални условия за абонаментни планове от 11.01.22 до 31.01.2022 yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Условия за нулево тарифиране на интернет трафика към мобилните приложения Facebook, Facebook Messenger и Whatsapp за архивните планове на Yettel до 16.05.2017г yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Във връзка с Решение 250/27.06.2018г. на Комисия за регулиране на съобщенията, Yettel уведомява клиентите, които ползват планове с нулево тарифиране на приложенията Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp следното:

Ако националните МВ към Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp не изчерпват от включените в плана МВ на максимална скорост, те могат да се ползват за интернет потребление в България от и към официалните мобилни приложения за Facebook, Facebook Messenger и Whatsаpp и в този случай ще бъдат с нулево тарифиране. След изчерпването на включените в плана национални MB, скоростта на връзката пада съответно до 128/64 kbps за целия интернет трафик, включително и към мобилните приложения на Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp.

Изключения от правилото за нулево тарифиране са:

 • Реализиран трафик при достъп до Facebook, Facebook Messenger и WhatsАpp през мобилен браузър*, а не през официалните мобилни приложения.

 • Реализиран трафик при отваряне на външна връзка (линк) през приложението (отваряне на клип, който е качен в друга платформа, като например YouTube, отваряне на статия, която е с препратка към външна медия и т.н.);

 • Реализиран трафик при ползване на гласови и видео услуги през посочените приложения, включително гласови услуги (voice call), генериране на видео (video streaming), видео разговори, (video call, video chat) и др.

*Най-често използвани мобилни браузъри за различните операционни системи:

 • За Android –Firefox, Firefox Focus, Chrome, Dolphin, Brave, Ecosia, Opera Mini, UC Browser, Maxthon5, Puffin, CM Browser, Lightning, Microsoft Edge, Naked, Phoenix, Samsung, Flynx и др.

 • За iOS – Safari, Opera Mini, Chrome for iOS, Ghostery , Chrome for iOS, Firefox focus, Adblock Browser 2.0. и др.

 • За Windows – Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge, Opera, Chromium, Vivaldi, Torch, Maxthon Cloud, Safari и др.

При включени МВ в плана, Yettel носи отговарност за достъпа до мобилен интернет, а не за услуги на трети лица, поради което за всяка промяна във функционалностите на приложенията и браузърите отговорност носят доставчиците на съответните услуги.

Web&Talk абонаментен план - архив yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Web&Talk абонаментен план - архив

Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз / на месец
1000мин.
Минути от гореспоменатите, които могат да бъдат използвани и за международни разговори до Зона 2 и роуминг в Европейския съюз, на месец
100мин.
Включени MB на максимално достижима скорост /на месец
2000МВ
Промоционален месечен абонамент
20,00лв.
Стандартен месечен абонамент
49,99лв.

Промоционалният месечен абонамент се предоставя за нови и настоящи абонати, при сключване на нов договор за мобилни услуги за нова SIM карта или при продължаване на текущия договор с подписване на допълнително споразумение, във всички случаи за нов първоначален срок от 24 месеца по посочения абонаментен план.

Промоционалният месечен абонамент се предоставя за първоначалния срок на договора. След изтичането му се прилага стандартния месечен абонамент в размер на 49.99 лв. Промоцията е валидна при сключване на нов договор, съответно допълнително споразумение съобразно приложимите условия, до 26.02.2015.

Може да намерите повече информация в раздел „Условия“, Промени в договора или абонаментния план.

Абонаментният план важи за нови и настоящи клиенти при сключване на нов договор за мобилни услуги за нова SIM карта или при продължаване на текущия договор с подписване на допълнително споразумение, съобразно приложимите условия, до 26.02.2015, за срок от 12 или 24 месеца.

Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейски съюз, за абонаментен план Web&Talk, са валидни за:

 • входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;

 • изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз, е необходимо клиентът да има активна услугата роуминг при приложимите за това процедури на Yettel.

Първоначално определеният кредитен лимит за този абонаментен план е 50 лв.

Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути: 0,26 лв. на минута.

Неупоменатите по-горе услуги се таксуват според aктуалния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Изразходване и валидност на минутите
 • Стандартно включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

 • За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец минути  за пропорционална част от месечния абонамент.

 • При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Изразходване и валидност на MB
 • Стандартно включените MB на максимална скорост на месец, които не са изразходвани през съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ.

 • След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps.

 • За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец MB  на максимална скорост за пропорционална част от месечния абонамент.

 • Интернет трафика се реализира само през точка за достъп (Access Point Name, APN) - yettel.bg.

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Yettel.

Пакетни услуги Combo+
 • Номерата, ползващи условия по този абонаментен план, не могат да бъдат използвани за създаване на нова или да бъдат включвани в съществуваща пакетна услуга Combo+.

Промени в договора или абонаментния план
 • Можете да промените абонаментен план след изтичане на първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с този план и нямате ограничение на броя на промените в рамките на срока на договора, но е възможно да бъдат извършвани само веднъж на отчетен период.

 • През първите 6 месеца от първоначалния срок на ползване на услугите с текущ план можете да промените абонаментен план само, в случай че закупувате устройство с отстъпка и сключвате нов срочен договор.

 • Можете да промените абонаментен план само към такъв със същия или по-висок месечен абонамент.