Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Services
  • Автоматично презареждане на Предплатен план

Автоматично презареждане на Предплатен план

Автоматично презареждане на Предплатен план


Автоматично презареждане на предплатена карта yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Разполагайте с наличен кредит в предплатена си карта по всяко време!

Ако нямате кредит в предплатената си карта, потребителите на абонаментни планове от Yettel могат да направят зареждане на кредит по нея за вас – удобно и бързо, така че винаги да разполагате с наличен кредит. Достатъчно е само да изберат предпочитан метод на презареждане – през приложението Yettel, Yettel портал, SMS, през Yettel Menu или чрез обаждане до номер 123.

Клиентите на абонаментни планове могат да презареждат по всяко време кредит по предплатена ви карта еднократно или с абонамент за презареждане.

Еднократно презареждане от номер ползващ абонаментен план yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Еднократното презареждане на кредит става по един от следните начини:

През Yettel app:

Необходимо е да имате регистрация в приложението Yettel. След като влезете в приложението, от навигационната лента изберете меню Плащания - таб Зареждане. Изберете метода на презареждане. Въведете предплатения номер, който искате да презаредите. Изберете или въведете сумата, която искате и кликнете на бутон „Зареди“. Въведете данните на своята карта, за да завършете плащането.

През Yettel портал:

Необходимо е да имате регистрация в Yettel портал. След като се регистрирате в портала, въведете мобилен номер и парола за достъп и последователно изберете „Онлайн плащане“ и „Еднократно презареждане“. В следващите стъпки въведете номера на предплатена карта, сумата, която ще зареждате, както и кода, получен чрез SMS.

Чрез SMS:

Изпратете безплатно съобщение към номер 1818 със съдържание „08XXXXXXXX,Y”

08ХХХХХХХХ е номерът на получателя, а Y е сумата − цяло число между 8 и 15 лв.

Отделните елементи на съобщението (номерът на получателя и сумата) следва да се изписват отделени само със запетая, без интервали между тях.

През My Мenu:

Изберете *123# от клавиатурата на телефона си и натиснете OK/бутона за набиране. След като се появи менюто с опции за различни проверки и налични услуги, въведете 5(Услуги), после 2(Услуги за предплатени номера), а накрая 1(Презареждане на предплатен номер).
Остава само да въведете номер на получател и сума в лева (в цяло число, между 8 и 15 лева) и да изчакате резултата от транзакцията.

Абонамент yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Абонаментът позволява автоматично презареждане на кредита на избрана от вас предплатена карта всеки месец, на една и съща дата. Активирането или прекратяването на абонамент за автоматично презареждане става по следните начини:

  • С обаждане до Отдел „Информационно обслужване“

Ако искате да активирате абонамент за автоматично презареждане, наберете номер 123 за свързване със сътрудник от отдел „Информационно обслужване“. Необходимо е да заявите мобилния номер, ползващ предплатен план на Yettel, чийто кредит ще презареждате, сумата и на кое число от месеца да бъдат презарежданията.

За  да прекратите съществуващ абонамент, продиктувайте горната информация и уточнете, че абонаментът се прекратява.

  • Чрез SMS:

За активирате или прекратите абонамент за автоматично презареждане на кредит за номер на клиент на предплатена план на Yettel, изпратете безплатен SMS към номер 1818 със съдържание, съответно:

 „А08XXXXXXXX,Y,Z” за активиране и

 „D08XXXXXXXX,Y,Z” за прекратяване на абонамент.

Буквата А индикира, активиране на  абонамент, а D − деактивация; 08ХХХХХХХХ е номерът на получателя; Y е сумата в цяло число, между 8 и 15 лева, с която  ще се презарежда предплатената карта, а Z e цяло число между 1 и 28 и маркира месечната дата, на която ще се извършва презареждането на кредит.

Отделните елементи на съобщението (видът на услугата, номерът на получателя, сумата и датата) следва да се изписват отделени само със запетая, без интервали между тях. Между буквата А и D и номера на предплатената карта не се поставя интервал или запетая.

Пример:

А08ХХХХХХХХ,8,8
А е за абонамент, 08ХХХХХХХХ е  номерът, който се презарежда, 8 е сумата за презареждане, а 8 обозначава числото, на което ще се извършва презареждането всеки месец.

D08ХХХХХХХХ,8,8
D е за прекратяване на абонамент, 08ХХХХХХХХ е номерът, който се презарежда, 8 е сумата за презареждане, а 8 обозначава датата на презареждането − 8-мо число всеки месец.

  • През Yettel портал:

За да влезете в my.yettel.bg , е необходимо да въведете мобилния номер и паролата за достъп. След това изберете последователно „Онлайн плащане“ от меню „Моите услуги“ и „Абонамент за автоматично презареждане“. В следващите стъпки въведете номера на предплатена карта, която  ще  презареждате, сумата на презареждане, датата, на която да се извършва, и кода, получен чрез SMS.

Условия yettel.chevronDown yettel.chevronUp
За да бъде успешна заявката за презареждане на кредит на потребител на предплатен план,е необходимо да са спазени следните условия
• За изпращащия номер на абонаментен план на Yettel

- Трябва да е активен номер, предоставен по договор за мобилни услуги с Yettel, който е сключен преди повече от 95 дни;
- Титулярят на номера трябва да е физическо лице;
- Клиент на абонаментен план може да презареди еднократно или да активира абонамент за автоматично презареждане на номер на предплатен план на Yettel с кредит на обща стойност не повече от 15 лв. за период от 24 часа и не повече от 30 лв. за период от 7 дни. Лимитите за еднократно презареждане и за активирани абонаменти за автоматично презареждане са отделни.;
- Клиент на абонаментен план може да активира абонамент за до две автоматични презареждания на предплатени карти от Yettel на месец.

• За номера на получателя на кредит:

- Трябва да е номер, ползващ предплатен план на Yettel -(с изключение на предплатен план Visitor); - Не трябва да е надвишен лимитът за ползване на услугата – номер на потребител на предплатен план на Yettel може да бъде презареден с кредит на обща стойност не повече от 30 лв. за период от 7 дни. Лимитите за еднократно зареждане и абонамент са отделни.

Важно! При успешно презареждане, независимо от начина, по който е направено и от вида (еднократно или автоматично), и двете страни ще получат потвърдителен SMS, след което получателят ще може да използва получения кредит в рамките на периода на валидност на предплатената му карта.

При успешна активация или прекратяване на абонамент и двете страни ще получат потвърдителен SMS.

Ако е направен абонамент за автоматично презареждане, но на датата за презареждане изпращащият няма достатъчен кредитен лимит или е с ограничени обаждания, презареждането за тази дата няма да се осъществи, но абонаментът остава валиден и няма да е необходимо да се подновява. Презарежданията ще продължат и занапред, докато изрично не бъде прекратен абонаментът.

Услугата е достъпна за всички частни клиенти на абонаментен план с индивидуален договор, 3 платени фактури и над 95 дни период на активност, и без просрочени задължения.

Сумата за презареждане, трябва да е цяло число между 8 и 15 лева с ДДС. В портал Yettel наличните суми за презареждане са 8, 10 и 15 лв.

Сумата за презареждане ще бъде отразена в и добавена към месечната ви сметка, като детайлите за презареждането можете да видите в подробната си разпечатка.